Muslimanska ženska imena

A

ABASA (ar) – lavica, namrgođena, surova
ABIDA (ar) – pobožna
ADALETA (ar) – pravedna, čestita

ADEMIJA (ar) – ljudska, čovečna
ADIBA (ar) – priređivačica gozbe, domaćica
ADILA (ar) – pravedna, poštena

ADLA (ar) – vidi: Adila
ADLIJA (ar) – stručnjak pravosuđa
ADVIJA (ar) – brza, hitra

AFA – vidi: Afifa
AFIFA (ar) – skromna, čedna, čestita, puna vrlina
AIBA (ar) – pokajnica
AIDA (ar) – povratnica, posjetilac, gost
AIŠA (ar) – živa, postojana, koja udobno živi
AJLA (tur) – mjesečinom obasjana

AJETA (ar) – znak, odlomak ili rečenica u Kur'anu
AJKUNA – vidi: Aiša
AJA (ar) – vidi: Aiša
AJNIJA (ar) – prava, nepatvorena, izvorna
AJNA – vidi: Ajnija

AJŠA – vidi: Aiša
ALMA, ELMA (tur) – jabuka
ALEMA (ar) – svijet, mir

ALIJA (ar) – otmena, uzvišena
ALMASA (ar) – dijamant, dragulj
ALMEDINA – vidi Elmedina
ALTUNA (tur) – Zlata

AMBERA (ar) – palata, saraj
AMELA (ar) – posao, rad trud
AMILA (ar) – radnica, činovnica
AMINA (ar) – sigurna, pouzdana, vjerna
AMIRA (ar) – nasljednica, domaćica
AMRA (ar) – Život, dugovječna
ANESA (ar) – vidjeti muška imena
ANIDA (ar) – uporna, prkosna
ANISA (ar) – gospođica, koleginica, drugarica

ARFA – vidi: Arifa
ARIFA (ar) – razborita, oštra, upućena
ARZA – vidi: Arzija

ARZIJA (per) – željena
ARMINA – vidi: Ermin
ASIFA (ar) – žestoka, jaka, burna

ASIJA (ar) – ljekarka, stub, temelj

ASIMA (ar) – koja čuva, štiti

AŠIDA (ar) – stroga, jaka, močna

AŠIRA (ar) – deseta

ATA – vidi: Atifa i Atija

ATIFA (ar) – milostiva

ATIJA (ar) – dar, poklon

AVNIJA (ar) – pomoć
AZEMINA (ar) – pouzdana, sigurna, vjerna
AZIJADA – žensko vlastito ime

AZIRA (ar) – pomagačica, zaštitnica
AZIZA (ar) – moćna, dragocjena, omiljena
AZRA (ar) – djevica, nevina i čista djevojka

B

BADEMA (per) – drvo i plod iz porodice ruža, badem

BAHA – vidi: Sabaheta

BAHIRA (ar) – lijepa, divna, sjajna
BAHRIJA (ar) – ona koja pripada moru, morska

BAHRA (ar) – vidi: Bahrija

BAJISA – žensko vlastito ime

BAKIRA (ar) – ranoranilica, mnogoznana

BAKŠA (per) – dar, poklon, sudbina

BARAJETA (ar) – oslobođenje, opravdnje, nevina

BEDIJA (ar) – čudesna, rijetkost, krasnorečiva

BEDRIJA (ar) – uštap, pun mesec

BEGAJETA (ar-tur) – plemićki znak

BEGANA (tur) – izvedena od "beg"

BEGEMINA (tur-ar) – nastala spajanjem "beg" i "Emina"

BEGZADA (tur-per) begovsko dijete, plemkinja

BEGZA – vidi: Begzada

BEGZIJA – vidi: Begzada

BEJZADA – vidi: Begzada

BEHARA (ar-per) – proljeće, proljećni cvat voća

BEHAUDINA (ar) – vidi: Behaudin

BEHDŽA – vidi: Behdžeta

BEHDŽETA (ar) – ljepota, sjaj, radost

BEHIDŽA (ar) – lijepa, blještava, radost, ljepota
BEHIJA (ar) – lepa, ljupka, otmena

