Od smrti se ne može pobjeći

Prenosi se da je neki čovjek, sav uplašen i usplahiren, došao Sulejmanu, a.s, tražeći od njega da naredi vjetru da ga prenese u Indiju zbog toga što je vidio meleka smrti. Melek je smrti u to vrijeme dolazio u svom izvornom obliku, a ne skriven, kao što je to slučaj danas. Dakle, ovaj se čovjek prestrašio čudnog i neobičnog pogleda meleka smrti, pa je zatražio intervenciju kod Sulejmana, moleći ga da ga posredstvom vjetra prenese u ovu daleku zemlju.

Sulejman je udovoljio njegovoj molbi i naredio vjetru da to i učini. Potom je Sulejman i sam ugledao spomenutog meleka i zatražio objašnjenje za onaj čudni pogled koji je uputio prema onom čovjeku, a koji je malo prije bio u njegovom društvu. Melek smrti pojasnio je: "Nešto se čudno uistinu desilo, jer sam ugledao prije par trenutaka onoga čovjeka ovdje, mada mi je Uzvišeni Bog naredio da mu uzmem dušu u dalekoj Indiji za nekoliko sati, pa sam se začudio, i pitam se kako je moguće da on bude za kratko vrijeme tako daleko, u mjestu gdje ću ga usmrtiti?" l poslaniku Sulejmanu bi jasno da je ovaj čovjek žurio u susret svojoj smrti.

Izvor: Nevidljivi svijet, Muhammed Ša'ravi