Mladiću, upoznaj svoga Stvoritelja!

Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, neka je salavat i selam na poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe, i sve one koji ga budu slijedili do Sudnjega dana. Sve osim Allaha je svijet, i mi smo jedan od tih svjetova. Kakav je naš Gospodar? Naš Gospodar je milostiv i samilostan, On je vladar Sudnjega dana. Allah je Stvoritelj svega, On je najmoćniji i ništa ne izlazi iz okvira Njegove vlasti.

Allahovo znanje obuhvata sve, detaljno i opširno, bilo da se tiče Njegovih postupaka ili postupaka stvorenja: ''U Njega su ključevi svih tajni, niko ih ne zna osim Njega, i On jedini zna šta je na kopnu i šta je u moru, i nijedan list ne opadne a da On za njega ne zna; i nema zrna u tminama Zemlje niti ičeg svježeg niti ičeg suhog, ničeg što nije u jasnoj Knjizi.'' (Prijevod značenja El-An'am, 59.)

Allah, subhanehu ve te'ala, kaže: ''Na Zemlji nema nijednog živog bića a da ga Allah ne hrani. On zna gdje će koje boraviti i gdje će sahranjeno biti. Sve to ima u jasnoj Knjizi.'' (Prijevod značenja Hud, 6.) Kaže Allah, subhanehu ve te'ala: ''On zna šta na nebesima i na Zemlji postoji i zna šta krijete i šta pokazujete; Allah zna šta je u prsima.'' (Prijevod značenja Et-Tegabun, 4.)

Upoznaj svoga Gospodara srcem, to je spoznaja koja obavezuje prihvatanje svega što je Allah propisao i odredio. Zaista insan, što više razmišlja o stvorenjima, sve više upoznaje Stvoritelja tih stvorenja: "Na Zemlji su dokazi za one koji čvrsto vjeruju, a i u vama samima, zar ne vidite." (Ez-Zarijat, 20.-21.) Sve stvoreno ukazuje na veličinu i moć Stvoritelja.

VELIČINA GOSPODARA OGLEDA SE KROZ SLJEDEĆE:

Zemlja

Cijela zemaljska kugla i sve što je na njoj, uistinu je maleno u ruci Gospodara, subhanehu ve te'ala, kako kaže Uzvišeni: "…a čitava Zemlja će na Sudnjem danu u šaci Njegovoj biti." (Prijevod značenja Ez-Zumar, 67.) Ovaj ajet jasno govori koliko je moćan naš Stvoritelj, jer mi znamo prostranost i veličinu Zemlje koja će na Sudnjem danu biti u ruci Gospodara, subhanehu ve te'ala. Kad kažemo ''Allah je najveći'', to znači da je Allah u srcima vjernika veći od svega, pa Allaha ne porede ni sa čim što je stvoreno, niti se pokoravaju drugima čineći grijeh prema Allahu.

Od Abdullaha b. Omera, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Allah će smotati nebesa na Sudnjem danu, zatim će ih uzeti u Svoju desnu ruku, pa će reći: 'Ja sam Vladar, gdje su silnici, gdje su oholnici?' Zatim će smotati Zemlju u ljevicu, pa će reći: 'Ja sam Vladar, gdje su silnici, gdje su oholnici?''' (Sahihu Muslim, 2788.)

Nebesa

Ako pogledamo prostranost nebesa, to je jedan mali dio koji možemo uočiti, i to je samo zemaljsko nebo, njegovu veličinu ni približno ne možemo dokučiti, pa šta reći za ostalih šest nebesa? Sve ovo govori o veličini Stvoritelja sedam nebesa, koja su tako velika u našim očima, a tako sićušna pred Allahom, na Danu sudnjem, kada će ih Uzvišeni stisnuti u Svoju ruku: "…a nebesa će u desnici Njegovoj smotana ostati. Hvaljen neka je On i visoko iznad onih koje Njemu smatraju ravnim!" (Prijevod značenja Ez-Zumar, 67.)

Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je rekao: Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: "Allah će stisnuti Zemlju u šaku i smotati nebesa u Svoju desnicu, a zatim će reći: 'Ja sam Vladar, gdje su vladari Zemlje?'" (Sahihu El-Buhari, 4812.)

Allahov  Kursijj

Mjesto Allahovih stopala (Kursijj) obuhvata nebesa i Zemlju, što ukazuje na veličinu Kursijja, odnosno, nebesa i Zemlja su neznatni u odnosu na Kursijj, kako kaže Uzvišeni: "Njegov Kursijj obuhvata i nebesa i Zemlju." (Prijevod značenja El-Bekare, 255.)

Po ispravnijem mišljenju mufesira, kao što je poznato kod ehli-sunneta, Kursijj je veličanstveno stvorenje i mjesto Allahovih stopala. Prenosi se od Ibn Abbasa, radijallahu anhu, u vjerodostojnoj predaji, da je rekao: ''Kursijj je mjesto stopala, a veličina Arša ne može se proračunati.'' (Predaju bilježe: Abdullah ibn Ahmed u ''Es-Sunne''; 1/301, Ibn Huzejme u ''Et-Tevhid'', str. 108, El-Hakim u ''Mustedeku'', 2/282.)

Allahov Arš

Allahovo Prijestolje (Arš), iznad koga je Allah, veći je od Kursijja. Kursijj koji obuhvata nebesa i Zemlju u odnosu na Arš je kao jedan kružić na velikom prostrantvu. Zamisli Zemlju s njenim obimom i prostranstvima, kad se na nju baci halka veličine jedne šake, koliko će ta šaka zauzeti prostora Zemlje, tako je i veličina Kursijja u odnosu na Arš. Arš je prekrivač cijelog svemira, i on je najveće stvorenje. Allah ga je nazvao veličanstvenim i plemenitim i Allah se iznad njega uzvisio kako dolikuje Njegovoj veličanstvenosti. Rekao je Uzvišeni, subhanehu ve te'ala: "Gospodar vaš je Allah, koji je nebesa i Zemlju u šest dana stvorio, a zatim se nad Aršom uzvisio." (Prijevod značenja El-E'araf, 54.)

Rekao je Ibn Abbas, radijallahu anhu: ''Zaista je Kursijj, koji obuhvata nebesa i Zemlju, sjedište stopala, a veličinu Arša ne zna niko osim Onaj ko ga je stvorio.'' Kaže Ibnul-Kajjim, rahimehullah: ''Jasno je da je Allah najveličanstveniji i veći od svega, i da su nebesa i Zemlja u ruci Njegovoj kao što je zrno u ruci nekoga od nas. I ovo otklanja svaku nejasnoću i pobija svaku sumnju.'' (Vidi: Es-Savaikul-mursele, 2/277.)

Allahov  nur – svjetlost

Kaže Allah, subhanehu ve te'ala: "I Zemlja će svjetlošću Gospodara svoga zasjati…'' (Prijevod značenja Ez-Zumar, 69.) Ovo će biti na Sudnjem danu pri Njegovom dolasku, kako kaže Uzvišeni: ''…i kad dođe Gospodar tvoj i meleki budu sve red do reda.'' (Prijevod značenja El-Fedžr, 22.) Čitava zemaljska kugla, njena veličina i prostranost, zasjat će svjetlošću Gospodara, subhanehu ve te'ala.

Sada nam je Allahov nur nedostupan jer ne možemo podnijeti jačinu Allahove svjetlosti, kao što kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ''Njegov zastor je nur, kad bi ga otkrio, veličanstveni sjaj Allahovog lica spalio bi sve do čega bi dosegao Njegov pogled.'' Ovo je zbog slabosti stvorenja što ne mogu podnijeti jačinu Allahovog nura.Rekao je Ibn Mes'ud, radijallahu anhu: ''Kod vašeg Gospodara nema dana i noći, Njegovo lice obasjava nebesa.'' A lice Allahovo je Njegov nur i potpuna ljepota Njegova.

