Neke izreke Isa'a, alejhi selam

Abdullah ibn Mubarek kaže: „Sufjan ibn Ujejne prenosi od Halefa ibn Hušiba, da je Isa rekao učenicima: „Kao što su vladari vama prepustili mudrost, tako i vi njima prepustite dunjaluk.“

Katade navodi da je Isa, alejhi selam rekao: „Pitajte me!Ja sam blaga srca i sam u svojim očima mali!“

Ismail ibn Ajjaš prenosi od Abdullaha ibn Dinara da je ibn Omer pričao, da je Isa svojim učenicima savjetovao: „Jedite ječmeni hljeb, pijte čistu vodu i sa ovim se svijetom rastavite mirne savjesti i bezbrižni.Tako mi onoga što govorim, slast ovog svijeta podrazumijeva gorčinu onoga, a gorčina ovoga, slast i uživanje na onom svijetu.Allahovi robovi ne žive raskošno.Tako mi mojih riječi, najgori od vas je učen čovjek koji svojim prohtjevima daje prednost nad znanjem i želi da svi ljudi budu poput njega.“ Predaju sličnu ovoj bilježi i Ebu Hurejre.

Ebu Mus'ab prenosi od Malika da je čuo, da je Isa rekao: „O Israilovi potomci, uzimajte bistru vodu, poljsku zelen i ječmeni hljeb, a čuvajte se pšeničnog hljeba jer na njemu nećete biti zahvalni“.

Ibn Wehb prenosi od Sulejmana ibn Bilala, da je Jahja ibn Se'id pričao da je Isa govorio: „Neka vam ovaj svijet bude mjesto kroz koje ćete prolaziti a ne koje ćete graditi.“


Takođe je govorio: „Ljubav prema dunjaluku je uzrok svakom grijehu.Pogled u srcu izaziva strast“. Wuhejb ibn al-Werd prenosi sličnu predaju i još dodaje: „A koliko je strasti u srcima ljudi dovelo do dugog oplakivanja.“

Od Isa'a, alejhi selam se prenosi da je rekao: „O ti čovječe slabiću, boj se Allaha ma gdje bio.Na ovom svijetu budi gost prolaznik.Neka ti kuće budu džamije.Oči navikni na plač, tijelo na sabur a srce na razmišljanje i nemoj brinuti za sutrašnju nafaku, jer je to greška!“ 

Takođe se od njega prenosi da je rekao: „Kao što niko od vas ne može napraviti kuću na morskom valu, neka tako ni ovaj svijet ne smatra boravištem.“

Sufjan es –Sevri kaže da je Isa, sin Merjemin, rekao: „Ne može u srcu vjernika istovremeno postojati ljubav i prema dunjaluku i prema ahiretu, kao što u jednoj posudi ne mogu biti voda i vatra.“

Ibrahim el-Harbi prenosi od Dawuda ibn Rešida, da je Ebu Abdullah es-Sufi rekao: -Isa je rekao: „Onaj ko traži dunjaluk je poput onoga ko pije morsku vodu: što je više pije više žedni, sve dok ga ne ubije.“

Od Isa'a, alejhi selam se takođe prenosi da je rekao: „Šejtan je uz dunjaluk.On sa imetkom zavarava, uljepšava prohtjeve i budi strasti.“

El-A'meš od El-Hejseme prenosi da je rekao: „Isa bi stavio hranu pred svoje prijatelje pa bi ustao i rekao: „Tako i vi počastite ostale ljude.“

Jedna žena je rekla Isa'u, alejhi selam: „Blago li se krilu koje te je nosilo i grudima koje su te dojile!“ On je na to rekao: „Blago li se onome ko uči Allahovu Knjigu i po njoj radi“.
On je takođe rekao: „Blago li se onome ko plače kad se sjeti svojih grijeha, ko čuva svoj jezik i kome nije tijesna njegova kuća.“

Od njega se takođe prenosi da je rekao: „Blago li se onome ko spava i ne razmišlja o grijehu nego razmišlja o onome što nije grijeh.“

