Odnos Kur'ana prema intimnom životu

Svoju milost ljudima koje je Allah stvorio kao vrhunac svoga Djela, Allah je iskazao slanjem Poslanika, čovjeka savršenog morala, najljepšeg uzora za sve ljude, da bi ga slijedili u krijeposti.

Činom slijeđenja uputstava obavljenih u posljednjoj Objavi (Knjizi, Kitabu) – Kur'anu uzvišenom, vjernik iskazuje svoju usklađenost sa Božijim stvaranjem zakona koje se ne mijenjaju osim nasilno od strane nevjernika, mnogobožaca, licemjera i griješnika. Praktična realizacija vjerovanja je pokazana besprijekornim ponašanjem Muhammeda s.a.v.s. koji je kao čovjek među ljudima dokazao prednost slkijeđenja Kur'ana u odnosu na na sve druge oblike ljudskog ponašanja, bez obzira na vrijeme i prostor.

"Allah želi da vam olakša, a čovjek je stvorten kao nejako biće." Kur'an (4:2)
"Neka je hvaljen Onaj Koji u svemu stvara pol; u onome što iz zemlje niče, u njima samima, i u onome što oni ne znaju." Kur'an (36:36)
Sve što je stvorio Allah je podredio zakonima rađanja, postojanja, umiranja (nestajanja), te ponovnog rađanja (nastajanja), u određenim vremenskim periodima koje čovjerk istražuje, a koji su Allahu poznati. Osnova ovih procesa leži u polnosti, odnosno u međusobnom odnosu različitih polova koji se privlače u sjedinjenje čineči cjelinu življenja, kao osnovu trajanja Allahove kreacije kroz vrijeme, do roka određenog. Snaga privlačenja polova je osnova koju Allah Svevišnji održava kao fini unutarnji i vanjski doživljaj, poznat kao ljubav. Ljubav daje smisao i diže različite polove na visoki stepen duševnog blagostanja, što obogaćuje čin polnog sjedinjenja i daje puni smisao obnavljanju života, približujući suprotne polove Vrhuncu Allahovog Jedinstva, usklađivanjem sa zakonima koje je On uspostavio.
"On je taj koji vas od jednog čovjeka stvara a od njega je drugu njegovu stvorio da se uz nju smiri. I kada je on nju obljubio, ona je zanijela lahko breme i nosila ga; a kada joj je ono otežalo, njih dvoje su zamolili Allaha, Gospodara svoga: Ako nam daruješ zdrava potomka, bit ćemo, doista zahvalni!" Kur'an (7:189)
Iz ovog ajeta se jasno vidi uputa u koncept Allahove mudrosti stvaranja. Allah iz jednosti stvara polnu različitost, koja se naknadnim stapanjem u jednost oplođuje Allahovim činom ponovljenog stvaranja. Ponavljanje Allahovog stvaranja kroz polni odnos u intimi suprotnih polova rezultira u nastavku trajanja Allahovih zakona. Pošto je ljude stvorio kao društvena bića, Uzvišeni Allah im je odredio i osnovni društveni okvir kroz koji se definiše ljudska polnost i intimni odnosi. Ta osnovna ćelija društvene zajednice je porodica u čijem počelu je brak. O karakteristikamna braka Allah u Kur'anui govori na više mjesta, ukazujući na ključne odredbe koje, ukoliko ih slijede, ljudi postižu potpunost, samoostvarenje, odnosno usklađenost sa suštinom Allahovog stvaranja.
"Udavajte neudate i ženite neoženjene, i čestite robove i robinje svoje; ako su siromašni, Allah će im iz obilja svoga dati. Allah je neizmjerno dobar i sve zna." Kur'an (24:32)
"…i jedan od dokaza Njegovih je što vas od vrste vaše, stvara žene, da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su doiosta, pouke za ljude koji razmišljaju." Kur'an (30:;21)
"Ako se bojite da prema ženama sirotama nećete biti pravedni onda se ženite sa onima koje su dopuštene, sa po dvije, sa po tri, sa po četiri. A ako strahujete da nećete pravedni biti, onda samo sa jednom; ili eto vam onih koje posjedujete. Tako ćete se najlakše nepravde sačuvati. I draga srca ženama vjenčane darove njihove podajte, a ako vam one od svoje volje od toga nešto poklone, to s prijatnošću i pogodnošću uživajte." Kur'an (4: 3-4)
Prema gore navedenim ajetima iz Kur'ana, jasno je da za vjernike i vjernice u društvenom smislu postoji obaveza da stupaju u bračnu zajednicu po propisima koje je Allah uspostavio, što je ključna pretpostavka za zdravu i stabilnu društvenu zajednicu, koja je perspektiva ratvoju i napretku zdravog čovječanstva u težnji za općim blagostanjem, kako na ovom tako i na budućem svijetu. Jedan od osnovnih principa na kojem se zasniva Allahovo stvaranje, jeste čistoća duše i tijela, na koju Allah dž.š. poziva sve ljude, a vjernike obavezuje, kako bi se spasili od propasti. U polnom smislu, u održavanju intimnih odnosa među različitim polovima, čistoća je čednost ili krijepost, koja mora biti odlika onih koji slijede Allahovu uputu i ponašanje Muhammeda s.a.v.s. i vjernika iskrenih.

