Kako sihirbaz priziva džina?

Postoji vise načina, a svi se baziraju na sirku i jasnom kufru. Ja ću, ako Bog da, spomenuti osam načina ukazujući u svakom od njih na vrstu sirka ili kufra. Spomenut ću ih zato sto neki muslimani ne mogu da razlikuju kur’anski način liječenja od liječenja sihrom. Prvi je vjerski, a drugi sejtanski.Stvar postaje jos nejasnija kad sihirbaz izgovara svoje kafirske riječi, i ponekad glasno ubaci i neke kur’anske ajete koje bolesnik čuje i pomisli da se njegovo liječenje vrsi Kur’anom. Tako se bolesnik povinuje svakoj naredbi koju mu sihirbaz uputi. Cilj objasnjenja ovih načina je upozorenje braći muslimanima na puteve koji vode u zlo i zabludu. Te kako da raspoznaju kafirski put.

Prvi način: Zaklinjanje
Sihirbaz ulazi u mračnu sobu, zatim potpaljuje vatru i na nju stavlja odredenu vrstu tamjana (zavisno od onoga sto želi postići sihrom). Ako želi razdvajanje ili mržnju i neprijateljstvo, stavlja tamjan koji ima veoma ružan miris. A ako želi izazivanje ljubavi i primamljivanje ili razbijanje sihra i vraćanje žene mužu, onda on stavlja tamjan lijepog mirisa. Poslije toga sihirbaz počinje sa učenjem svojih musričkih čarolija. To su posebni talismani koji se zasnivaju na zakletvi džina njihovim gospodarima, traženjem usluga od njihovih veličanstvenika, i druge vrste sirka, kao sto je veličanje voda džina i potpomaganje istim. Uslov je da sihirbaz, neka je Allahovo prokletstvo na njega, bude bez abdesta, ili džunup, ili u nečistoj odjeći. Nakon sto zavrsi sa izgovaranjem kafirskih čarolija, pred njega izade pojava u liku psa ili lisice ili u nekom drugom liku. Tada sihirbaz nareduje ono sto želi. Ponekad mu se niko ne pojavi već samo čuje glas, a ponekad ne čuje ni glas već odmah pravi sihr na ličnim stvarima osobe kojoj je namijenjen sihr. Te stvari mogu biti u vidu kose, dijela odjeće na kojoj su tragovi znoja itd. Potom sihirbaz nareduje džinu da radi ono sto on želi.
Proučavajući ovaj način ispostavilo se da:

 • džini vole mračna mjesta,
 • džini se hrane mirisom tamjana,
 • jasan i očevidan sirk u ovom načinu je zaklinjanje i potpomaganje džinom,
 • džini vole nečist, a sejtan se privlači nedžasetima.

Drugi način: Prinosenje žrtve 
Sihirbaz donese pticu, kokosku, ili goluba, ili bilo koju drugu vrstu životinje s posebnim odlikama – ovisno o tome sta džin zahtijeva. U većini slučajeva radi se o životinji crne boje zato sto džini vole crnu boju.[2] Zatim sihirbaz kolje tu životinju bez spominjanja Allahova imena. Ponekad njenom krvlju maže bolesnika. Zatim je baca u rupe, pustosi, bunareve ili tajna mjesta koja su uglavnom sklonista džina, ne spominjući Allahovo ime prilikom bacanja. Vraća se u kuću i izgovara svoje tajne čarolije, a potom nareduje džinu da učini ono sto on želi. Sirk u ovom načinu ogleda se u dvije stvari:
1- prinosenje žrtve džinu – sto je haram. U tome se složila sva ulema, slavni prethodnici i oni poslije njih. U ovom slučaju sirk je klanje žrtve u nečije drugo ime, a ne u Allahovo. Muslimanu nije dozvoljeno da jede takvo meso, a pogotovo da on to čini. I pored toga neznalice u svim vremenima i na svakom mjestu rade slične stvari.
Jahja ibnu Jahja kaže: “Rekao mi je Vehb: Jedan halifa je iskopao izvor i htio da ga provede, pa je prinio žrtvu džinu da mu ne presusi izvor. Ljudi su se napajali iz tog izvora, a kada je vijest o tome doprla do Sihaba Ez-Zuhrija, rekao je: “On je prinio žrtvu onome kome nije dozvoljeno i ljudi su pili ono sto im nije dozvoljeno.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je jedenje onoga sto je zaklano u ime džina.”[3]
U Muslimovom “Sahihu” postoji hadis koji prenosi Ali ibnu Ebi Talib, radijallahu anhu, od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Allah je prokleo onoga koji prinosi žrtvu nekom drugom mimo Allaha.”2- Idolopokloničke čarolije su riječi i talismani koje se izgovaraju prilikom prizivanja džina, a sastoje se od očiglednog sirka, kao sto je to spomenuo Sejhul-Islam Ibnu Tejmijje na vise mjesta u svojim knjigama.[4]