BEHIJA (ar) – dražesna

BEHIMA (ar) – čista, zdrava

BEHIRETA (ar) – poštovana gospođa

BEHKA – vidi: Behija

BEHUDINA – vidi: Behaudin
BEJDA (ar) – čistina, belina, svijetlo dana

BEJHA (ar) – opažena

BEJZA – vidi: Begzada

BELĐUZARA (per) – mali poklon, dar

BELMA (ar) – 14. noć lunarnog meseca

BELKA – vidi: Belkisa
BELKISA – ime kraljice od Sabe
BERAJETA (ar) – nevinost, nedužnost, čistoca
BERINA (per) – najviša, najbolja

BESIHA – žensko vlastito ime
BESIMA (ar) – nasmijana, vesela

BIBA – vidi: Habiba i Muniba

BINASA (ar) – ona koja ima uvojke iznad čela

BISERA – žensko vlastito ime
BUSEINA (ar) – žensko vlastito ime

Č

ČELEBIJA (tur) – gospođa, otmena

Ć

ĆAMILA, KJAMILA (ar) – savršena, potpuna

ĆAMKA – vidi: Ćamila

ĆATIBA, KJATIBA (ar) – pisarka

ĆERIMA (ar) – plemenita, velikodušna, ljubazna

ĆIMA – vidi: Kimeta

ĆIMETA – vidi: Kimeta

D

DELILA (ar) – znak, oznaka, vodić
DERVIŠA (per) – siromašna, skromna

DERVA – vidi: Derviša

DERVIJA – vidi: Derviša
DEVLA (ar) – polozaj, sudbina, slava
DEVLETA (ar) – držva, imperija, imovina

DIBA – vidi: Ediba

DIKA – vidi:Sadika

DILA – vidi: Adila

DILKA – vidi: Adila

DILRUHA (per-ar) – srce i duša
DINA (ar) – poslusnost, dugotrajna kiša
DIŠA vidi: Derviša

DIŠIJA – vidi: Derviša

DIZARA (ar) – zid, bedem

DRAGIJA – žensko vlastito ime

DUDA – vidi: Dudija

DUDIJA (per) – papagaj

DUNĐA – žensko vlastito ime

DUNJAZADA (ar-tur) – uzvišene vjere

DUJKA – žensko vlastito ime

DUKATA – žensko vlastito ime

DŽAHIDA (ar) – trudbenica, oprezna, marljiva

DŽANA (ar) – duša, život

DŽANFEZA (per) – ona koja srce razveseljava

DŽELADUDINA (ar) – veličanstvo, uzvišenost vjere

DŽELILA (ar) – poštovana, slavna, uzvišena

DŽEMALUDINA (ar) – ljepota vjere

DŽEMILA (ar) – lijepa, krasna, dražesna, ljupka
DŽENANA (per) – voljena, srce, duša
DŽENETA (per) – raj, bašta

DŽESIMA (ar) – velika, ogromna, uzvišica

DŽEVADA (ar) – velikodušna, sjajna, izvanredna

DŽEVAHIRA (per) – dragulj
DŽEVDETA (ar) – dobrota, izvrsnost

DŽEVHERA (per) – dragi kamen, suština bit

DŽIĐA – vidi: Madžida

Đ

ĐULA (per) – cvijet, ruža

ĐULBA (per) – prub, šav, ožiljak
ĐULBEHARA (per) – ružica

ĐULESMA (per-ar) – dvojno ime "Đula" i "Esma"

ĐULFATMA (per-ar) – dvojno ime "Đula" i "Fatima"

ĐULIZARA (per) – ružičnjak

ĐULSA – žensko vlastito ime

ĐULZULEJHA – dvojno ime "Đula" i "Zulejha"

ĐUMA – vidi: Đumiša

ĐUMIŠA (tur) – Srebrenka

ĐUZELA (tur) – lijepa, ugodna

ĐUZIDA (per) – izabrana, probrana

E

EBEDIJA (ar) – vječna, beskonačna

EDIBA (ar) – Odgojena, vaspitana, književnica, obrazovana
EDINA (ar) – izvedeno od din- vjera