 

Pošto živimo u okruženju u kojem je pornografija otvorena, 

dostupna i djeci, na ulicama, 

a posebno u elektronskim medijima koje koristimo porodično u domovima.

 


"Ono što žele, vjernici će postići… koji stidna mjesta svoja čuvaju, – osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu, oni doista prijekor ne zaslužuju; -a oni koji i pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju-" Kur'an (23: 1, 5-7)
"Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; to im je bolje, jer Allah, uistinu zna ono što oni rade." (24:30)

"… i one koji stidna mjesta svoja budu čuvali i živjeli jedino sa ženama svojim ili sa onim koje su u vlasništvu njihovu, oni doista prijekor ne zaslužuju, a oni koji traže izvan toga, oni u grijeh upadaju." Kur'an (70: 29-31)
"Od sada vam se dozvoljavaju sva lijepa jela;…….; i čestite vjernice su vam dozvoljene i čestite kćeri onih kojima je data Kniga prije vas, kada im vjenčane darove dadnete s namjerom da se njima oženite, a ne da s njima blud činite i da ih za prilježnice uzimate. A onaj ko otpadne od prave vjere uzalud će mu biti djela njegova i on će na onom svijetu nasrtradati." Kur'an (5: 5)

Obzirom da je Allah čovjeka stvorio slabim i sklonom griješenju, ukoliko se čvrsto ne veže za Božiju Uputu i sunnet (tradiciju) Muhammeda s.a.v.s., čovjek zbog slabosti čini grijeh čineći ružno i pokuđeno. U polnom smislu to je blud i razvrat.
"I što dalje od bluda, jer je to razvrat, kako je to ružan put. Reci:-Gospodar moj zabranjuje razvrat i javni i tajni i grijehe…-" Kur'an (7: 33)
Zbog toga Allah određuje sankcije za počinioce bluda, radi kolektivne opomene i očišćenja čak i od ružnih nakana u srcima i glavama potencijalnih počinioca bluda i razvrata, a posebno protiv upuštanja u njihovo iživljavanje.
"Bludnicu i bludnika izbičujte sa stotinu udara biča, svakog od njih, i neka vas pri vršenju Allahovih propisa ne obuzima prema njima nikakvo sažaljenje, ako u Allaha i onaj svijet vjerujete i neka kažnjavanju njihovom jedna skupina vjernika prisustvuje." Kur'an (24: 2)
U svojoj psihijatrijskoj praksi sam se suočavao sa ženama vjernicama koje su u dugogodišnjem braku sa muževima vjernicima, a koje dolaze tražeći stručnu pomoć psihijatra zbog poremećenih bračnih odnosa u stanju depresije, veoma psihički traumatizirane. Pomišljaju na razvod braka ali se ne usuđuju jer su im djeca poodrasla. U toku terapijskog postupka se saznaje da ih muževi, iako redovno obavljaju namaze i ostale vjerske propise, prisiljavaju da zajedno gledaju tvrde pornografske video kasete, tražeći od svojih supruga vjernica, da oponašaju poze i scene viđene od sudionika na filmu. Žene zapadaju u moralnu, mentalnu i imansku krizu, zbog osjećaja stida pred Allahom dž.š. i zbog poniženosti koju osjećaju nakon što ih muževi uporede sa bludnicama (glumicama) na filmu, koje niti su vjernice, niti drže do intimnog morala, što se očituje iz činjenice da pred kamerama rade ono što je za javnost najskrivenije. Ukoliko odbijaju da postupe po zahtjevu muža, koji u seksualnoj strasti zaslijepi u imanu, onda ti muževi odbijaju bilo kakvo bračno općenje, što spada u red velikih psiholoških trauma za normalne i zdrave žene.
Ostaje nam da se ozbiljno zamislimo o ovom problemu među današnjim vjernicima i vjernicama koji zanemaruju Allahove odredbe u pitanju suzdržavanja od bluda i razvrata. Pošto živimo u okruženju u kojem je pornografija otvorena, dostupna i djeci, na ulicama, a posebno u elektronskim medijima koje koristimo porodično u domovima. Internet je najaktuelniji, možemo ozbiljno postaviti dilemu gdje je granica kojom se vjernici obezbjeđuju da ne padnu u ovakvu vrstu grijeha. Jedan od ozbiljnih zlonamjernih komentara na račun širenja islamske kreposti je da će se sankcionisati seksualne slobode. Iz gore navedenih ajeta jasno je da se Allah striktno obraća vjernicima i vjernicama. Kao čovjek ovog vremena pitam se ko je zadužen da pomogne ovako unesrećenim osobama, koje u želji da sačuvaju svoju krepost gube mentalnu ravnotežu, bračnu sigurnost i blagostanje.
"Bludnik ne treba da se ženi osim bludnicom ili mnogoboškinjom, a bludnica ne treba da bude poželjna osim bludniku ili mnogobošcu, to je zabranjeno vjernicima." Kur'an (24: 3)
"Nevaljale žene su za nevaljale muškarce, a nevaljali muškarci su za nevaljale žene; čestite žene su za čestite muškarce, a čestiti muškarci su za čestite žene. Oni nisu krivi za ono što o njima govore, njih čeka oprost i veliko obilje." Kur'an (24: 26)
U društvenoj zajednici kao što je naša u kojoj se uprkos jasnih Božijih uputstava, te uprkos čvrstih vjernika u krijeposti, koji pozivaju dobru i odvraćaju od zla, ipak dešava razvrat, kada nema dovoljno ljudskog potencijala da se pojavi razvrata i bluda suprostave šeriastskim modelima i poukama, nastupa direktna Allahova intervencija. Allah spušta svoju odredbnu (emar) koju niko ne može zaustaviti ili spriječiti, te određena populacija bude pogođena teškom kaznom Svevidećeg, Svečujećeg i Sveznajućeg Godspodara Univerzuma i Gospodara dana Sudnjega.
"Svaki narod ima svoj kraj, i kada dođe njegov kraj, neće ga moći ni za tren jedan niti odložiti ni ubrzati." Kur'an (7: 34)
"A oni koji ne ispunjavaju dužnosti prema Allahu, iako su se na to čvrsto obavezali, i kidaju ono što je Allah naredio da se poštuje, i čine nered na Zemlji, njih čeka prokletstvo i najgore prebivalište." Kur'an (13: 25)

