Koju dovu učiti za dobro, uputu porodice i za druge

ČESTITKA I DOVA MLADENCIMA

Barekellahu lekuma ve bareke alejkuma ve džemea bejnekuma fi hajr.

Allah vas blagoslovio i svaku blagodat vam dao, Allah vas sastavio u dobru i hajru. (Ebu Davud i Tirmizi-sahih)

 

ŠTA SE UČI PRIJE ODNOSA SA BRAČNIM DRUGOM

Bismillahi, Allahumme džennibne-ššejtane ve džennibi-ššejtane ma rezaktena.

Allahu, sačuvaj nas od šejtana i udalji ga od onoga što si nam udijelio.

Ako supružnici nakon toga dobiju dijete šejtan mu neće nauditi. (Buharija i Muslim)

 

DOVA ZA ČESTIT POROD I DJECU

Rabbi hebli min ledunuke zurrijjeten tajjibeten, inneke semiu-ddua’.

Gospodaru moj, pokloni mi od sebe čestita potomka, jer se Ti, uistinu, molbi odazivaš. (Sura Ali-Imran, 38.)

Rabbi hebli minessalihin!

Allahu moj, podari mi velik imetak i brojno potomstvo i učini mi blagoslov u tome. (Muslim)

 

DOVA ZA DOBRO I UPUTU PORODICE

Rabbena heb lena min evzadžina ve zurrijjatina kurrete a’junin vedž’alna lil-muttekine imama.

Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini nas vođama bogobojaznih. (Sura El-Furkan, 74.)

Rabbidž’alni mukimessalati ve min zurrijeti. Rabbena ve tekabbel dua’!

Gospodaru, daj da ja i potomci moji obavljamo namaz. Gospodaru naš, Ti usliši dovu moju! (Sura Ibrahim, 40.)

…Ve aslih li fi zurrijjeti…

…I učini dobrim potomke moje! (Sura El-Ahkaf, 15.)

 

ZAHVALA ALLAHU NA ZDRAVOM DJETETU

Aiša, r.a., kad bi se u njenoj porodici rodilo dijete, ne bi pitala da li je muško ili žensko, već da li je zdravo. Kad bi joj potvrdno odgovorili, rekla bi:

El-hamdu lillahi rabbil-alemin.

Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova. (Buharija u El-Edebul-mufredu, Bejheki, Taberani u Evsetu)

 

ČESTITKA NA ROĐENJU DJETETA I ODGOVOR NA NJU

Barekellahu leke fil-mevhubi leke ve šekertel-Vahib. Ve belega ešeddehu ve ruzikte birreh.

Allah ti blagoslovio tvoje novorođenče i učinio te zahvalnim Darovatelju. Dao ti je da doživi zrelost i učinio ti ga poslušnim.

Onaj kome je upućena čestitka odgovori:

Barekellahu leke ve bareke alejk. Ve džezakellahu hajren ve rezekakellahu mislehu ve edžzele sevabek.

Allah ti blagoslovio i svaku blagodat ti dao! Allah te dobrim nagradio i tebe darovao ovako i upotpunio ti nagradu. (Ibn Adij od El-Hasana El-Basrija-hasen)

 

DOVA ZA DRUGOGA

„Najbrže se uslišava dova odsutnih ljudi jednoga za drugog.“ (Tirmizi. Ebu Davud, Taberani-hasen)

„Dova koju musliman uputi za svog odsutnog brata bit će uslišana. Pored njegove glave je zadužen melek, koji uvijek, kad on zamoli za svog brata kakvo dobro, kaže: Amin, i tebi isto.“ (Muslim, Ibnu Madže, Ahmed)

 

DOVA KADA NEKO KIHNE

Kada neko kihne glasno kaže:

El-hamdu lillah! – Hvala Allahu!

Onaj ko je u njegovom prisustvu čini mu dovu riječima:

Jerhamukellah! – Allah ti se smilovao!

Onaj što je kihnuo neka na to kaže:

Jehdikumullahu ve juskihu belekum!

Allah vas uputio i učinio boljim!, ili

Jagfirullahu li ve lekum!

Allah oprostio i meni vama! (Buharija)

 

DOVA KADA SE UGLEDA NESRETNIK (saobraćajni udes, hendikepirana osoba i sl.)

El-hamdu lillahillezi afani mimmebtelahu bihi ve feddaleni ala kesirin mimmen haleka tefdila.

Hvala Allahu, koji me zaštiti od onoga što je njega zadesilo i dade mi prednost nad mnogima koje je stvorio. (Tirmizi-sahih)

 

DOVA ONOM KO UČINI DOBRO

Onaj kome je učinjeno neko dobro, neka svome dobročinitelju kaže:

Džezakellahu hajren!

Allah te nagradio dobrim!, i na taj način će se najbolje zahvaliti. (Tirmizi-sahih)

Isto tako može proučiti i ovu dovu:

Allahumme eksir malehu ve veledehu ve barik leh!

Gospodaru, povećaj mu imetak i potomstvo i podari mu Svoj blagoslov u njima! (Muslim)

DOVA ZA ONOGA KO DADNE POZAJMICU (stvar ili novac)

Barekellahu leke fi ehlike ve malik.

Allah blagoslovio tebe, tvoju porodicu i tvoju imovinu.

Nagrada za davanje zajma je zahvalnost i vraćanje duga na vrijeme. (Nesai i Ibn Madže-sahih)

 

DOVA NA KRAJU SIJELA, SKUPA ILI SASTANKA

Pošto na spomenutim okupljanjima može da bude i griješnog govora, u cilju oprosta grijeha, na kraju sijela treba proučiti:

Subhanekellahumme ve bi hamdike ešhedu en la ilahe illa Ente estagfiruke ve etubu ilejk.

Neka Si slavljen Allahu i neka Ti je hvala, svjedočim da nema boga osim Tebe. Od Tebe oprost tražim i Tebi se kajem. (Taberani-sahih)

 

 SELAM JE POZDRAV I DOVA BRATU MUSLIMANU

Uzvišeni Allah kaže: „A kada ulazite u kuće, vi pozdravite ukućane selamom od Allaha propisanim, blagoslovljenim i lijepim.“           (Sura En-Nur, 61.)

Poslanik, s.a.v.s., je govorio: „Kada pozdravljaš, glasno nazovi selam, jer je to pozdrav od Allaha, blagoslovljen i lijep.“ (Ibnu Ebi Šejbe)

Širite selam, bićete spašeni!“ (Ahmed)

„Širite selam među sobom, volićete se!“ (Hakim-sahih)

Selamom se iskazuje ljubav, susretljivost, pažnja i čini dova bratu muslimanu. Selam se naziva riječima:

Esselamu alejkum ve rahmetulahi ve berekatuhu!

Neka je na vas spas, mir, bereket i milost Allahova!

Na selam se odgovara riječima:

Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu!

Neka je i na vas spas, mir, bereket i milost Allahova!

Selam je propisan još Ademu, a.s., svim poslanicima i on je pozdrav u Džennetu.

 

IZVOR:  ZIKR I DOVE

AUTOR:  Ishak Sedić

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close