Treći način: Prostakluk (niskost) najvulgarnija metoda
Ova metoda veoma je poznata medu sihirbazima. Onaj koji je upotrebljava posjeduje veliku grupu sejtana koji mu služe i koji izvrsavaju njegova naredenja, zato sto je on od svih sihirbaza najveći kafir i bogohulnik, neka je Allahovo prokletstvo na njega. 
Ovaj način prizivanja džina sastoji se od slijedećeg:
Sihirbaz stavlja Mushaf pod noge kao cipele, sa njim ulazi u klozet, i počinje sa učenjem kafirskih riječi (talismana), zatim izlazi iz klozeta, sjeda u sobu i nareduje džinu ono sto želi. Tada se džini takmiče u izvrsavanju njegovih naredbi i veoma su poslusni. To je zato sto on ne vjeruje u Allaha, i zato sto je postao sejtanski brat i zavrsit će u očitoj propasti, neka je Allahovo prokletstvo na njega.
Uslov je da ovaj vulgarni sihirbaz bude počinilac velikih grijeha, pored onih koje smo već spomenuli. Kao na primjer: općenje sa ženama koje su mu zabranjene, homoseksualizam, blud ili psovanje vjere i sve ono čime je sejtan zadovoljan.

Četvrti način: Metoda nečistoće
U ovom načinu prokleti sihirbaz pise jednu od sura krvlju od menstruacije ili nekom drugom nečistoćom, zatim izgovara musričke čarolije, prizove džina te mu nareduje sta hoće. U ovoj metodi kufr je očigledan, jer je izrugivanje sa surom ili ajetom iz Kur’ana očito nevjerstvo. Možete zamisliti kako je to tek kad su one pisane nedžasetom. Allahu se utičemo od poniženja, od Allaha tražimo da učvrsti nasa srca u imanu, da nas usmrti u Islamu i da nas proživi u drustvu najboljih robova.

Peti način: Metoda izokretanja – izobličavanja
U ovoj metodi sahir, neka je Allahovo prokletstvo na njega, piše određenu suru naopako, od kraja do početka, zatim izgovara svoje musričke čarolije i džin dolazi, a sahir mu nareduje ono sto hoće. Ovakav način je zabranjen kao i svi drugi zato sto u njemu ima kufra i sirka.

Sesti način: Proricanje putem zvijezda
Ova metoda zove se “promatranje”, jer sahir promatra putanju odredene zvijezde, potom stupi u kontakt sa zvijezdom putem sihra, a zatim izgovara odredene talismane koji u sebi sadrže sirk i kufr. Potom on pravi odredene pokrete – misleći da tim pokretima utiče na spustanje duse te zvijezde – ali je istina da je to samo vid robovanja zvijezdama, a ne Allahu. Astrolog može i ne znati da je to robovanje i veličanje drugog osim Allaha, a sejtani tada požure u izvrsavanju njegovih naredbi. Sihirbaz pomisli da je zvijezda ta koja ga pomaže, a ona ne zna nista o tome. Sihirbazi smatraju da se ovaj sihr ne može ukloniti osim pojavom iste zvijezde po drugi put. Ovako je kod sihirbaza, a sto se tiče onih koji liječe Kur’anom, oni ovaj sihr uklanjaju s Allahovom pomoći. Postoje zvijezde koje se pojavljuju samo jednom u godini. Sihirbazi čekaju da se ona pojavi i uče svoje čarolije, tražeći pomoć od zvijezde koja će ukloniti sihr. U ovoj metodi nimalo nije skriveno veličanje nekog drugog osim Allaha i potpomaganje nekim drugim, a sve je to sirk.

Sedmi način: Metoda šake
U ovoj metodi sahir dovede dječaka koji jos nije dostigao polnu zrelost. Uslov je da nije pod abdestom. Uzima lijevu dječakovu ruku i na njoj crta ovakav pravougaonik.
Oko pravougaonika pise talismanske čarolije – a one se svakako sastoje od sirka. Na saku dječaka u sredini pravougaonika stavlja ulje i plavi cvijet ili ulje i plavu tintu, pa zatim napise drugi talisman sa pojedinačnim slovima na duguljastom papiru. Taj papir stavlja kao suncobran na lice dječaka, a onda mu obuče kapu da bi se učvrstio papir. Potom potpuno omota dječaka teskom odjećom. U tom stanju dječak ne vidi svoju ruku, jer je tama. Poslije toga prokleti sihirbaz počne sa učenjem svojih nevjerničkih čarolija. Kada dječak osjeti da se tama pretvorila u svjetlost i vidi da su slike počele da se kreću na njegovoj šaci, sahir ga pita šta vidi? Dječak odgovara: “Ispred sebe vidim lik čovjeka.”
– Reci mu da mu je čarobnjak rekao to i to i slike će se micati shodno naredbama, kaže sihirbaz.
Ovu metodu koriste onda kada se traže izgubljene stvari. Ni u ovoj metodi kao ni u drugim nije skriven sirk, kufr, niti talismani koje niko ne razumije.