"Kad hoćemo jedan grad da uništimo, onima koji su u njemu na raskoš navikli prepustimo da se razvratu odaju i da tako zasluže kaznu, pa ga onda do temelja razrušimo. A dovoljno je to što Gospodar tvoj zna i vidi grijehe robova svojih." Kur'an (17: 16-17)
Nakon prethodno preživjelih iskustava rata u kojem su nam gradovi rušeni, razarani, bilo nam je svako mjesto nesigurno i tijesno. Mnogi su se pitali kuda da se bježi, i mnogi su bježali. Mnogi su pali u ruke katilima i istoka i zapada. Od maltretiranja, logorovanja, spaljivanja do čerečenja, silovanja i masakriranja, din dušmanin nije štedio metode i tehnike genocida na islamskom ljudskom uzorku Bosne i Hercegovine, onako kako se to radilo i radi danas na Kosovu, u Čečeniji i Palestini. Tamo odakle su muslimani izbjegli od golgote, danas iako je rat završen decembra 1995. godine, nemogu da se vrate, uprkos svim obećanjima i "zalaganjima", međunarodnog faktora. Različiti misionari zapadne civilizacije čine sve da se blud i razvrat ne samo održe, nego ga i programiraju i na različite načine implementiraju, i dalje tvrdeći da je problem u islamskom svjetonazoru i u težnji bošnjačkog čovjeka da se vrati u duhovnu kolijevku islamskog načina mišljenja i ponašanja. Umjesto da pohvataju ratne zliočince i da im sude, da ih neutrališu iz javnog života i perspektive Bosne i Hercegovine, oni se kao zaprepašćuju jer je narod odabrao opcije iz 1990. Iako su samo Bošnjaci promijenili svoje političke orjentacije, oni koji su uzrokovali masovne pogibije i desrtrukcije po Bosni i Hercegovini, koji i danas neskriveno teže definitivnom uništenju milenijemske države, od svojih glasača su dobili apsolutno povjerenje. Ostaje nam da se pitamo jesmo li naučili životne lekcije nakon 1992. do danas. Da li nam je spas u onome što nam nudi anti-islamski opredijeljen bjelosvjetski "mentor", ili ćemo prema vlastitom izboru svoje duhovnosti, kojoj prirodno pripadamo, stati u zbijene redove očuvanja islamskih principa u nama samima, u našim porodicama i u svim oblicima društvenog života i organizovanja. To je put od Uzvišenog Allaha ponuđen i opečaćen, a praksom Resulullaha i njegovih iskrenih sljedbenika dokazan, te se tako možemo spasiti od bluda, razvrata i raskoši i obezbijediti sebi svjetliju budućnost, nego šrto je pamtimo u zadnjim stoljećima. 

Preporod

Komentari

komentara

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close