EHLIMANA (ar) – vjernica

EJUBA (ar) – vidi: Ejub

EKREMA (ar) – veoma plemenita, najplemenitija

ELIFA (ar) – prijateljica, drugarica
ELMA – vidi: Alma
ELMEDINA (ar) – građanka, kulturna, vjeri odana

ELVEDINA – vidi: Elvedin
EMINA (ar) – povjerljiva, pouzdana, sigurna, vjerna
EMIRA (ar) – vladarka, vođa
EMŠIRA (ar) – živahna, vesela
ENESA (ar) – društvena, prijazna
ENISA (ar) – drugarica, prijateljica
ENKASUMA (ar) – razdijeljena, razdvojena

ENVERA (ar) – veoma sjajna, jasna

ERMINA – vidi: Emin

ESMA (ar) – najuzvišenija, najplemenitijeg karaktera

ESMERA (ar) – smeđa, tamna

ESVEDA (ar) – crna, tamnobojna
EŠREFA (ar) – cijenjena, ugledna
EZREMA (per) – stidljiva, skromna, čedna

F

FADILA (ar) – izvrsna, istaknuta, zaslužna, kreposna
FAHIMA (ar) – koja razume, shvata, pametna
FAHIRA (ar) – ponosna

FAHRA – vidi: Fahreta
FAHRETA (ar) – slavna, veličina, sjaj, ponos

FAHRIJA – vidi: Fahira

FAIDA (ar) – sigurna, darežljiva

FAIZA (ar) – pobjednica

FAKETA – vidi: Ifakata

FAKIHA (ar) – razborita, oštoumna, učena žena

FATA – vidi: Fatima
FATIMA (ar) – ona koja odbija dijete od dojenja, ime kćeri od Muhammeda a.s.
FAZILA (ar) – vrlina

FAZLIJA (ar) – vrijedna, vrsna
FEHIMA – veoma pametna, razborita, bistra, inteligentna

FEHMA – vidi: Fehima

FERHIJA (ar) – vesela, radosna

FERIHA (ar) – vesela, sretna, zadovoljna
FERIDA (ar) – jedina, jedihnica

FETHIJA (ar) – osvajačica, pobjednica

FIFA – vidi: Afifa

FIKA – vidi: Šefika
FIKRETA (ar) – misao, ideja, pojam, utisak

FILDUZA – vidi: Firdevsa

FIRDEVSA (ar) – raj, džennet

FIRDUSA – vidi: Firdevsa

FIRUZA (per) – sretnica, pobednica
FUADA (ar) – srce

G

GALIBA (ar) – pobjednica

GANIBA (ar) – obogaćena bogatim plijenom

H

HABIBA (ar) – draga, voljena

HADŽERA, HADŽIRA (ar) – žensko vlastito ime, majka Ismaila a.s.

HAFA – vidi: Hafija, Hanifa
HAFIJA (ar) – skrivena, tajna
HAFIZA (ar) – zaštitnica Kur'ana, zna ga na pamet

HAFIZADA (ar-per) – hafizova kći

HAFUŠA – vidi: Hafija

HAJRA – vidi: Hajrija

HAJRIJA (ar) – dobra, sretna

HAJRUNISA (ar) – dobra žena

HAJRUŠA – vidi: Hajrija
HALIDA (ar) – trajna, krepka, snazna, čila
HALILA (ar) – vjerna prijateljica, simpatizer, koplje
HALIMA (ar) – blaga, dobročudna, uviđavna, pažljiva
HALISA (ar) iskrena, istinita
HAMIDA (ar) – koja je Allahu zahvalna
HANA (tur-per) – carica, vladarka