Osmi način: Metoda dijelova odjeće i rekvizita
U ovoj metodi sihirbaz traži od bolesnika njegove privatne stvari kao sto su maramica, kapa, kosulja ili bilo sta na čemu se osjeća miris njegova znoja. Tako sihirbaz umota u čvor jedan dio njegove maramice, a zatim je odmjeri u dužini od četiri prsta, pa onda uhvati maramicu čvrsto i uči suru Et-Tekasur ili bilo koju kratku suru, prilikom čega podigne glas, a zatim u sebi izgovara svoj musrički talisman. Poslije toga poziva džina i kaže mu: ”Ako uzrok njegove bolesti bude džin, onda skratite maramicu, a ako uzrok bude urok, produžite maramicu, a ako je prirodna bolest, onda ostavite maramicu kakva jest.” Sihirbaz ponovo mjeri maramicu, pa ako vidi da se produžila više od četiri prsta, kaže bolesniku: “Ti si pogođen urokom (iz zavidnosti).” A ako vidi da se skratila, kaže mu: “Tvojoj bolesti su uzrok džini.” A ako ustanovi da je maramica duga četiri prsta koliko je i bila, kaže mu da ide ljekaru. Dodatak ovoj metodi- Sihirbaz podiže glas prilikom učenja Kur’ana da bi bolesnik pomislio da on liječi Kur’anom, a nije tako, tajna je u talismanu kojeg on u sebi uči.
– Potpomaganje džinom, dozivanje istih i upućivanje dove njima je sirk.- Džini su poznati po tome da puno lažu. A kako da znamo da li odredeni džin laže ili istinu govori? Analizirali smo rad jednog sihirbaza. Ponekad oni istinu govore, ali u većini slučajeva lažu. Dosao nam je jedan bolesnik i rekao da mu je sihirbaz dao dijagnozu iz koje se zaključuje da je on urečen. Nakon sto smo proučili Kur’an nad njim, progovorio je džin i saznali smo da kod njega nije u pitanju urok, a takvih je slučajeva mnogo.
Ovo su neki od načina prizivanja džina. Možda postoje i drugi, koje ja ne znam.
Znakovi po kojima se raspoznaje sihirbaz Kod koga se nadu neki od slijedećih znakova, znaj da je on sihirbaz bez ikakve sumnje. To su ovi znakovi:

 1. Raspituje se o bračnim podacima roditelja bolesnog.
 2. Uzima privatne bolesnikove stvari kao sto su (odjeća, maramice, kapa itd.)
 3. Ponekad zahtijeva da mu se dovede životinja odredenih osobina i da se zakolje, bez spominjanja Allahovog imena. Ponekad njenom krvlju namaže bolesna mjesta ili baci žrtvu na pusto mjesto.4. Pise talismane (vradžbine, zapise).
 4. Uči čarolije i izgovara nerazumljive talismane.
 5. Daje bolesniku zapise koji se sastoje od četverouglova na kojima su slova i brojevi.
 6. Nareduje bolesniku da se izdvoji od ljudi jedan odreden period, boraveći u sobi u koju ne ulazi sunčeva svjetlost.
 7. Ponekad traži od bolesnika da se ne pere vodom jedan odreden period, uglavnom 40 dana, a ovaj znak upućuje na to da se radi o džinu krsćaninu koji služi sahira.
 8. Daje bolesniku stvari koje će zakopati u zemlju.
 9. Daje bolesniku papire koje će spaliti i nakaditi se njima.
 10. Priča nerazumljivim govorom.
 11. Ponekad sihirbaz obavjestava bolesnika o njegovom imenu, imenu grada iz kojeg je i o problemu zbog kojeg je dosao prije nego mu ovaj i saopsti to.
 12. Pise bolesniku isprekidana slova na papir (zapis) ili na posudu od grnčarije bijele boje a onda nareduje bolesniku da to rastapa i pije.

Ovo su samo neki od znakova koji nam mogu pomoći u raspoznavanju sihirbaza od pravog i ispravnog liječnika Allahovom knjigom.
Dakle, dragi brate ako saznas da je čovjek sahir, dužnost je da mu ne ides, a ako mu pak odes, onda za tebe vaze ove Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “Ko otide vračaru i povjeruje u njegove riječi, porekao je ono sto je objavljeno Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem.”

Viđeno: 22

369

Komentari

komentara

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close