Ministarstvo za vjerske poslove i vakufe Saudijske Arabije: Iranci dijelili iskrivljene primjerke Kur'ana na hadždžu

Službenici  Ministarstva za vjerske poslove i vakufe u Saudijskoj Arabiji, potvrdili su da je u toku ovogodišnjeg hadždža vršena distribucija nepotpunih i iskrivljenih primjeraka Kur'ana, a koji su došli iz Irana preko iranskih organizacija koje imaju za cilj diskreditirati Saudijsku Arabiju u očima muslimana.

Generalni direktor islamskih poslova i zadužbina za grad Mekku, Salih Dusejmani, istakao je da su u toku ovogodišnjeg hadždža otkriveni neki ljudi koji su prodavali iznimno dobro ukoričene i opremljene primjerke Kur'ana po bagatelnoj cijeni i da je nakon pregledavanja tih primjeraka Kur'ana, utvrđeno da su oni nepotpuni i iskrivljeni, te da su ti Kur'ani donešeni iz Irana preko iranskih hadždžija.

Dusjemani je rekao da nije bilo mnogo takvih primjeraka Kur'ana i da su oni vrlo brzo oduzeti od njihovih vlasnika i tom prilikom je potvrđeno da je zemlja njihovog porijekla, Iran.

On smatra da je cilj onih koji stoje iza štampanja i distribucije takvih Kur'ana, da ukažu kako su Kur'ani koji se štampaju u Saudijskoj Arabiji nepotpuni i iskrivljeni. A taj čin je produkt mržnje prema Saudijskoj Arabiji koja vrši distribuciju Kur'ana diljem islamskog svijet, i takav postupak će kod muslimana samo povećati privrženost autentičnim Kur'anima i prevodima značenja Kur'ana na druge jezike koji se štampaju u Centru kralj Fehd u Medini.