HANČA – vidi: Hana

HANKIJA – vidi: Hana
HANIFA (ar) – pravovjerna, iskrena, nevina

HANUMICA (tur) – gospođica

HANUŠA – vidi: Hana

HASENA (ar) – lijepa, ljupka
HANIJA (ar) – njezna, brižljiva majka
HANKA (ar) – razumijevanje, iskusna pametna žena
HARISA (ar) – čuvarka, ratarka, lavica
HASIBA (ar) – cijenjena, poštovana, uvažena
HASNA (ar) – lijepa žena, ljepotica

HASIJA (ar) – izuzetna, specijalne vrednosti

HASIMA (ar) – koja spor razrješava

HAŠIJA (ar) – ponizna, skrušena
HAŠA – vidi: Hašija

HAŠEMA – vidi: Hašmeta

HAŠMETA (ar) – jaka, odvažna

HATKA – vidi: Hatidža

HATEMA (ar) – konačna, krajna

HAVA (ar) – žena Adema a.s.

HAVKA – vidi: Hava

HAVUŠA – vidi: Hava
HAZIMA (ar) – razborita, pouzdana
HAZIRA (ar) – oprezna, spremna, gotova
HEDIJA (ar) – dar, poklon

HIBA – vidi: Habiba
HIDAJETA (ar) – ona koja upućuje na pravi put

HIKMETA (ar) – mudra

HATIDŽA, HADIDŽA (ar) – nedonošće, prije vremena rođeno, žena Muhameda a.s.
HURIJA (ar) – dženetska (rajska) ljepotica

HURMA (ar) – datula, vrsta južnog voća
HUSNA (ar) – ljepota, izvrsnost, čari, vrlina

I

IBRIŠIMA (tur) – svila, svilen konac

IFAKATA (ar) – rastrežnjenje, doći sebi

IFETA (ar) – nevinost, čednost, čistota

IKBALA (ar) – sreća, uspjeh

ILDUZA – vidi: Jilduza
ILHANA (ar) – melodija, nadahnuće

ILVANA – žensko vlastito ime

ISMA – vidi: Ismeta
ISMETA (ar) – nevina, od grijeha sačuvana

ISMIHANA (ar-per) – carica, vladarica

ISMIJA (ar) – imeska

IŠA – vidi: Aiša

IŠKA – vidi: Aiša

IZA – vidi: Izeta
IZETA (ar) – moć, sila, utjecaj

J

JAKUTA (per) – safir, rubin
JASMINA (ar) – cvijet jasmina, proljece
JEMINA (ar) – sretna, napredna

JILDUZA (tur) – zvjezdana

K

KADA – vidi: Kaduna

KADIRA (ar) – koja je kadra, sposobna

KADRA – vidi: Kadrija

KADRIJA (ar) – cijenjena, sudbinska
KADUNA (tur) – gospođa, ugledna žena

KAJDAFA (ar) – ona koja zahvata, crpi (vodu)

KANA – vidi: Kanita
KANITA (ar) – poslušna, pokorna Bogu, koja klanja
KASEMA (ar) – zakletva, prisega

KJAMILA – vidi: Ćamila

KJATIBA – vidi: Ćatiba

KEJMETA – vidi: Kimeta
KERIMA (ar) – plemenita, velikodušna, milostiva

KEVSERA (ar) – obilje, izobilje

KIJA – vidi: Zekija

KIMETA, ĆIMETA (ar) – vrijedna

KINANA (ar) – tobolac

KUMRIJA (ar) – grlica

L

LAMIJA (ar) – sjajna, svijetla, blistava
LATIFA (ar) – fina, nježna, blaga
LEBIBA (ar) – pametna
LEJLA (ar) – noć, veće

LEMANA – vidi: Ehlimana
LEZETA (ar) – slast, zadovoljstvo

LIDA: vidi: Halida

LUTFIJA (ar) – dobroćudna, ljubazna, stasita, vitka

M

MADŽIDA (ar) – slavna, plemenita, velikodušna
MAHIRA (ar) – vješta, okretna
MAIDA, MAJDA (ar) – sto sa gozbom, trpeza, jelo

MAKBULA (ar) – simpatična, prihvatljiva, primljena
MAKSUMA (ar) – nevina, sudbinom određena

MALKUNA (ar) – koja trpi nepravdu

MEBRURA (ar) – nepatvorena, istinita, dobra
MEBRULA (ar) – dobra, od Boga primljena
MEDIHA (ar) – pohvalna, hvale vrijedna

MEDHIJA (ar) – hvaljena
MEDINA (ar) – zadužena, obavezna, dužnica

MEHRIDŽANA (per) – proslava, jesenja ravnodnevica
MEJREMA, MERJEMA, MERIMA (ar) – uporna, gorka, majka Isa a.s.