Dovoljno je to što je viđenje Allaha u Džennetu najveća blagodat i užitak, kao što se navodi u hadisu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ''Pa nije im Allah dao ništa draže od gledanja u lice Njegovo.'' Nakon što im je dao sve džennetske blagodati, ne može se ništa porediti sa užitkom gledanja u Allahovo lice.

Sve navedeno dovoljno govori o Allahovoj veličini i uzvišenosti, ali i milost našeg Stvoritelja je neizmjerna. Kaže Allah, subhanehu ve te'ala: ''…a milost Moja obuhvaća sve.'' (Prijevod značenja El–E'araf, 156.) Allah je milostiviji prema Svojim robovima nego što je majka prema svome djetetu, kako kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ''Allah je milostiviji prema Svojim robovima od ove (majke) prema svome djetetu.'' (Buharija i Muslim)

Allah, subhanehu ve te'ala, iz neizmjerne milosti prema nama, voli da mu činimo dove i da tražimo od Njega sve što nam treba. Kaže Allah, subhanehu ve te'ala: ''Gospodar vaš je rekao: 'Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati!''' (Prijevod značenja El-Mu'min, 60.) Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Naš Gospodar silazi na zemaljsko nebo u zadnjoj trećini noći i govori: 'Ko Me doziva, pa da mu se odazovem, ko nešto traži od Mene pa da mu dadnem, i ko traži oprost od Mene, pa da mu oprostim.'" (Buharija, 1145, i Muslim, 758)

Nasuprot tome, Allah se srdi i ljut je na onoga ko traži od ljudi neku potrebu, a neće da digne ruke i zatraži od Onoga koji je Svemoćni i koji je Najbogatiji. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ''Zaista je Allah ljut na onoga ko ne traži od Njega.''

Rekao je jedan pjesnik: 

''Ne traži potrebu od sina Ademova,
traži je od Onoga čija su vrata uvijek otvorena.
Allah se ljuti ako Ga ne pitaš,
a sin Ademov kada ga upitaš!''

Allahov robe, obrati se svome Gospodaru u svakoj situaciji, traži od svoga Gospodara, jer On se raduje tvojoj dovi. I ne samo to, već se Uzvišeni stidi roba koji Mu digne ruke, koji Mu se ponizi i moli Ga. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Zaista je tvoj Gospodar živ i plemenit, stidi se Svoga roba kad Mu digne ruke da ih vrati prazne.'' (Ebu Davud, Et-Tirmizi, i Ibn Madže). Znači, Allah se stidi da ne udovolji robu koji Mu digne ruke i moli Ga.

Mladiću, dovi i raduj se odgovoru od svoga Gospodara, onaj ko moli Allaha dobitnik je u svakoj situaciji, kako kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selem: "Nema muslimana koji upućuje dovu, u kojoj nema grijeha i kidanja rodbinskih veza, a da mu Allah neće dati jedno od troje: ili će mu Allah uslišati dovu, ili će mu to odgoditi za ahiret, ili će ga sačuvati zla u toj mjeri.'' (Ahmed, Et-Tirmizi, El-Hakim)

Znaj, mladiću, tvoja veza sa Allahom je tvoj uspjeh na dunjaluku i na ahiretu. Tvoja poniznost pred Gospodarom je vrhunac ibadeta, to je svrha tvog stvaranja i tvog življenja.

Gospodaru naš, olakšaj nam da Te istinski spoznamo, da Ti budemo ponizni i pokorni i zaslužni Tvoje milosti.

Prema knjizi:

Ma'rifetul-Kebir el-Mute'al, autora Abdul-Kerim b. Salih el-Humejd

Priredio: Mersed Šabanović, student Medinskog univerziteta

Izvor:http://minber.ba/

Viđeno: 40

106

Komentari

komentara

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close