Ne daj da te sustigne tuđa suza

Ne daj da te sustigne tuđa suza, tuđa riječ, kletva…
Uzdah!
Daj, ne petljaj se u ono što te se ne tiče!
Ne osuđuj, bićeš iskušan itekako!
Ćutnjom pokaži koliko znanja imaš,
Srce otvori i u njemu pruži utočište
Onome ko ga željno traži…
Dobro razmisli, ti koji si oduvijek zemlja bio
Pa ćeš se njoj i vratiti,
Šta nudiš i daješ za ono što nam je na emanet dato?
Šta činiš da sačuvaš tuđu čast?

Eeee, moj prijatelju naš put je kratak, a dugačak
Krivudav posut trnjem, a prav, da praviji ne može bit'
A, njime nam valja raskrvavljenih stopala 
Ispred Gospodara izić!

Šta ćeš u pohabane kofere ponijeti sa sobom, 
Upitaj se…

Ajša G. Musa