KADA INSAN UMRE I NJEGOVA RODBINA BUDE ZAUZETA POKOPOM-VRIJEDNO ZA PROČITATI

Poslanik s.a.v.s. je rekao: "Kada insan
umre i njegova rodbina bude zauzeta
pokopom a iznad njegove glave stoji
jedan čovjek ugodna izgleda. Kada
umrlog zakopaju taj čovjek dođe
između zemlje i prsa preminulog.
Poslije dženaze, svi ljudi se vrate kući
a dva meleka, Munkir i Nekir, dođu
do kabura i pokušaju da odstrane tog
čovjeka kako bi mogli ispitivati umrlog
o njegovoj vjeri u samoći.
Ali taj čovjek lijepa izgleda kaže: "On
je moj saputnik, moj prijatelj. Ja ga
neću ostaviti samog ni u kom slučaju.
Ako ste poslani da ispitujete, radite
svoj posao.. Ja ga ne mogu ostaviti
sve dok ga ne predam u Džennet."
Nakon toga on se okrene svom
umrlom drugu i kaže: "Ja sam Kur'an
kojeg si učio, nekad glasno a nekad
tiho. Ne brini. Nakon što te Munkir i
Nekir ispitaju nećeš imati nikakve
tuge.."
Kad se ispitivanje završi ovaj lijepi
čovjek će sa Al-Mala'ul A'la
(džennetskim melekima) za njega u
Džennetu prirediti postelju od svile
ispunjenu mirisom miska.
Resulullah s.a.v.s je rekao: "Na dan
suda, pred Allahom, ni jedan
zauzimač neće imati veći status od
statusa Kur'ana, ni Poslanik ni
meleki." (Buhari)
Molim vas da proslijedite ovaj hadis
jer je Resulullah s.a.v.s. rekao:
"Proslijedite znanje od mene čak i ako
je to samo jedna riječ."
Da nam se Allah dž.š. smiluje, uputi
nas i oprosti….