Malik ib Dinar kaže: „jednom prilikom je Isa sa svojim sljedbenicima naišao pored lešine, pa su rekli: „Kako zaudara!“, a on je rekao: „Kako ima bijele zube!“, da bi ih odvratio od ogovaranja.“

Ebu Bekr ibn Ebi Dunja navodi da je Husejn ibn Abdurrahman pričao, da je Zekrijja ibn Adijj rekao: -Isa, sin Merjemin, je rekao: „O učenici, budite zadovoljni i sa malo dunjaluka ako je sa vjerom sve u redu kao što su dunjalučari zadovoljni i sa malo vjere ako je sa dunjalukom sve u redu!“

Ebu Mus'ab prenosi od Malika da je Isa, sin Merjemin, rekao: „Ne govorite puno, osim ako spominjete Allaha, jer će vam srca, a da i ne znate, postati gruba, a grubo srce je daleko od Allaha.Ne odnosite se prema ljudskim grijesima kao gospodari, nego kao robovi!Ljudi je dvije vrste: jedni koji su dobro i drugi koji pate.Smilujte se onima koji pate i zahvaljujte Allahu ako ste dobro!“

Es-Sewri prenosi da je od svog oca čuo, da je Ibrahim et-Timi pričao, da je Isa svojim sljedbenicima rekao: „Istinu vam govorim:- Ko traži Firdews neka se hrani crnim hljebom od ječma i spava na smetljištu sa psima.“

Malik ibn Dinar kaže da je Isa rekao: „Za postizanje Firdewsa se ne traži puno: treba se zadovoljiti sa crnim ječmenim hljebom iz luga i logom sa psima na smetljištu.“

Abdullah ibn Mubarek kaže da je čuo od Sufjana, on od Mensura, da je Salim ibn Ebi el-Dža'd pričao da je Isa rekao: „Radite radi Allaha a ne radi svojih stomaka.Pogledajte ptice koje omrknu i osvanu, a ne siju i ne žanju, nego im Allah daje nafaku.Ako kažete da su vam stomaci veći nego kod ptica onda pogledajte divlje konje i krave: oni takođe osvanu a da ne siju i ne žanju, nego ih Allah opskrbljuje.“

Sefwan ibn Amr prenosi od Šurejha ibn Abdullaha, da je Jezid ibn Mejsere pričao da su učenici jednom prilikom upitali Mesiha: „O Božiji vjerovjesniče, pogledaj kako je ova džamija lijepa!“, pa im je rekao: „Amin, Amin! Istinu vam govorim, Allah od ove džamije neće ostaviti ni jedan kamen a da ga zbog ljudskih grijeha neće srušiti.Allah ne ukazuje Svoju milost zbog zlata, ni srebra ni ovog kamenja kome se divite.Njemu su od svega draža čista srca vjernika.Zahvaljujući njima, Allah daje život Zemlji i zbog njih, kada se iskvare, razara Zemlju.“

Hafiz Ebu el-Kasim ibn Asakir u svom Tarihu navodi: „Prenosi se od ibn Abbasa da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: – Jednom prilikom je Isa alejhi selam naišao pored jednog pustog grada.Zadivivši se njegovim građevinama rekao je: „Gospodaru moj, naredi ovom gradu da mi se odazove“, pa je Allah objavio tom gradu: „O pusti grade, odgovori Isau!“ Grad je na to zovnuo: „Dragi Isa, šta želiš od mene?“, pa je upitao: „Šta se desilo sa tvojim drvećem, sa rijekama, dvorcima i stanovnicima?“, pa je grad odgovorio: „Dragi Isa, obistinilo se obećanje tvog Gospodara pa mi se drveće osušilo, potoci presušili, dvorci porušili a stanovnici grada pomrli!“ „A gdje je njihovo blago?“, upitao je Isa, pa mu je grad odgovorio: „Skupljali su ga od halala i od harama pa sada truhne u mojoj utrobi.Allahu pripada sve što je na nebesima i na Zemlji.“ Na to je Isa rekao: „Čudim se trojici: onome ko traži dunjaluk a smrt mu je za petama, onome ko gradi dvorce a kabur mu je stanište i onome ko se previše smije a Džehennem stoji ispred njega! Čovječe, nezasit si sa velikim a nezadovoljan sa malim.Svoj imetak skupljaš onome ko te neće pohvaliti i daješ ga oneome ko te neće opravdati.Ti si rob svog stomaka i strasti a stomak ćeš zasititi tek kad uđeš u kabur.I ti ćeš vidjeti, čovječe, da će imetak što skupljaš tuđi postati“. (Ovaj hadis je garib ali smo ga naveli zato što sadrži lijepe savjete)

