Kada ga vidite slijedite ga makar i pužući po snijegu

Ibnu Hadžer, po pitanju redosljeda velikih predznaka Pos­ljednjeg dana, kaže: “Iz svih hadisa zajedno se može zaključiti da je prvi veliki znak koji će nastupiti, pojava Dedždžala, ko­jim će se nagovjestiti ogromna promjena u mnogim stvarima na cijeloj Zemlji. A to će se završiti sa smrću Isaa, alejhis-selam, sina Merje­mina. A izlazak Sunca sa zapada je prvi od velikih predznaka ko­jim će se označiti nastupanje te promjene u svemiru i završit će se nastupom Sudnjeg dana. Što se tiče izlaska životinje iz zemlje, najvjerovatnije će se to desiti istog dana kada Sunce izađe sa zapada. A razlog tome je što će se po izlasku Sunca sa zapada zatvoriti vrata pokajanja. Prvi predznak kojim će se označiti stvarni početak nastupa Posljednjeg dana je vatra koja će potjerati ljude sa istoka na zapad.” (Buharija, Kitab El-Fiten) 

Iz riječi Ibnu-Hadžera zaključujemo da se radi o tri vrste velikih predznaka:

a) predznaci kojima se nagovještava početak ogromnih prom­jena stanja na Zemlji,

b) predznaci kojima se nagovještava početak promjena u svemiru, i

c) predznaci kojima se nagovještava početak nastupa Posljednjeg dana. (Iman, od Dr. Nu'man Jasina. str: 109)

Pri nestanku ovog svijeta pojavit će se čovjek iz ehlul bejta, kojim će Allah učvrstiti vjeru. Taj čovjek će vladat ovom zemljom sedam godina, ispunit će Zemlju pravdom kao što je bila ispunjena nepravdom. U vrijeme obećanog Mehdije, dunjalučkih blagodati će biti kao nikada prije: zemlja će davati plodove kao nikada do tada, često će padati kiša i imetak će se dijeliti neograničeno.

Ibnu-Kesir u svome djelu “El-bidaje ven-nihaje” – “Početak i Kraj” kaže sli­jedeće: “U vrijeme Mehdije bit će mnogobrojna dobra, voće će rađati kao nikada do tad, imetka će biti dosta, vladavina čvrsta, vjera postojana, neprijatelji poraženi, a dobra će biti u tim danima neprestano.” U istom djelu Ibnu-Kesir navodi da će njegovo ime, kao i ime njegova oca, biti kao i ime Poslanika, sallallahu alejhi we selem, i njegova oca: Muhamed b. Abdillah. Ebu-Seid El-Hudrijj, radijallahu ‘anh, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Mehdi je od mene (tj. od njegovog roda), vedra je čela i kukasta nosa, ispunit će Zemlju pravdom kao što je ispunjena nasiljem i ne­pravdom, vladat će sedam godina.” (Ebu-Davud, Kitab el-Mehdi) Mehdija će se pojaviti na istoku, kao što se navodi u hadisu od Sevbana, radijallahu ‘anh, u kome se kaže: “Poslanik, sallallahu alejhi we selem, je rekao: ‘Borit će se kod Kabe trojica, svi su sinovi halife a neće nijedan od njih pobijediti. A zatim će se podići crne zastave sa istoka, ubijat će vas kao što nije nijedan narod do tada …'(zatim je nešto spomenuo i nisam to zapamtio), a zatim je rekao: ‘kada ga vidite, slijedite ga makar i pužući po snijegu.'” (Ibn-Madždže, Kitab El-Fiten)

Ebu-Seid El-Hudrijj, radijallahu ‘anh, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Obavještavam vas o Mehdiji, bit će poslan kada učestaju zemljotresi i poveća se razilaženje među ljudima. Ispunit će Zemlju pravdom kao što je bila ispunjena nasiljem i ne­pravdom. Bit će sa njim zadovoljni stanovnici nebesa i Zemlje i on će dijelit imetak pravedno.” (El Hakim) Džabir, radijallahu ‘anh, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Sići će Isa sin Merjemin, pa će mu reći njihov emir Mehdi: Klanjaj nam kao imam! Ne, odgovorit će Isa, vi ste emiri jedni drugima. Allah je učinio plemenitim ovaj ummet.” (Ibnul Kajjim u svome djelu El-Menar)

