Oni što se od Kur’ana otuđuju…

Piše:  Ibrahim b. Omer Es-Sekran

Čovjeku teško bude kad vidi da njegov rođak ili pak školski drug ne prakticira vjeru i luta u beznađu zablude. Neki ljudi, pod utjecajem zapadne kulture, bivaju nemoćni i inferiorni jer im nedostaje šerijatskog znanja pomoću kojeg bi se borili protiv toga. Neki, opet, zbog svoje slabosti pred izazovima luksuza i uživanja, čine nerazumna djela. Sve to jest posljedica slijeđenja strasti i povođenja za sumnjama, a to su prepreke na Božijem putu koje nadvladavaju jedne drugu.

Ne znam da za liječenje ovih pojava postoji bolji lijek od razmišljanja o Kur’anu, tim više jer je on objedinio duhovni i praktični lijek; teško da se ova odlika može naći u bilo kojem drugom lijeku.

U Kur’anu se nalaze naučna objašnjenja istine, a to se ne može naći u drugim knjigama, i u njemu se nalazi uputa koja je neodvojiva od odgoja. Onaj ko razmišlja o Kur’anu zna da postoji razlika između onoga ko priznaje svoju grešku, pa zaslužuje oprost: “A ima i drugih koji su grijehe svoje priznali, i koji su dobra djela s drugim koja su hrđava izmiješali, njima će, može biti, Allah oprostiti” (et-Tevba, 102), i onog ko krije svoju grešku i pravda se tumačenjima zbog kojih može biti kažnjen: “Vama je poznato ono što se dogodilo onima od vas koji su se o subotu ogriješili, kao i to da smo im mi rekli: ‘Budite majmuni prezreni!’” (el-Bekara, 65). Sinovi Israilovi činili su i veće prijestupe, a Allah ih nije pretvarao u životinje, ali ih je u životinje pretvorio onda kad su počeli nastojati da promijene Božije riječi; zbog toga su zaslužili da ih Allah prezre.

Onaj ko razmišlja o Kur’anu zaključit će da on veliča stavove ashabā glede razumijevanja islama, te shvatanje vjere povezuje s iskustvom prijašnjih naroda. O tome se govori u sljedećim ajetima: “Pa, ako budu vjerovali u ono u što vi vjerujete…” (el-Bekara, 137); “…i svima onima koji ih slijede dobra djela čineći…” (et-Tevba, 100); “…na put onih kojima si milost Svoju darovao…” (el-Fatiha, 6); “‘Jesmo li onda mi ili ste vi na Pravom putu, ili u očitoj zabludi?’” (Sebe, 24); “Zar se vi nadate da će vam se jevreji odazvati i vama za ljubav vjernici postati…” (el-Bekara, 75); “A da se oni s tim obrate Poslaniku ili predstavnicima svojim, saznali bi od njih ono što žele saznati…” (en-Nisa, 83). Naime, u navedenim ajetima Svevišnji Allah otkriva da Objava nije obični tekst, nego da ona uzima u obzir ljudsko iskustvo prijašnjih generacija. A to nam govori da islam nije vjera koju ljudi mogu tumačiti onako kako oni hoće i koju svako može razumjeti onako kako mu odgovara.

Proučavalac Kur’an shvatit će kur’anske ajete koji pomoću primjera ukazuju na beznačajnost dunjaluka i shvatit će zbog čega je Allah, džellešanuhu, zabranio Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, da pridaje pažnju dunjaluku. Evo o tome Božijih riječi: “I nikako ne gledaj dugo ljepote ovoga svijeta koje Mi kao užitak raznim kategorijama nevjernika pružamo, da ih time na kušnju stavimo” (Ta-Ha, 131); “O Vjerovjesniče, reci ženama svojim: ‘Ako želite život na ovome svijetu i njegov sjaj, onda se odlučite, dat ću vam pristojnu otpremninu i lijepo ću vas otpustiti.  A ako želite Allaha, i Poslanika Njegova, i onaj svijet – pa, Allah je, doista, onima među vama koji čine dobra djela pripremio nagradu veliku.’” (el-Ahzab, 28, 29)

Onaj ko proučava Kur’an zaključit će zbog čega su nevjernici ništavni. Naime, oni su u Knjizi upoređeni sa stokom, rečeno je da su neznalice, nerazumni, slijepi, gluhi, nijemi, zalutali… Svevišnji Allah rekao je: “…a oni koji ne vjeruju – koji se naslađuju i žderu kao što stoka ždere… (Muhammed, 12); “…kao stoka su oni, čak su još dalje s Pravog puta skrenuli” (el-Furkan, 44); “Oni kojima je naređeno da prema Tevratu postupaju, pa ne postupaju, slični su magarcu koji knjige nosi” (el-Džumua, 5); “Njegov je slučaj kao slučaj psa: ako ga potjeraš, on isplažena jezika dahće, a ako ga se okaniš, on opet dahće” (el-A‘raf, 176); “Najgora bića kod Allaha jesu oni koji poriču, oni koji neće da vjeruju” (el-Enfal, 55); “Eto, tako Allah učini da gnusoba – šejtan ovlada nad onima koji ne vjeruju” (el-En’am, 125); “O vjernici, mnogobošci su sama pogan…” (et-Tevba, 28)

Proučavalac Kur’an uočit će i to da Kur’an potiče na izbjegavanje miješanja spolova. Allah, džellešanuhu, rekao je: “A ako od njih nešto tražite, tražite to od njih iza zastora. To je čistije i za vaša i za njihova srca…” (el-Ahzab, 53), i da vjernice potiče da borave u svojim kućama: “U kućama svojim boravite…” (el-Ahzab, 33), i da zabranjuje vjernicama da koketiraju: “…na sebe pažnju govorom ne skrećite…” (el-Ahzab, 32); “…i neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo zveket nakita njihova koji pokrivaju…” (en-Nur, 31)

Također će uočiti i to da Kur’ani-kerim veliča određene ibadete, pa opisuje vjernike na sljedeći način: “…za one koje i stojeći i sjedeći i ležeći Allaha spominju…” (Alu Imran, 191); “Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi su sljedbenici strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom; vidiš ih kako se klanjaju i licem na tlo padaju…” (el-Feth, 29); “Gospodar tvoj, sigurno, zna da ti u molitvi provodiš manje od dvije trećine noći, polovinu njezinu ili trećinu njezinu, a i neki od onih koji su uz tebe…” (el-Muzzemmil, 20)

Dakle, proučavalac Knjige, onaj ko o njoj razmišlja, zapazit će da se časni Kur’an koristi jednom nadasve učinkovitom metodom u odgoju duše koja je daleko ispred svih savremenih metoda. Oni koji ne slijede te kur’anske upute naginju Zapadu, a zaziru od toga da slijede prve generacije muslimana kad je riječ o razumijevanju islama. Njihova su srca ispunjena ljubavlju prema dunjaluku, oni veličaju nevjernike, željni su da smutnje koja nastaje uslijed miješanja spolova, opušteni su u ibadetima i slijede formu.

izvor:minber.ba

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close