Muslimani da li znate koji je procenat dženetlija u odnosu na džehenemlije (ŠOKIRAT ĆETE SE)

Od Ebu Seida el-Hudrija bilježi se da je prenio: “Allahov je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ‘Allah će reći: ‘Ademe!’ – On će odgovoriti: ‘Odazivam Ti se, dobro je u Tvojim rukama!’ On će reći: ‘Izvedi džehennemski dio.’ On će upitati: ‘Koliki džehennemski dio?’ Odgovorit će: ‘Od svake hiljade devet stotina devedeset i devet’, a to je onog dana kad dijete osjedi i svaka trudnica pobaci i vidiš ljude kao da su pijani, a nisu pijani, nego će Allahova kazna biti žestoka.’ To je ashabima teško palo pa upitaše: ‘Allahov Poslaniče, koji je od nas taj čovjek?’ Odgovori: ‘Obradovat ću vas, od Je’džudža i Me’džudža je hiljadu a od vas je jedan čovjek’.” Zatim je rekao: ‘Tako mi Onog u čijoj je ruci moja duša, nadam se da će trećina džennetlija biti od vas.’ Zahvalili smo Allahu i donijeli tekbir (reče ashab). Potom (Poslanik) reče: ‘Tako mi Onog u Čijoj je ruci moja duša, nadam se da ćete činiti polovinu dženetlija. Vaš je primjer među narodima primjer bijele dlake na koži crnog bika ili pjega na natkoljenici magarca’.”1

U ovom je hadisu spomenut dio iz ajeta: “O ljudi, Gospodara svoga se bojte! Zaista će potres, kada Smak svijeta nastupi, veliki događaj biti! Na dan kad ga doživite, svaka će dojilja ono što doji zaboraviti, a svaka će trudnica svoj plod pobaciti, i ti ćes vidjeti ljude pijane, a oni neće pijani biti, već će tako izgledati zato što će Allahova kazna strašna biti.”2

Tačno je da ajet govori o momentu nastupanja Kijametskog dana, tj. o onome što će zadesiti ljude od velikog straha, prilikom Prvog puhanja u rog, ali nam hadis govori o drugoj etapi, periodu Proživljenja. To je vrijeme nakon Drugog puhanja. U tom nema suprotnosti, jer će se strah i panika desili u oba perioda. Svaki od tekstova nam govori o jednoj etapi, te se nadopunjuju, a ne kose se jedan s drugim.

Zbog čega je Allah, dž.š., izuzeo pozivom Adema, a.s., u toj situaciji? To je učinio zbog dvoje stvari; jer je on otac čovječanstva, i samo njemu pripada ta odlika, jer ga je Allah, dž.š., prije Sudnjeg dana upoznao ko su džennetlije a ko džehennemlije.

U hadisu Allahovog Poslanika, s.a.v.s., o noći Isra’a i Mi’radža stoji: “Kada smo se uzdigli na dunjalučko nebo, vidjeli smo čovjeka kojem je na desnoj strani bila skupina i s lijeve strane skupina. Kada bi pogledao na desnu stranu, nasmijao bi se, a kada bi pogledao na lijevu, zaplakao bi. On je rekao: ‘Dobro došao dobri Poslaniče i dobri sine.’ Upitao sam: ‘Džibrile, ko je on?’ Reče (melek Džibril): ‘To je Adem, a.s., a ove skupine s desna i s lijeva su duše njegovih sinova. Oni s desne strane su džennetlije, a skupina s lijeve strane su džehennemlije’.”3

U hadisu je procenat spašenih prema džehennemlijama jedan prema hiljadu, tj. jedan promil, dok vidimo u drugom hadisu koji se od Ebu Hurejre, r.a., bilježi u Sahihu-l-Buhariji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Reći će: ‘Izvedi džehennemski dio od tvojih potomaka!’ On će upitati: ‘Gospodaru, koliko ću izdvojiti?’ ‘Iz svake stotine devedeset i devet…’ – odgovorit će.”4

Ovo znači da je procenat spašenih deset naspram hiljadu, pa kako uskladiti ova dva hadisa? O tome postoji više mišljenja. Da broj nije određen, već se pojašnjava malobrojnost spašenih i mnogobrojnost propalih. Oba hadisa upućuju na to. Kao kad se kaže: “Došao sam ti sto puta i nisam te našao,” Želi se reći: “Došao sam ti mnogo puta,” a ne određen broj. Možda se kao podrška ovom mišljenju uzima završetak hadisa u kome su spomenuta dva različita omjera:

– prvi, kao bijela dlaka u koži crnog vola;

– drugi, kao na natkoljenici noge magarca.

Razlika je između dva omjera jasna, te je zbog toga cilj objašnjenja malobrojnosti spašenih i mnogobrojnosti propalih.

Oni koji zastupaju drugo mišljenje primijetili su spomen Jedžudža i Medžudža u prvom, a njihovo izostavljanje u drugom hadisu. Smatraju da se tačno misli na navedeni omjer u oba hadisa, a da je razlika u procentu zbog ubrajanja Jedžudža i Medžudža ili njihovo neubrajanje. Shodno ovom je procenat spašenih jedan naspram hiljadu od ljudi, računajući Jedžuđž i Medžudž, a procenat je spašenih jedan naspram sto od ljudi bez Jedžudža i Medžudža.

Naredno mišljenje zastupa da je procenat spašenih jedan naspram hiljadu, a jedan naspram sto od muslimana, dok će ostali muslimani biti prvo kažnjeni zbog svojih grijeha, a potom uvedeni u Džennet.

Tako je ovo mišljenje jače od drugog, jer je procenat spašenih manji. U svakom je slučaju hadis zastrašujući svakom pametnom i razumnom. Zbog toga je ovo teško palo ashabima kad su čuli.

“Onog dana kad osijedi dijete i svaka trudnica pobaci”, neki ovo uzimaju doslovno pa kažu da će dijete biti proživljeno malim a trudnica trudnicom, dojilja dojiljom, i svi će tako biti proživljeni. To potvrđuju hadisom: “Svako će biti proživljen onako kako je umro.”5

Ispravno je da je značenje ovog hadisa, kao što stoji u nekim predajama, da će vjernik biti proživljen u vjeri, kafir u kufru, a griješnik u grijehu, što znači da čovjek ne može promijeniti svoja djela poslije smrti, nego treba popraviti djela prije smrti.

I na kraju, postoji i mišljenje da se ovim želi prikazati užas toga dana. Ne uzima se u svom stvarnom značenju, nego kao poređenje, tj. kada bi tada bilo trudnica, pobacile bi, dojilje bi zaboravile dojenčad, djeca bi osijedila…

Iz knjige Vjerovjesnikova uputa
Autor: Šeref el-Kudah
Obrada: Menhedž

Bilješke:

1 Sahihu-l-Buhari bi šerhi Fethi-l-Bari, 11/388, “Kitabu-r-rikak”, 46. poglavlje, “Kavluhu ‘azze ve džell: Inne zelzelete-s-sa’ati šej-un ‘azim”, hadis br. 6530.
2 Prijevod značenja sure El-Hadždž, 1-2.
3 Sahih Muslim, 1/148, “Kitabu-l-iman”, 74. poglavlje, “Isra’”, hadis br. 163.
4 Sahihu-l-Buhari bi šerhi Fethi-l-Bari, 11/387, “Kitabu-r-rekaik”, 45. poglavlje, “Hašr”, hadis br. 6530.
5 Sahihu Muslim, 11/388, “Kitabu-l-Dženneh”, 19. poglavlje, “El-emru bi husni-z-zanni billahi te’ala”, hadis br. 2878.

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close