Ebul-Hasan Muhammed Es-Sidžistani kaže: “Preneseno je mutevatir predajom od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u vezi Mehdije: da će biti od porodice Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, vladat će sedam godina, ispunit će Zemlju pravdom, kada se pojavi Isa sin Merjemin, Mehdi će mu pomoći u ubijanju Dedždžala, i da će Mehdi biti emir ovoga ummeta , a Isa će klanjati za njim.” (Ibnul Kajjim, El-Menar) Što se tiče razilaženja šiija i ehlus-sunneta u vezi Mehdije, ispravno o tome je ono što kaže Kur'an i vjerodostojni hadisi. Nije dozvoljeno uzimati bezvrijedne tvrdnje da bi se oborilo ono što je vjerodostojnim hadisima preneseno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. (Vidi Ešratus-sa'ah, str: 249 – 273 ) I sunije i šijje vjeruju da će se on pojaviti, samo što šijje vjeruju da je to njihov dvanaesti imam koji je nestao i koji je i danas živ, pa će se pojaviti pred Posljednji dan.

Dedždžal

Jedan od također velikih predznaka Posljednjeg dana je pojava osobe koju je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nazvao Dedždžalom, zbog njegove prevelike laži i obmane. Dedždžal u arapskom jeziku znači lažov – koji ima veliku sposobnost obmane. 

Dedždžal je osoba koja će za sebe tvrditi da je božanstvo, i Allah, subhanehu ve te'ala, će mu omo­gućiti stvari koje niko sem Allaha nije u stanju izvršiti, da bi ljude time stavio na veliko iskušenje. Allah, subhanehu ve te'ala, će mu dati: da oživljava mrtve koje on ubije, zelenu bašču, vatru, dvije rijeke, blago ovodunjalučkih riznica, naredit će nebesima da spuste kišu, pa će se iz njih spustiti kiša, naređivat će zemlji da proklija pa će ona to i uraditi, – a sve će to činiti Al­lahovom voljom i odredbom. Zatim će pri kraju Allah, subhanehu ve te'ala, to njemu onemogućiti, pa neće biti u stanju da ubije ni jednog čovjeka, niti da uradi bilo šta od onoga što je prije radio. Zatim će ga ubiti Isa, alejhis-selam, a Allah, subhanehu ve te'ala, će učvrstiti vjernike u njihovom imanu-vjerovanju. Dedždžal neće biti u stanju da zavede nikoga od vjernika, nego će zavoditi totalne neznalice i bijednike koji će povjero­vati u njega da bi zadovoljili svoje potrebe za hranom i imet­kom.

A jedan broj će povjerovati u njega bojeći se njegove prividne kazne, jer će njegovo iskušenjebiti izuzetno teško, – zbunjivat će razum i oduzimati pamet. Sve što bude radio, kao i njegovo brzo kretanje, ima za cilj da zbuni ljude tako da ne mogu sagledati pravo stanje i njegove manjkavosti. Zbog toga su svi poslanici upozoravali na njegova iskušenja, ukazivali na njegove nedostatke i iznosili dokaze o lažnosti njegovih tvrdnji. Mu'mini će biti podržani od Allaha, subhanehu ve te'ala, i neće ih zavarati tvrdnja Dedždžala, jer će jasno vidjeti njegove manjkavosti kao što je ćoravost, – i svaki će vjernik, bio pismen ili nepismen, moći pročitati na njegovom čelu da je on nevjernik. (Iman od dr. Nuajm Jasina, str: 113)

Na čelu će mu jasno pisati ‘'KAFIR” 

Abdullah b. Omer, radijallahu ‘anhuma, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jedne prilike ustao između ljudi, Allahu, subhanehu ve te'ala, se zahvalio na Njemu dostojan način, a zatim je spomenuo Dedždžala i rekao: “Ja vas upozoravam na njega, i nema ni jednog poslanika a da nije svoj narod upozoravao na Dedždžala, ali ja ću vam o njemu reći nešto što ni jedan poslanik prije mene nije rekao svom narodu: on je ćorav, a vaš Gospodar nije ćorav.” (Buharija: Kitab el-Fiten, Muslim: El-fiten ve Ešratus-sa'ah)

Huzejfe b. El-Jeman, radijallahu ‘anh, prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ja više znam o onome što će Dedždžal imati: ‘Imat će dvije rijeke koje će teći: jedna od njih će (na pogled očiju) iz­gledati kao bijele vode, a druga vatra usplamtjela, pa ako ne­koga od vas stigne, neka odabere rijeku koja izgleda kao vatra, neka zatvori oči, sagne se i napije se iz nje, – i vidjet će da je hladna voda. Jedno Dedždžalovo oko će biti potpuno zatvoreno grubom mesnatom izraslinom, a između očiju će mu pisati “k a f i r” što će pročitati svaki vjernik (mu'min), bio pismen ili nepismen.'” (Muslim, El-Fiten ve Ešratus-sa'ah.)

