Nikako ne dozvoli da te mržnja navede na nepravdu

Allah dž.š., kaže: „O vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte, i pravedno svjedočite! Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže čestitosti, i bojte se Allaha, jer Allah dobro zna ono što činite!” (el-Ma’ida, 8.)

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže: „Imami Sunneta i Džema'ata, učenjaci i vjernici, kod njih je znanje ('ilm), pravda ('adl), i milosrđe (rahmet), pa znaju šta je istina sa kojom su u skladu sa Sunnetom, spašeni novotarija, i pravedni su prema onima koji skrenu sa puta Sunneta, pa makar oni bili i nepravedni prema njima, kao što Allah dž.š., kaže: „O vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte, i pravedno svjedočite! Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže čestitosti!“

Imami Sunneta i Džema'ata, učenjaci i vjernici, su samilosni prema stvorenjima, i žele im svako dobro, uputu i znanje, i nikako im ne žele zlo, pa čak i onda kada ih „kažnjavaju“, i na njihovu grešku, neznanje ili zulum upozoravaju – cilj u svemu tome im je pojašnjavanje istine i milost prema ljudima, naređivanje dobra i odvraćanje od zla, te da cijela Vjera bude Božija, i da Allahova riječ bude gornja!

Ehli-sunnetski vjernici su oni koji se bore na Božijem putu, a oni koji se protivu njih bore – bore se na putu Taguta (raznih božanstava), poput Ebu Bekra el-Siddika r.a., koji se borio protivu otpadnika od islama (ehlul-riddeh), i poput Alije r.a., koji se borio protivu sekte Haridžija, ekstremista (gulat), i Seba'ijja. Njihova djela su bila iskrena prema Allahu dž.š., i u skladu sa Sunnetom Poslanika s.a.w.s., dok djela njihovih protivnika nisu bila niti iskrena niti ispravna već sama novotarija i slijeđenje strasti, pa su zbog toga i nazvani imenom novotari (ehlul-bid'ah), i sljedbenici strasti (ehlul-ehva')!“ (Pogledaj: el-Reddu 'alel-Bekri, 2/491.)

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže: „Ako neko potvori nekog čovjeka – potvorenome nije dozvoljeno da potvara onoga koji ga je potvorio, pa i da ga je pvi nepravedno proglasio nevjernikom (tekfir), ili griješnikom (tefsik), nije mu dozvoljeno da on njega nepravedno proglašava nevjernikom (tekfir), ili griješnikom (tefsik), pa i da mu proklinje oca ili pleme ili stanovnike njegova grada/države – nije dozvoljeno istom mjerom uzvraćati, jer su ipak u pitanju ljudi koji nisu zulum/nasilje činili. Allah dž.š., kaže: „O vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte, i pravedno svjedočite! Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže čestitosti“ – ovim ajetom Allah dž.š., naređuje muslimanima da ih mržnja prema nevjernicima nikako ne navede na to da budu nepravedni: „Pravedni budite, to je najbliže čestitosti““ (Pogledaj: Medžmu'ul-Fetava, 28/381.; el-Sijasa el-Šeri'jjah, 1/205.)

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., u komentaru ajeta: „O vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte, i pravedno svjedočite! Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže čestitosti, i bojte se Allaha, jer Allah dobro zna ono što činite!” (el-Ma’ida, 8.) – kaže: „Allah dž.š., naređuje vjernicima da budu pravedni prema nevjernicima, i ako ih vjernici mrze zbog toga što im Allah dž.š., i Njegov Poslanik s.a.w.s., to naređuje. Allah dž.š., kaže: „Kad sudiš/vladaš, ljudima – sudi/vladaj, pravedno!“ (el-Ma'ida, 42.)“ (Pogledaj: el-Safedijja, 2/328.)

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže: „Svako dobro (hajr), spada u pravdu i pravičnost, i svako zlo (šerr), spada u zulum/nepravdu, pa ako je pravda obavezna u svakom pitanju i nad svakom osobom, i ako je zulum/nepravda, zabranjen u svakom slučaju i nad svakom osobom – onda nije dozvoljeno biti nepravedan prema bilo kome, ne bitno da li je musliman, nevjernik ili zalim-zulumćar, u pitanju. Zulum – nasilje i nepravda, polažu pravo na pravedni tretman. Allah dž.š., kaže: „O vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte, i pravedno svjedočite! Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite – mržnja prema nevjernicima vas ne smije navesti na nepravdu – nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže čestitosti!” (el-Ma’ida, 8.);

Allah dž.š., također kaže:

„…onima koji vas napadnu uzvratite istom mjerom i Allaha se bojte…” (el-Bekara, 194.);

„Ako hoćete da na nepravdu uzvratite, onda učinite to samo u onolikoj mjeri koliko vam je učinjeno; a ako otrpite, to je, doista, bolje za strpljive. Strpljiv budi! Ali, strpljiv ćeš biti samo uz Allahovu pomoć. I ne tuguj za njima, i neka ti nije teško zbog spletkarenja njihova.” (el-Nahl, 126-127.);

„Nepravda se može uzvratiti istom mjerom, a onoga koji oprosti i izmiri se Allah će nagraditi; On, uistinu, ne voli one koji nepravdu čine. & Neće odgovarati onaj koji istom mjerom uzvrati za pretrpljenu nepravdu, & a odgovaraće oni koji ljude tlače i bez ikakva osnova red na Zemlji remete; njih čeka bolna patnja. & Strpljivo podnositi i praštati – tako treba svaki pametan postupiti.“ (el-Šura, 40-43.)