MELA – vidi: Meliha

MELAHATA (ar) – ljepota

MELĆA – vidi: Meleća

MELEĆA, MELEKA (ar) – anđeo

MELEĆHANA (ar-per) – anđeoska kuća
MELIHA (ar) – ljepotica

MELIKA (ar) – vladarica, kraljica

MELKA – vidi: Meleka
MEMNUNA (ar) – zadovoljna
MEMSUDA (ar) – čvsta, jaka, solidna
MENSURA (ar) – podpomognuta

MERDŽA – vidi: Merdžana

MERDŽANA (ar) – koral

MERSA – vidi: Mersija

MERSIHA – žensko vlastito ime
MERSIJA (ar) – pristanište, luka

MERVANA (ar) – žiteljka pokrajine Merv

MERZUKA (ar) – opskrbljena
MESUDA (ar) – sretna

MESRURA (ar) – vesela, obradovana

MEŠHURA (ar) – poznata, slavna
MEVDUDA (ar) – voljena

MEVDŽIDA (ar) – osećanje

MEVLA – vidi: Mevlida
MEVLIDA (ar) – rođena na mevlud (rodendan Muhameda a.s.)

MEVEDETA – vidi: Muvedeta
MIDHETA, MIDHATA, MIDHA (ar) – pohvaljena
MIHRA (per) – istaknuta, spretna

MIHRIDŽANA – vidi: Mehridžana

MINA – Semantika nepoznata
MINETA (ar) – velikodušna, milostiva

MIRSA – vidi: Mirsada
MIRSADA (ar) – mjesto posmatranja

MIRA – vidi: Amira

MIRZETA (per) – princeza

MISALA (ar) – primjer, količina, sličnost

MUAMERA (ar) – koja dugo živi

MUBA – vidi: Mubera i Mubina

MUBAHA (ar) – dobro djelo, požrtvovanje, ljubav (prema roditelju)

MUBINA (ar) – jasna, nesumnjiva

MUBEDŽELA (ar) – veličanstvena, poštovana, cijenjena
MUBERA (ar) – dobro djelo, dobročiniteljstvo

MUEDIBA (ar) – učiteljica, dadilja
MUFIDA (ar) – korisna, unosna, probitačna

MUHAMEDA – vidi: Muhamed
MUHEDINA (ar) – preporoditeljica vjere

MUHIBA, MUHIBIJA (ar) – ona koja voli

MUHTEREMA (ar) – uvažena, poštovana

MUJESIRA (ar) – koja olakšava

MUKADESA (ar) – sveta, neprikosnovena, čistog duha

MUKELEFA (ar) – zrela, punoljetna, obavezna, opterećena

MUKEREMA (ar) – poštovana, počašćena

MULA, MULIJA (ar) – učena

MUALIMA (ar) – ona koja podučava
MUNEFISA (ar) – ona koja olakšava
MUNEVERA (ar) – svijetla

MUNEZEHA (ar) – čista, očišćena
MUNIBA (ar) – pokajnica, ona koja se Bogu obraća
MUNIRA (ar) – sjajna, blistava, svijetla

MUNSIFA (ar) – ispravna, pravedna, karakterna, nepristasna

MURADA, MURADIJA (ar) – želja, cilj, namjera

MURTA, MURTIJA (ar) – odabrana, probrana
MURADIFA (ar) – partnerka

MURUVETA, MURVETA (ar) – humana, čovečna, uljudna
MURISA (ar) – ona koja ostavlja nešto u nasleđe
MUSLIMA (ar) – predana Bogu