Sufjan es-Sewri prenosi od svoga oca a on od Ibrahima et-Timija da je Isa, alejhi selam rekao: „O učenjaci neka vam vaše riznice budu na nebu jer je ljudsko srce tamo gdje mu je riznica.“

Sewr ibn Zejd prenosi od Abdulaziza ibn Zejbana da je Isa, sin Merjemin, rekao: „Onaj ko uči drugoga, podučava i radi, u Carstvu nebeskom zvat će se velikim.“ Ebu Kurejb kaže da se prenosi da je  Isa, alejhi selam rekao: „Nema koristi od znanja koje te prati u slasti a iznevjerva u teškoćama.“

Ibn Asakir sa garib senedom navodi od Ibn Abbasa da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: „Isa je ustao i pred Izraelćanima rekao: „O učenici,nemojte mudrosti govoriti onima koji ih ne zaslužuju jer ćete im nepravdu učiniti a nemojte ih kriti od onih koji ih zaslužuju jer ćete tada i njima nepravdu učiniti.Znanje se dijeli na tri vrste: ono koje je sigurno pa ga slijedite, ono koje je krivo pa ga se klonite i ono koje je nesigurno pa sud o njemu prepustite Uzvišenom Allahu.“

Abdurrezzak navodi da je čuo od Ma'mera a on od jednog čovjeka da je Ikrime pričao da je Isa rekao: „Ne bacajte bisere pred svinje jer one sa njima ništa neće uraditi i ne dajite mudrost onom koji je ne želi jer je mudrost bolja od bisera a onaj ko je ne želi je gori od svinje!“

Wehb i još neki navode da je Isa svojim učenicima rekao: „Vi ste učenjaci na Zemlji, pa kada se vi pokvarite nema vam lijeka.Vi imate dva svojstva neznalica: smijete se bez razloga i ujutro kasno ustajete a da prethodno niste noć u ibadetu proveli.“

Prenosi se da je upitan ko od ljudi najviše sije nered odgovorio je da su to greške učenih jer kada učeni pogriješe griješi i ostali svijet.

Takođe se kaže da je rekao: „O zli učenjaci, dunjaluk ste stavili u glave a ahiret pod noge!Riječi su vam lijek a dijela bolest.Vi ste poput drveta oleander-lijepo izgleda ali se onaj ko ga okusi otruje.“

Wehb kaže da je Isa rekao: „O zli učenjaci, sjedite pred džennetskim kapijama a u njega ne ulazite niti siromašne pozivate da u njega uđu.Kod Allaha je najgori čovjek učenjak koji svojim znanjem traži imetak.“

Mekhul kaže da su se jednom prilikom sreli Jahja i Isa pa su se rukovali a Isa se smijao.Na to ga je Jahaj upitao: „Šta je to tetiću, vidim te nasmijanog kao da si siguran za sebe?“ , pa mu je Isa odgovorio: „A šta je to pa te vidim namrgođenog kao da si pao u očaj?“ Na to je Allah objavio: „Od vas dvojice mi je draži onaj ko se onom drugom nasmijao.“

Wehb ibn Munebbih kaže: „Jednom prilikom je Isa sa svojim učenicima stao iznad kabura u koji je spušten mrtvac pa su počeli govoriti o kaburu i o njegovoj tjeskobi pa je Isa rekao: „Vi ste već bili tamo gdje je tješnje nego u kaburu: u utrobama svojih majki.Kada Allah hoće, On dadne da i tijesno mjesto bude široko i udobno.“

Preuzeto iz knjige „Kazivanja o vjerovjesnicima“ – Ibn Kesir
 

Viđeno: 48

253

Komentari

komentara

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close