Na sve navedeno nas upućuje i hadis-kudsi, u kome Allah dž.š., kaže: „O robovi Moji, Ja sam zulum-nepravdu, Sebi zabranio, pa stoga je i vama zabranjujem! Nemojte jedni prema drugima nepravedni biti!“ (Muslim)

Ove riječi je Allah dž.š., uputio svim ljudima – da niko nikome nepravdu ne smije nanijeti, i ovo je glavni temelj na kojem se zasniva djelovanje jednog 'alima u Šeri'atu – pravda kad je u pitanju krv, imetak, čast, porijeklo-pleme, obraz, zbog čega Sunnet propisuje kaznu-odmazdu, svakom onom ko povrijedi spomenute kategorije. Zulumćaru treba uzvratiti istom mjerom na njegov zulum, ali je ponekada teško ili nemoguće zadovoljiti pravdu, i istom mjerom uzvratiti, pa je zbog toga obaveza ono što je pravdi bliže, onoliko koliko se može. Allah dž.š., kaže: „…i da krivo na litru i na kantaru ne mjerite – Mi nikoga preko njegove mogućnosti ne zadužujemo…“ (el-En'am, 152.)“ (Pogledaj: Medžmu'ul-Fetava, 18/166.; el-Fetava el-Kubra, 1/98.)

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže: „Ne smije se pretjerivati prema griješnicima po pitanju mržnje spram njih, ili prezira ili zabranjivanja ili bojkotovanja ili kažnjavanja. Onima koji se griješe spram njih će se reći: Pazi ti sebe, a onaj koji luta ne može ti škoditi ako si se već uputio! – kao što Allah dž.š., kaže: Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže čestitosti!” (el-Ma’ida, 8.); „I borite se na Allahovom putu protivu onih koji se bore protiv vas, ali vi ne otpočinjite s neprijateljstvom! – Allah, doista, ne voli one koji zapodijevaju kavgu.“ (el-Bekara, 190.); „…pa ako se okane, onda neprijateljstvo prestaje, jedino protivu nasilnika ostaje!” (el-Bekara, 193.) Mnogi ljudi koji naređuju dobro ili zabranjuju zlo, prelaze Allahove dž.š., granice, ili zbog svoga neznanja ili zbog svog zuluma-nasilja, što je oblast u kojoj se mora biti veoma precizan i temeljit, ne bitno da li se radi o nevjernicima (kuffar), licemjerima (munafikun) ili griješnicima (fussak)!“ (Pogledaj: Medžmu'ul-Fetava, 14/482.)

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže: „Poznato je da kada govorimo o ljudima koji nisu ashabi poput vladara/kraljeva, koji se razilaze i svađaju oko trona vlasti (mulk), ili uleme i šejhova koji se razilaze u pitanjima vjere/dina – obaveza je da govor o njima bude utemeljen na znanju i pravdi ('ilm-'adl), ne na neznanju i nepravdi (džehl-zulm). Pravda je obaveza svakog pojedinca spram svakog pojedinca, u svakoj situaciji, dok je nepravda-nasilje-zulum, apsolutno zabranjena, i u niukom slučaju nije dozvoljena!

Allah dž.š., kaže: „O vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte, i pravedno svjedočite! Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže čestitosti, i bojte se Allaha, jer Allah dobro zna ono što činite!” (el-Ma’ida, 8.)

Ovaj ajet je objavljen povodom mržnje ashaba spram nevjernika, koja im je svakako od Allaha dž.š., bila naređena, ali i pored te naredbe im se opet naređuje da budu pravedni, i da ih mržnja ne smije navesti na zulum i nasilje spram nevjernika, a ako je tako sa nevjernicima šta tek onda reći kada je u pitanju mržnja spram muslimana zbog te'evila – pogrešnog tumačenja, šubhe – nejasnoće ili have nefsa – strasti i pohote duše!? Musliman je preči toga da mu se ne čini nasilje i nepravda, i preči je da se prema njemu bude pravedno nego li nevjernik, a ashabi Poslanika s.a.w.s., su najpreči pravednog odnosa prema njima u riječima i djelima. Pravda i njeni sljedbenici su ono na čijoj hvali, ljubavi i pohvali su složni svi stanovnici Zemlje, dok je zulum – nasilje i nepravda, nešto što je ogavno i mrsko svim stanovnicima zemlje, kao i zulumćari-nepravedni, koje svi ljudi kude i mrze!“ (Pogledaj: Minhadžul-Sunneh al-Nabavijjah, 5/80.)

 

Autor: Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm.

Priredio: Sead ef. Jasavić prof.fikha

Minber.ba

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close