MUŠIJA – žensko vlastito ime

MUŠKIJA – žensko vlastito ime
MUVEDETA (ar) – ljubav, simpatija, voljena, željena, ljubljena
MUVEHIDA, MUVAHIDA (ar) – ona koja vjeruje u jednog Boga
MUZAFERA (ar) – koja uspijeva, pobjedonosna

MUZEJENA (ar) – ukrašena

N

NADIJA (ar) – darežljiva, orošena, svježa
NADIRA (ar) – rijetka, neobićna, izvrsna, skupocjena
NADŽIDA (ar) – pobjednica, zaštitnica

NADŽIJA (ar) – spasiteljka

NAFA, NAFIJA (ar) – korisna
NAFIZA (ar) – utjecajna
NAHIDA (ar) – aktivna, energična
NAIDA (ar) – čista, lijepa
NAIFA, NAJFA (ar) – visoka, uzvišena
NAILA, NAJLA (ar) – dobitnica
NAIMA (ar) – mehkana, nježna, fina

NAKIJA (ar) – čista

NAMIRA (ar) – ljuta, srdita

NAMKA (ar) – ona koja ukrašava, dekoriše (pismo)
NASIHA (ar) – savjetnica
NAZA, NAZIĆA, NAZIJA (per) – nježnost, blaženost, ugodnost
NAZIFA (ar) – čista
NAZIMA (ar) – pjesnikinja

NAZMIJA (ar) – poetična, pjesnički obdarena

NEBIJA (ar) – proročica, istaknuta

NEDIMA (ar) – drugarica, pouzdana prijateljica

NEDRETA (ar) – rijetkost
NEDIMA (ar) – drugarica
NEDŽADA (ar) – hrabrost, smjelost
NEDŽMIJA, NEDŽMA (ar) – zvjezdana
NEDŽIBA (ar) – plemenita

NEDŽLA (ar) – potomak lijepih očiju

NEFA, NEFIJA (ar) – ona koja poriče (negira)
NEFISA (ar) – dragocjena, tražena, dopadljiva

NEJIRA, NEJRA (ar) – blistava, svijetla
NERIMANA, NERMINA, NERMA, NERMANA (ar) – junakinja
NESIBA (ar) – poznata porijekla, iz fine porodice
NESIMA (ar) – povjetarac
NEVRESA (ar) – morski galeb
NEVZETA, NEVZA (ar) – ugodna, novorođenče

NEZAFETA (ar) – čista, uredna

NEZAHETA, NEZHETA, NEZIHA (ar) – poštenje, čestitost

NEZIRA (ar) – propovjednica

NIĐARA (per) – draga, ljubljena, lijepa kao slika
NIHADA (per) – ona koja ide naprijed

NIJAZA (per) – blagostanje, želja

NISA – vidi: Anisa
NISVETA (ar) – žena
NIZAMA (ar) – uređena, red

NUDŽEJMA (ar) – zvjezdica

NUNA – vidi: Memnuna
NURIJA, NURA, NURKA (ar) – svjetlost
NUSRETA (ar) – pomoć, pobjeda

NUTFETA (ar) – čista kao kap vode, čisto zrno bisera, čista misao
NUZHA (ar) – čednost

P

PAKIZA (per) – nevina, lijepa

PAŠA, PAŠALA, PAŠANA, PAŠIJA (tur) – visoki dostojanstvenik, žensko vlastito ime

PEMBA (per) – pamuk

PLEMA – žensko vlastito ime

R

RABIJA, RUBIJA, RABKA, RAPKA (ar) – proljeće, proljećna kiša

RADŽA, RADŽIJA (ar) – ona koja moli, koja se nada
RAHIMA (ar) – milostiva, sažaljiva, saosjećajna

RAIFA (ar) – milostiva, dobročudna
RAMIZA (ar) – koja se simbolički izražava
RASIMA, RASEMA (ar) – pisačica, slikarka

