Oni neće ući u džennet, zato nemoj biti jedan od njih…

Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u verodostojnim predajama spomenuo je određene osobe koje zbog svojih ružnih osobina neće ući u Džennet. Imajući u vidu stav pripadnika ehli-sunneta o tome da svaka osoba koja je umrla priznajući Allahu jednoću – tevhid, neće biti večno u džehennemskoj vatri, onda se spomenuti “neulazak u Džennet” može shvatiti u svetlu sledećeg pojašnjenja uvaženih islamskih učenjaka, Allah im se smilovao: “Neće ući u Džennet” tj. direktnim ulaskom, ili u prvim trenucima kada se otvore njegova vrata i uđu njegovi stanovnici.” (Šerhu Muslim, Tuhvetu -Ahvezi, Avnul-Meabud)
Dakle, neće ući direktno u Džennet sa spomenutim ružnim osobinama sve dok ne bude očišćen od njih i to pokajanjem na dunjaluku ili određenom kaznom na ahiretu, ili ako mu oprosti Uzvišeni Allah i uvede ga u direktno u Džennet.
 
Ohola osoba
Rekao je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Neće ući u Džennet onaj u čijem srcu bude i trun oholosti.’’ Neki čovek ga upita: ‘’Zaista čovek voli da mu odeća i obuća budu lepi.’’ Na to mu Božiji Poslanik reče: “Zaista je Allah lep i voli lepotu. Oholost je odbijanje istine i ponižavanje ljudi.” (Muslim)
 
Osorna  i gruba osoba
Rekao je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Neće ući u Džennet ‘dževvaz’ i ‘džezeri’.’’ (Ebu Davud, a šejh Albani rekao je da je hadis verodostojan, Sahihu ve Daifu Suneni Ebi Davud)
“Dževvaz” znači: osoran i grub ili onaj koji mnogo sabire i koji mnogo odbija ili ogroman i ohol u hodu.
“Džezeri” znači: onaj koji puno jede, osoran i koji se ponosi sa onim što nije kod njega. (Avnu Ma'bud)
 
Onaj koji kida rodbinske veze
Rekao je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Neće ući u Džennet onaj koji kida rodbinske veze.” (Muttefekun alejhi)
 
Klevetnik 
Rekao je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‘’Neće ući u Džennet klevetnik (nemâm)’’. a u drugoj predaji: ‘’…klevetnik (katan)’’. (Muttefekun alejhi)
Rekao je Munziri, Allah mu se smilovao: “Katan i nemām imaju isto značenje.” A rečeno je: “Nemām je onaj koji sedi sa određenom skupinom ljudi, razgovara sa njima, a zatim drugima prenese njihove reči, a katan je onaj koji sluša njihov govor bez njihova znanja, a potom drugima prenese njihove reči.’’ (Tergib ve Terhib, slično je rekao Hafiz Ibn Hadžer u Fethul-Bari)
 
Onaj koji jede haram
Rekao je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Neće ući u Džennet telo koje se hranilo haramom.” (Ebu Jeala, Taberani, a šejh Albani je rekao da je hadis verodostojan, Silsile Sahihea, 2690)
 
Notorni alkoholičar
Rekao je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Neće ući u Džennet notorni alkoholičar.” (Nesai, a šejh Albani rekao je da je hadis verodostojan, Sahihu-Džamia, 7676)
 
Onaj koji poveruje u sihir
Rekao je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Neće ući u Džennet onaj koji poveruje u sihir.” (Ibn Hiban , a šejh Albani rekao je da je hadis hasan li gajrihi, Sahihu Tergib ve Terhib, 3050)
 
Osoba nepokorna svojim roditeljima 
Rekao je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “U džennete Firdevsa neće ući onaj ko je nepokoran svojim roditeljima.” (Bezar, a šejh Albani rekao je da je hadis hasan li gajrihi, Sahihu Tergib ve Terhib, 2363 ), a u predaji kod Ahmeda: “Trojici je Allah zabranio Džennet: notornom alkoholičaru, onome koji je nepokoran svojim roditeljima i onome koji nema ljubomore i odobrava u svojoj porodici pokvarenost (Ahmed, a šejh Albani rekao je da je hadis verodostojan, Sahihu Džami`a, 3052).
 
Onaj koji prigovara
Rekao je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “U džennete Firdevsa neće ući onaj koji prigovara drugima.” (Bezar, a šejh Albani rekao je da je hadis hasan li gajrihi, Sahihu Tergib ve Terhib, 2363)
 
Onaj koji nema ljubomore
Rekao je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Zaista je Allah trojici zabranio Džennet: notornom alkoholičaru, onome koji je nepokoran svojim roditeljima i onome koji nema ljubomore i odobrava u svojoj porodici pokvarenost (nevaljalost).” (Ahmed, a šejh Albani rekao je da je hadis verodostojan, Sahihu  Džamia, 3052), a u predaji kod Hakima: ‘’Trojica neće ući u Džennet: onaj koji je nepokoran svojim roditeljima, onaj koji nema ljubomore, i žene koje oponašaju muškarce.” (Hakim, a šejh Albani rekao je da je hadis verodostojan, Sahihu  Džamia, 3063)
 
Žene koje oponašaju muškarce
Rekao je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Trojica nikada neće ući u Džennet: onaj koji nema ljubomore (prema svojoj porodici), žene koje oponašaju muškarce i notorni alkoholičar.” (Taberani, a šejh Albani rekao je da je hadis verodostojan, Sahihu  Džamia, 3062)

Onaj koji uznemirava komšiju 
Rekao je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Neće ući u džennete onaj od čijeg zla nije siguran njegov komšija.” (Muslim)

 
Onaj koji negira božiju odredbu 
Rekao je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Neće ući u džennet onaj koji je nepokoran svojim roditeljima, notorni alkoholičar i onaj koji negira odredbu (Božiju).” (Ahmed, a šejh Albani rekao je da je hadis verodostojan, Silsiletu Sahihe, 675)
 
A Allah najbolje zna.

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close