Mudre islamske izreke

Rekao je imam Malik: " Kada se desi da lazž bude dominirala nad istinom, onda je sigurno da će se pojaviti smutnja i nered na Zemlji." 

Hasan el-Basri je kazao: " Neće čovjek ostvariti postojanost u povjerenju i emanetu dok mu jezik ne bude postojan u istini, a neće mu jezik biti postojan dok mu srce ne bude postojano." 

Veliki halifa Omer,r.a., je rekao: " Pravednost je džennet za mazluma(kome je nepravda učinjena), a džehennem za zulumčara." 

Rekao je Ibrahim Havas: "Lijek za srce je petero: u učenju Kur´ana s razmišljanjem, u praznom stomaku, u noćnom namazu, u skrušenoj dovi u zoru i u druženju sa dobrim ljudima."


"Grijesi su poput rana na tijelu koji često puta znaju biti i smrtonosne." 

"Onaj ko nije u stanju da ispravi svoje greške nemože sebi nikada nikakvo dobro priskrbiti." 

"Tvoje misli pripadaju tebi, ali tvoje rijeći pripadaju drugima." 

"Nije važno da požnaješ cijenu nečega,već da znaš njegovu stvarnu vrijednost." 

"Stražarevo spavanje je svijetiljka za lopova." 

Rekao je Fudajl ibn Ijad: "Dolazak na dunjaluk je lahak,ali je odlazak sa dunjaluka težak." 

Prenosi se da je Isa, a.s., rekao svojim učenicima: "Budite zadovoljni sa minimumom dunjaluka i sa cijelovitom i ispravnom vjerom,kao što su griješnici zadovoljni sa minimumom vjere i mnoštvom dunjalučkih blagodati."(Mevariduz-Zam´an li durusiz zeman,Abdul-Aziz Muhammed Selman). 

Islamskisajt.com