Moraju li se držati ruke dignute prilikom učenja dove?

Pitanje:

Moraju li se držati ruke dignute prilikom učenja dove?

Odgovor:

Ruke se ne moraju držati uzdignute prilikom učenja dove, ali dova je mjesto gdje je propisano dizanje ruku okrenutih dlanova ka nebu. Najispravnije je na osnovu hadisa ustanoviti u kojim je prilikama Poslanik, s.a.v.s., dizao ruke učeći dovu, a u kojim nije, pa tako i raditi.

Odgovorio: dr. Šukri Ramić