RAŠA, RAŠIDA (ar) – pobožna, ona koja ide pravim putem, zrela
RAZIJA, RAZA (ar) – zadovoljna, saglasna
REFIJA (ar) – visoka, uzvišena, nježna
REFIKA, REFKA (ar) – saputnica, drugarica

REJHA, REJHANA (ar) – bosiljak
REFIJA (ar) – visoka, lijepa
REFIKA (ar) – drugarica
REMIZA (ar) – ugledna, cijenjena, poštovana
REMZIJA (ar) – simbolična, figurativna

RESMIJA (ar) – zakonita, oficijalna
REŠIDA (ar) – koja ide pravim putem
RUKIJA (ar) – napredovanje

RUJKA – žensko vlastito ime

RUVEJDA (ar) – tiha, lagahna

S

SABAHETA, SABAHA (ar) – ljepota, ljupkost
SABIHA (ar) – očita, svježa, jasna, nova
SABIRA (ar) – strpljiva
SADETA (ar) – sreća
SADIJA (ar) – sretna
SADIKA, SADKA (ar) – iskrena, prijateljica

SADRUDINA (ar) – srce (prsa) vjere

SADŽA, SADŽIDA (ar) – ona koja pada na sedždu
SAFA (ar) – bistrina, vedrina

SAFERA (ar) – ona koja putuje
SAFETA (ar) – čista
SAFIJA (ar) – čista, prava
SAHIBA (ar) – koleginica, prijateljica, vlasnica
SAIDA (ar) – poglavarka, koja obećava sreću
SAIMA, SAJMA (ar) – koja posti, apstinira
SAKIBA (ar) – sjajna, oštroumna
SALIHA, SALKUNA (ar) – dobra, čestita, uredna
SALIMA (ar) – zdrava, potpuna
SAMIJA (ar) – visoka, uzvišena
SAMIRA (ar) – sagovornica

SAMIMA (ar) – prava, istinska
SAMRA (ar) – garavuša, crnoputa
SANIDA (ar) – koja podržava, podupire
SANIJA (ar) – lijepa

SEZBERA (ar) – časna, odlikovana, dostojna
SEADA, SEADETA (ar) – sretna
SEHIJA (ar) – velikodušna
SEIDA (ar) – sretna, blažena, uspješna
SEJDA (ar) – gospođa

SEJDEFA – žensko vlastito ime
SELMA, SELIMA (ar) – zdrava
SELVETA, SELVIJA, SELVETA (ar) – utjeha
SEMIJA (ar) – uzvišena

SEMIHA (ar) – tolerantna, velikodušna, koja oprašta
SEMINA (ar) – skupocjena
SENADA, SENA (ar) – sjaj
SENIHA (ar) – ukras
SENIJA (ar) – visoka, uzvišena, blistava
SEVDA, SEVDAHA (ar) – crna, garava, ljubav

SEVDIDŽANA (tur) – ono što duša voli, ono što je srcu drago

SEVLA, SEVLIJA, SELVA (per) – čempres

SEVIBA – žensko vlastito ime

SIBA – vidi: Nesiba
SIDIKA (ar) – veoma iskrena, pouzdana
SIFETA (ar) – iskrena prijateljica

SIJA – vidi: Asija
SUADA (ar) – sretna, koja ima sreće
SUBHIJA, SUBHA (ar) – zora

SUKEJNA (ar) – staložena, smirena

SULTA, SULTANA, SULTANIJA (ar) – princeza

SUNDUSA (per) – fina svila, saten

SUREJA (ar) – žensko vlastito ime

SURURA (ar) – radost

Š

ŠAĆIRA, ŠAKIRA (ar) – zahvalna

ŠADIJA (per) – vesela
ŠAHA, ŠAHIDA, ŠAHINA (ar) – svjedokinja

ŠAHSENA (per) carsko veličanstvo
ŠEFA, ŠEFKA, ŠEVKA, ŠEFIKA (ar) – suosjećajna, sažaljiva, ljubazna

