Kazna za prostituciju i blud

Blud je strogo zabranjen (haram) u Šerijatu i predstavljaveliki grijeh za koji su propisane stroge ahiretske i dunjalučke kazne. Uzvišeni kaže nabrajajući svojstva robova Milostivoga: “I koji ne bludniče – a ko to radi, iskausit će kaznu; patnja će mu na onom svijetu udvostručena biti i vječno će u njoj ponižen ostati; ali onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova hrđava djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je.” (El-Furkan, 68, 69, 70)
Brojni su hadisi Allahova Poslanika, a.s., u kojima se upozorava na pogubne posljedice bluda.
U hadisu koji je zabilježio Bejheki navodi se da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: "Klonite se bluda, jer on donosi šest posljedica: tri na ovome svijetu, a tri na ahiretu. Na ovome svijetu blud uklanja ozarenost i produhovljenost, donosi siromaštvo i smanjuje životni vijek. A posljedice bluda na ahiretu su: Allahova srdžba, težak obračun i vječna džehennemska vatra."
     "Lica bludnika će plamtjeti vatrom", veli Poslanik, a.s., u hadisu koji je zabilježio Taberani.
     "Iman napušta čovjeka u momentu činjenja bluda i vraća mu se tek kada završi s tim činom", kaže Poslanik u hadisu koji su zabilježio Ebu Davud, Tirmizi, Bejheki i Hakim.
Posljedice bluda ne trpi samo bludnik, već se one protežu i na cjelokupno društvo. Poslanik, a.s., o tome kaže: "Moj će ummet biti u dobru, kompaktan i povezan, sve dok se ne namnože u njemu vanbračna djeca. A kada se to dogodi, onda je blizu dan kada će ih Allah sve kazniti Svojom kaznom."8
Osim ahiretskih kazni i dunjalučkih kazni općeg karaktera, za bludnike su predviđene i oštre pojedinačne kaznene sankcije. Kur'an izričito propisuje: “Bludnicu i bludnika izbičujte sa stotinu udara biča, svakog od njih, i neka vas pri vršenju Allahovih propisa ne obuzima prema njima nikakvo sažaljenje, ako u Allaha i u onaj svijet vjerujete…” (En-Nur, 2) Ova je kazna predviđena za ledične bludnike, ukoliko se dokaže krivično djelo bluda na propisani način. Osim spomenute kazne, za nebračne bludnike (koji nisu imali bračnu konzumaciju u legalnom braku) u hadisu je predviđena i kazna u vidu protjerivanja (tagrib) iz mjesta gdje je učinjeno krivično djelo u neko drugo mjesto u trajanju od jedne godine. Ova kazna, prema mišljenju hanefijskih pravnika, nije dio hadda, već spada u sferu t'azira – diskrecionog prava sudije. Šafijski i hanbelijski pravnici smatraju da je progonstvo dio hadda.9

      Za bludnike koji se nalaze u braku predviđena je najstroža kazna, o čemu se iscrpno govori u šerijatskom krivičnom pravu. Kazna za blud jeste isključivo Allahovo pravo, tj. javnopravnog je karaktera, s obzirom na teške posljedice koje blud ostavlja na društvo, porodicu, potomstvo i društveni sistem u cjelini, te stoga ne može biti abolirana ukoliko se na valjan način dokaže ovo krivično djelo. U stvarnosti, teško je dokazati krivično djelo bluda, s obzirom na potreban broj svjedoka (četiri svjedoka), te su se kazne hadda za blud rijetko izvršavale, i to uglavnom na osnovu priznanja samih počinitelja i njihove želje da se na taj način očiste od grijeha. No, kazne za blud koje su spomenute u Kur'anu i hadisu ostaju kao trajno upozorenje i činilac odvraćanja od ovog opasnog i gnusnog grijeha.
Treba naglasiti da pravo primjene šerijatskih krivičnih sankcija ima isključivo nadležna islamska državna vlast, a nikako pojedinci, građanska udruženja, organizacije, centri i sl.
Što se tiče organiziranog bavljenja prostitucijom, podvođenja i navođenja na prostituciju, ova krivična djela mogu se podvesti pod krivična djela širenja nereda na zemlji (fesad) za koja se mogu izreći oštre sankcije od suda, uključujući i najteže kazne.

www.rijaset.ba

Obrada:www.novihorizonti.NET

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close