Nisu svi džini ružni i crni, kao što izgleda iz priča opsjednutih

Postoje džini koji su bolji vjernici od ljudi, a neki džini imaju zapanjujući zapis o ljepoti njihove vjere i pobožnosti. Oni druge pozivaju Allahu, kao što je spomenuto na početku sure El-Džinn koja govori o skupini džina koji su slušali K ur· an kojeg je Muhammed, s.a.v.s. ,učio i koji su se vratili svome narodu pozivajući ga u islam. Allah, dž.š., o tome kaže:

Reci: ,,Meni je objavljeno da je nekoliko džinnova prisluškivalo i reklo: Mi smo, doista Kur’an, koji izaziva divljenje, slušali, koji na pravi put upućuje – i mi smo u nj povjerovali i više nikoga nećemo Gospodaru našem ravnim smatrati. ” (Al-Džinn, 1 -2.) 

,,Kada ti poslasmo nekoliko džinnova da Kur ‘an slušaju, kada dođeše da ga čuju, oni rekoše: “Pst!” A kada se završi, vratiše se narodu svome da opominju.” (Al-Ahqaf, 29.)


 
Neki od džina su iskreni vjernici koji druge pozivaju Allahu, a neki posjeduju znanje o hadisu. Šejhu-l-islam Ibn Tejmijje u El Furkan el-Kebiru kaže: “Džin može otići nekome ko je u najudaljenijim krajevima, kralju ili vladaru, a on može biti nevjernik koji je zalutao i postao žedan i boji se smrti i ovaj mu dadne vode da se napije, pozove ga u islam, te džin postane musliman i on ga nahrani i upita džina: Ko si ti?, a on kaže: “Tako i tako.” On potvrđuje ovakvo nešto sa pričom o nečemu sličnom što se njemu desilo: “Nešto slično desilo se i meni. Dok sam bio u tvrđavi, nešto slično desilo se turskom princu sa istoka. Ova osoba mu je rekla:” Ja sam Ibn Tejmijje”, a taj princ nije sumnjao da sam to ja. Ta vijest je došla do kralja Mardina, pa je on poslao glasnika u Egipat, gdje sam bio pritvoren. Bili su zapanjeni, jer ja nisam napuštao ćeliju. Ali, ovo je bio džin koji nas je volio, pa je činio puno stvari za Turke. Kada su oni došli u Damask, ja sam ih pozvao u islam. Kada bi neko od njih primio islam, mi bismo ga nahranili. On je to isto činio njima kao što sam ja činio, pokazujući time poštovanje prema meni. Neki ljudi su mi rekli:” Zar nije moguće da je to bio melek?” Rekao sam:” Ne, jer melek ne laže, a džin je rekao:” Ja sam Ibn Tejmijje.” Rekao je to, a znao je da je to laž.”

DŽINI I LJUDSKE BOLESTI ~ Ebu-l-Munzir Halil ibn Ibrahim Amin

Obrada: putem-islama.com