Ovo su dove koje ako budeš učio postat ćeš najbogatiji čovjek na svijetu!

– Gospodaru moj, od Tebe tražim zaštitu od škrtosti i kukavičluka, od Tebe tražim zaštitu od duboke starosti, ovosvjetskih iskušenja i kaburskog azaba! (1)

– Allahu moj, sačuvaj me naravi koja vodi pohlepi, sačuvaj me pohlepe za onim što ne treba i sačuvaj me pohlepe za onim što toga nije vrijedno! (2)

– Allahu moj, sačuvaj me nauke koja ne koristi, srca koje nije bogobojazno, dove koja do Tebe ne dopire i sačuvaj me nezasitne duše!

– Sačuvaj me gladi, jer ružna li je glad kao pratilac! Sačuvaj me izdajstva, jer ružna li je to osobina! Sačuvaj me lijenosti, škrtosti, kukavičluka, duboke starosti, senilnosti i od kušnje koju donosi Dedždžal, od kaburskog azaba i od kušnje koja dolazi sa životom i smrću!

-Allahu naš, podari nam srca Tebi ponizna i na Tvome putu predana i ustrajna! Allahu moj, Tebe molim za ono što će mi donijeti Tvoj oprost, Tvoju milost i Tvoju zaštitu od svakog grijeha!

– Od Tebe tražim nagradu za svako dobro djelo i konačnu pobjedu Džennetom i spašenje od Vatre! (3)

– Allahu moj, sačuvaj me neodlučnosti! Sačuvaj me teške brige, gušenja u vodi i rušenja! Ne dozvoli da na Tvom putu umrem bježeći, niti da umrem žudeći za ovosvjetskim dobrima! (4)

– Allahu moj, sačuvaj me zla koje mi je poznato i zla koje ne poznajem! (5)

– Allahu moj, sačuvaj me ružnog ponašanja, bolesti i naleta strasti! (6)

– Allahu moj, sačuvaj me uzaludnog truda, nesreće, ružne sudbine i zlobe neprijatelja! (7)

– Allahu moj, sačuvaj me nevjerstva, duga i siromaštva! Sačuvaj me džehenemske kazne i kušnje koja dolazi s Dedždžalom! (8)

– Allahu moj, sačuvaj me zla moga sluha, moga vida, zla moga jezika i srca, i zlih mojih želja! (9)

– Allahu moj, sačuvaj me lošeg susjeda u vječnom boravištu, jer se susjed u prolaznom boravištu mijenja! (10)

– Allahu moj, sačuvaj me grubosti, nemarnosti, siromaštva i bijede!

– Sačuvaj me nevjerstva, siromaštva, griješenja, nesreće, licemjerstva, ružnog morala, oskudne opskrbe, želje za slavom i pretvaranjem!

– Sačuvaj me gluhoće, nijemosti, slijepila, ludila, bolesti leper, kuge i drugih teških bolesti! (11)

– Allahu moj, ne dopusti da ostanem bez Tvoje blagodati, niti da se Tvoja milost izmijeni! Sačuvaj me Tvoje iznenadne osvete i svega onoga što izaziva Tvoju srdžbu! (12)

– Allahu moj, sačuvaj me patnje Džehennema i kušnje Džehennema, patnje kabura i kušnje kabura, zla kušnje bogatstva i zla kušnje siromaštva i zla kušnje Mesiha Dedždžala! Sačuvaj me duga i grijeha! (13)

– Allahu moj, sačuvaj me nezasitne duše, srca koje ne strahuje (od Allaha), namaza koji ne koristi i dove kojoj se ne udovolji! Sačuvaj me zla koje donosi briga i kušnje grudi! (14)

– Allahu moj, sačuvaj me velikog duga, pobjede neprijatelja i zlobe neprijatelja! (15)

– Allahu moj, sačuvaj i zaštiti moje tijelo, sačuvaj moj sluh, sačuvaj moj vid, nema boga osim Tebe! (16)

– Allahu moj, Stvoritelju nebesa i Zemlje, koji znaš skriveno i javno, Gospodaru i Vladaru svega, svjedočim da nema boga osim Tebe, Tebi se utječem od vlastitog zla i zla šejtana i njegovog sirka! (17)