ŠEHIDA (ar) – mučenica, žrtva
ŠEHZADA, ŠEHZIJA, ŠEHZA (per) – princeza
ŠEHERZADA, ŠEHEREZADA (ar-per) – slobodna, uzvišenog roda

ŠEMSA (ar) – sunce
ŠEJLA (ar) – primorski bor
ŠERIFA (ar) – ugledna, poznata, slavna
ŠEVALA (ar) – 10 mjesec muslimanskog kalendara
ŠEVKETA, ŠEVĆETA (ar) – moć, sila, žestina

ŠIDA – vidi: Ašida

ŠIR A, ŠIRKA – vidi: Šerifa

ŠUHRA, ŠUHRETA (ar) – glasovita, popularna
ŠUKRIJA (ar) – koja se zahvaljuje Bogu

T

TADŽIDA (ar) – krunisana

TAHIRA (ar) – čista, neporočna, nevina
TAIBA, TAJIBA (ar) – pokajnica, koja se kaje
TAIDA (ar) – čvrsta
TALIBA (ar) – učenica, studentkinja, ona koja traži znanje
TEFIKA, TEFA (ar) – naklonost, milost

TEHVIDA, TEVHIDA (ar) – vjerovanje u jednoću Stvoritelja

TEMIMA (ar) – puna, savršena

TEMZILA, TENZILA (ar) – spuštanje
TEVABA (ar) – ona koja se kaje

TIDŽA – vidi: Hatidža
TIFA (ar) – milostiva, simpatija
TIMA (ar) – vidi: Fatima

TUFIDA (ar) – korisna

U

UBEJDA (ar) – mala

ULFETA (ar) – ljubav, prijateljstvo

ULVIJA (ar) – uzvišena
UMA, UMIJA, UMUŠA, UMIHANA (ar) – ime jedne od žena Muhammeda a.s. , počasni nadimak sestre Alije r.a.

URFETA (ar) – lavica, skupocjena

UZEJFA (ar) – jaka, žestoka

V

VAHDETA (ar) – samoća, jedinstvo
VAHIDA (ar) – jedna, sama, jedinstvena
VALIDA (ar) – majka, porodilja
VASVIJA, VASVA, VASFIJA (ar) – opisna

VEDA – vidi: muvedeta
VEHBIJA, VEHBA (ar) – od Boga darovana
VELIDA (ar) – novorođenće, ćerka
VESIMA (ar) – ljupka, simpatična
VEZIRA (ar) – pomoćnica

VIDŽDANA (ar) – strasna, uzbuđena
VILDANA (ar) – djeca

Z

ZADA – vidi: Begzada, Šehzada i Dunjazada

ZAHIDA (ar) – pobožna, umjerena, skromna
ZAHIRA (ar) – vidljiva, očita, jasna
ZAIDA (ar) – povećana, velika
ZAKIRA, ZAĆIRA, ZAKA (ar) – koja ćesto spominje Boga, koja pamti
ZARIMA, ZAMIRA (ar) – srce, duša

ZARFIJA, ZARIFA (ar) – nježna, elegantna, ošroumna, dosjetljiva
ZEHRA (ar) – žena svijetla lica
ZEJNA (ar) – ljepota, ukras

ZEJNEBA (ar) – strašivica; drvo lijepog mirisa

ZEKIJA (ar) – bistra, oštroumna
ZINETA (ar) – nakit, ukras
ZIBA, ZIBIJA (ar) – lijepa, divna, nagizdana

ZILHA, ZILHIDŽA (ar) – 12. mjesec hidžretske godine
ZIKRA, ZIKRETA (ar) – sjecanje, uspomena
ZINETA (ar) – nakit, ukras, ornament

ZIZA – vidi: Aziza

ZLATA, ZLATIJA, ZLATKA – žensko vlastito ime

ZUBEJDA (ar) – neven, izbor, elita
ZUHRA (per) – Venera (zvijezda)

ZULA, ZULEJHA, ZULEJKA, ZULKA – žensko vlastito ime

ZULKIDA (ar) – pripovjedačica
ZUMRETA, ZUMRA, ZUMRUTA (ar) – smaragd

num

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close