Nevas b. Sem'an, radijallahu ‘anh, prenosi, pa kaže: “Jedne prilike je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo Dedždžala, pa ga je tako pot­cijenio govoreći o vidljivim znakovima njegove laži kao što je ćoravost, a zatim ga tako podigao govoreći o veličini iskušenja kojima će kušati ljude, da smo pomislili da je već sti­gao do palminjaka Medine. Kada smo poslije otišli do Allaho­vog poslanika, sallallahu alejhi we selem, on je to prepoznao na nama, pa nas je upitao: “Šta je sa vama?, a mi odgovorismo: “O Allahov Poslaniče, danas si spomenuo Dedždžala i tako ga potcijenio, a zatim ga po­digao, da smo mislili da je već stigao do palminjaka Medine’.

On reče: ”Ja se za vas ne bojim ničeg drugog sem Dedždžala. Ako se pojavi dok sam ja sa vama, ja ću vas zaštititi, a ako se pojavi, a ja ne budem među vama, neka svako od vas čuva sebe, a ja Allaha molim da od njega sačuva svakog muslimana. On je mladić izuzetno kovrdžave kose, slijep je na jedno oko, sličan Abdul Uza b. el-Katimu. Ko ga od vas doživi nek mu prouči početak sure El-Kehf. On će se pojaviti između Šama i Iraka, i počet će pre­nositi svoje smutnje lijevo i desno, zato se, o robovi Božji, čvrsto držite.‘ Mi tada rekosmo: “Allahov Poslaniče, ko­liko dugo će ostati na Zemlji?” On odgovori: “Četrdeset dana: dan kao godinu, dan kao mjesec, dan kao sedmicu, a ostali dani će mu biti kao vaši dani.” Mi tada rekosmo: “Hoće li nam biti do­voljno da klanjamo namaze samo jednog dana u danu koji će biti kao godina?” On reče: “Ne, nego ćete određivati namaska vremena.”

Rekosmo: O Allahov poslaniče: kako brzo će on ići po zemlji?” “Kao kiša koju nosi vjetar, – reče. “Doći će do naroda pa će ih pozvati da ga vjeruju, a oni će mu se odazvati i povjero­vati mu, pa će on narediti nebu, te će ono spustiti kišu zemlji koja će odmah proklijati, pa će im stoka tada postati krupnija nego ikada, sa najvećim vimenima i stomacima. A zatim će doći narod koje će on pozvati da povjeruju u njega, pa će oni to odbiti. On će ih tad ostaviti, pa će postati bijedni bez ičega od svojih imetaka. Proći će pored starih ruševina pa će im reći: Izvadite svoje blago, a za njim će krenuti riznice blaga poput rojeva pčela. Zatim će poz­vati zdravog, punog mladića i udariće ga sabljom tako jako da će ga pre­poloviti na dva dijela, – zatim će ga pozvati i on će ustati idući prema njemu sa osmjehom na licu. On će to tako činiti sve dok Allah s.v.t. ne pošalje Isaa sina Mer­jemina, koji će sići kod bijelog minareta i to istočno od Da­maska, u bijeloj odjeći, držeći se rukama za krila meleka. Kada spusti glavu, zakapaju mu suze, a kada je podigne, sa njegovog lica se spuste dragulji kao biseri. Nijedan nevjernik koji osjeti miris njegova daha neće moći preživjeti, a njegov dah će se prostirati sve dokle se vidi ispred njega. On će tražiti Dedždžala, sve dok ga ne nađe na vratima zvana, Babu-Lut (u Kudsu u Palestini) i kada ga nađe onda će ga na tom mjestu ubiti.” (Muslim, El-Fiten ve Ešratus-sa'ah.)

Hajrudin Ahmetović, prof.

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close