– Allahu moj, Tebe molim za oprost i dobro za moju vjeru, za moj dunjaluk, za moju porodicu i moj imetak! Allahu moj, pokrij moje sramote, otkloni moje strahove i prepreke, i sačuvaj me od onoga sto moze doći ispred mene ,iza mene, s moje desne i s moje lijeve strane, iznad mene ,i Tebi se utječem da me sačuvas da stradam od onoga što može doći ispod mene! (18)

– Allahu moj, ne učini me sigurnim od Tvoje kazne ( usadi mi strah od Tvoje kazne), ne prepuštaj me nekom drugom osim Tebe, ne skidaj Tvoju zaštitu s mene, ne dozvoli da zaboravim sjećanje na Tebe i ne dozvoli da budem od onih koji su nemarni! (19)

– Allahu moj, molim Te za Tvoje zadovoljstvo nakon Tvoje odredbe, molim te za ugodan život poslije smrti, slast gledanja u Tvoje plemenito lice, želju sa susretom s Tobom, ali da mi ta želja ne naškodi ili da mi to bude iskušenje koje me može u zabludu odvesti. Kod Tebe tražim zaštitu od toga da nepravdu nekome učinim ili da prema meni bude učinjena, od toga da prema nekome neprijateljstvo iskažem ili da se prema meni iskaže, i od svakog grijeha i pogreške koju nećes oprostiti! (20)

– Allahu moj, podari mi čvrstinu i odlučnost u ispravnom djelovanju; omogući mi da Ti se zahvaljujem na Tvojoj blagodati, i da Ti na najljepši način ibadet iskazujem; obdari me skrušenim i predanim srcem, lijepim i ispravnim moralom, jezikom koji istinu govori i djelom koje će biti primljeno! Od Tebe tražim dobro koje Ti znaš i zaštitu od zla koje je Tebi poznato, i molim te za oprost onoga što Tebi nije skriveno, jer Ti znaš, a ja ne znam,Ti si Znalac svega skrivenog! (21)

Allahu moj, oprosti mi ono š to sam uradio, i ono što ću uraditi, i ono sto sam skrio i ono sto sam obznanio i ono što Ti bolje žnas od mene! Ti unapređuješ, Ti unazađuješ, Ti sve mozeš! Sve skriveno Ti dobro poznaješ! (22)

– Allahu moj, podari mi iman poslije koga neću u nevjerovanje zapasti, blagodat neiscrpnu, radost vječnu i društvo Tvoga Vjerovjaesnika a.s. u vječnim džennetskim visinama! (23)

– Allahu moj, podari mi blagodati, omogući mi činjenje dobrih djela i napuštanje zlih,i usadi mi ljubav prema siromašnima! Podari mi ljubav Tvoju, i jubav onih koji Tebe vole, želju za svakim djelom koje će me približiti Tvojoj ljubavi! Primi moje pokajanje, oprosti mi i smiluj mi se, a kada htjedneš kazniti narod, uzmi me Sebi prije nego što u kušnju zapadnem! (24)

– Allahu moj, tako Ti Tvoga znanja nepoznatog i Tvoje vlasti nad stvorenjima, poživi me sve dotle dok u ovom životu ima dobra za mene, i usmrti me onda kada smrt bude bolja za mene. Podari mi bogobojaznost u osami i među ljudima,i pravednu riječ u lijepom raspoloženju i srdžbi, i umjerenost u bogatstvu i siromaštvu, i slast gledanja u Tvoje lice, i čeznju za suretom s Tobom. Tebi se utječem da me zaštitiš od zla i kušnje koja u zabludu vodi. Allahu moj, okiti nas ukrasom imana i učini da budemo od onih koji su na Pravom putu i koji tome putu pozivaju! (25)

– Allahu moj, dodijeli nam toliko bogobojaznosti koliko će biti dovoljno da nas sprijeci u grjesenju;dodijeli nam toliko pokornosti Tebi koliko ce biti dovoljno da nas uvede u Tvoj Džennet; dodijeli nam toliko čvrstine u vjeovanju koliko će nam biti dovoljno da nam olakša podnošenje ovosvjetskih i onosvjetskih teskoća! (26)

