O mudžizi koja se desila Musau, a.s., spomenutoj u suri Kehf?

Pitanje: Allah, dž. š., je o Musau, a. s., i njegovom saputniku, u suri Al-Kahf, rekao: فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا “I kad njih dvojica stigoše do mjesta na kome se ona sastaju, zaboraviše na ribu svoju, pa ona u more kliznu”. (Al-Kahf, 61) Kakva se to mudžiza (nadnaravno djelo), o kojoj govori ovaj ajet, desila?
Odgovor: Ovaj ajet navodi nadnaravno (natprirodno) djelo koje se desilo Musau, a. s., i njegovom saputniku, a to je:
1- Riba koju su imali sa sobom je bila mrtva i oni su već jedan njen dio pojeli, a onda je oživjela i ponovo se otisnula u more.
2- Riječ „sereb“ koja je spomenuta u ovom ajetu, znači „sirdab“ (tunel), a to znači da je ta riba cijepala vodu tako da je prolazila kao kroz tunel, a voda je nije dodirivala (preplavljala).

 

Iz fetvi i predavanja šejha Muhammeda ibn Saliha el-Usejmina