– Allahu naš, ispuni naša lica stidom od Tebe, naša srca strahom od Tebe, a naše duše ispuni svjesnošću Tvoje veličine, kojom ćeš pokoriti naše dijelove tijela da samo Tebi u službi budu. Allahu naš, učini da nam budeš draži od svega drugog i da se Tebe više bojimo od bilo koga drugog! (27)

– Allahu naš, učini početak ovoga dana našeg ispravnim, njegovu sredinu dobrim, a njegov završetak uspjehom!Allahu naš, ispuni njegov početak milošću, njegovu sredinu blagodati, a njegov završetak počašću i oprostom! (28)

– Podari nam svako dobro, na početku i na kraju, i sačuvaj nas svakog zla na početku i na kraju! (29)

– Allahu naš, blagoslovi Muhammeda, njegovu porodicu, njegove žene, njegovo potomstvo! Obaspi blagodatima Muhammeda,njegovu porodicu, njegove žene, njegovo potomstvo, kao što si obasuo blagodatima Ibrahima i Ibrahimovu porodicu u svim svjetovima. Zaista si Ti hvaljen i slavljen! (30)

Ovo su neke odabrane dove Allahovog Poslanika Muhammeda a.s. koje je on učio ili je pak savjetovao nekom od svojih drugova da ih uči.

Pojašnjenje nekih dova:

U šestoj dovi, kada se traži zaštita od naleta strasti, podrazumijeva se strast koja se ne može kontrolisati koja čovjeka poziva na činjenje neke vrste bluda i nemorala (gledanje očima ili sami čin bluda).

U desetoj dovi se traži zaštita od lošeg društva u vječnom boravištu, jer ko tamo dospije vječno će imati takvo društvo, dok na ovom svijetu čovjek može promijeniti druga ako mu se ne sviđa nešto kod njega.

Ovdje je i asocijacija da ugavnom čovjek završi na budućem svijetu s onim društvom s kojim se družio na dunjaluku, pa dobro pazi s kim se družiš!

U četrnaestoj dovi se spominje traženje zaštite od namaza koji ne koristi,a to je namaz koji ne mijenja čovjeka; čovjek klanja ali i dalje radi loša djela. Zadatak i svrha namaza je da čovjeka odvrati od zla.

U nastavku slijede izvori u kojima su zabilježene ove dove:

1) Buhari,

2) Ahmed,Hakim,

3) Hakim,

4) Ebu Davud,Nesai,Hakim, a zadnji dio dove Buhari,

5) Muslim, ali s glagolom amiltu, umjesto alimtu kako stoji ovdje,

6) Hakim,

7) Buhari i Muslim,

(8) Nesai,Hakim,

9) Ebu Davud,Tirmizi,Nesai,Hakim,

10) Nesai,Hakim,

11) Hakim,

12) Muslim,

13) Buhari i Muslim,

14) Nesai, Ebu Davud,

15) Nesai, Hakim,

16) Nesai, Ebu Davud,

17) Ebu Davud, Tirmizi,Ibn Hibban I Hakim,

18) Ebu Davud, Nesai,Ibn Madze I Hakim,

19) Ebu Mensur Ed-Dejlemi u Musnedu,

20) Ahmed i Hakim,

21) Tirmizi, Nesai I Hakim,

22) Buhari I Muslim, bez zadnje rečenice,

23) Nesai,

24) Taberani u djelu Ed-Dua,

25) Nesai i Hakim,

26) Tirmizi,Nesai,Hakim,

27) Nisam nasao izvor,sto ne znaci da g,a nema

28) Abd ibn Humejd u djelu El-Muntehab,

29) Taberani u djelu Ed-Dua,

30) Buhari i Muslim.

Hvala Allahu na početku i na kraju, neka je salavat i selam na Poslanika, a.s., i neka Allah blagoslovi naša sva djela. Ovo je uže spasa za koje treba da se uhvati svaki griješni i slabašni rob!

Ove dove najbolje je učiti ujutru (nakon sabaha) i navečer (pred zalazak sunca), ali ako ih musliman uči u svim drugim vremenima kada se dova posebno prihvata, kao što je kada pada kiša, kada je na putovanju ili pred iftar – bit će inšaAllah sevap i možemo se nadati nagradi, kao i u svakom drugom slobodnom vremenu.

Pripremio: Miralem Mehić

miris-dzenneta.webs.com

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close