Post u vrućem danu za nesnosnu vrućinu na Sudnjem danu

Piše: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova na mnogobrojnim blagodatima kojima nas je obasuo. Hvala Allahu na blagodati Upute koju je objavio preko Svog posljednjeg poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, bez koje bi život bio tmina nad tminama i patnja neprekidna.
A ta uputa, Kur'an, objavljen je u blagoslovljenom mjesecu ramazanu. Mubarek mjesec ramazan je mjesec kojeg je Allah odabrao nad drugim mjesecima i drugim vremenom. Zbog nastupanja mjeseca ramazana i početka ramazanskog posta, ove retke posvećujemo tom dragom i blagoslovljenom gostu, koji u sebi njedri sva dobra i berićet ovoga i budućega svijeta.
Želja nam je da se na poseban način upoznamo sa poviješću ramazana, jer ramazan prije Kur'ana nije bio ono što je postao nakon Kur'ana. Ramazanska povijest počinje sa objavom Kur'ana, odnosno sa prvim ajetima koji su objavljeni Muhammedu, s.a.v.s., dok je boravio u pećini Hira.

‘Uči, u ime Gospodara svoga!”

O tom veličanstvenom događaju i trenutku koji će iz temelje promijeniti tok ljudske povijesti i najaviti istinsku zoru u životu čovjeka, Aiša, r.a., prenosi sljedeće: ”Prvo što je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, dolazilo od Objave, bila su istinita snoviđenja u kojima je gledao prizore nalik na osvit zore. Nakon toga je zavolio osamljivanje, pa se često osamljivao u pećini Hira u kojoj je proveo mnogo noći u razmišljanju i pobožnosti, prije nego bi se vratio svojoj supruzi, Hatidži. Tako je radio sve dok mu nije došao melek Džibril i rekao mu: ‘Uči!’ On je odgovorio: ‘Ja ne znam učiti (čitati).’ Nakon toga, veli Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, melek bi me uzeo i toliko stegao da sam ostao bez daha, pa me je pustio i rekao: ‘Uči!’ Rekao sam: ‘Ja ne znam učiti.’ Onda me je ponovo uzeo i stegao da mi je nestalo daha, pa me je pustio i drugi put rekao: ‘Uči!’ Rekao sam: ‘Ja ne znam učiti.’ Zatim me je i treći put stegao i rekao: ‘Uči, u ime Gospodara tvoga Koji stvara. Koji čovjeka stvara od ugruška. Uči, plemenit je Gospodar tvoj! ”’ (Buharija)
Tako je počela objava Kur'ana u ramazanu i tako je počela blagoslovljena povijest ramazana. Prvo je bilo razmišljanje, zatim ibadet, a onda je došla prva riječ Objave: ”Uči!”
Kao da se citiranim hadisom želi kazati da su razmišljanje, ibadet i učenje tri svojstva putem kojih Allah odgaja najbolje ljude i priprema ih za poslanički poziv i izbavljenje ljudi iz tmina zablude i neznaboštva na svjetlo Upute i istinske spoznaje i znanja.
To su tri osobine za koji svaki vjernik i vjernica moraju naći vremena u svom životu, a posebno u ramazanu jer nas ramazan svaki put iznova podsjeća na to.
Razmišljanjem se čisti um, ibadetom se odgaja i čisti duša, a učenjem i čitanjem se postiže znanje i jača intelekt. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, koristio je svaku priliku da ode u pećinu Hira, da obezbijedi sebi ovu poputninu. Prevaljivao je dug put i noću se sâm penjao na brdo Hira da bi razmišljao, ibadetio i učio, jer to troje se ne postiže bez velikog truda i odricanja.
Podstičući ljude na razmišljanje, Allah, dž.š., u Kur'anu je objavio: ”U stvaranju nebesa i Zemlje i u izmjeni noći i dana su, zaista, znamenja za razumom obdarene, za one koje i stojeći i sjedeći i ležeći Allaha spominju i o stvaranju nebesa i Zemlje razmišljaju. ‘Gospodaru naš, Ti nisi ovo uzalud stvorio; Hvaljen Ti budi i sačuvaj nas patnje u vatri! ”’ (Ali Imran, 190.-191.)
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Teško onome ko bude učio ove ajete, a ne bude razmišljao o njima.” (Ibn Hiban) Rečeno je: ”Sat razmišljanja bolji je od šezdeset godina dobrovoljnog ibadeta.”
Razmišljanje je svjetlo, a nemar u tom pogledu je tmina. Promišljanje je kapija sreće, to je ključ znanja, pa prema tome i ključ dobrih djela.

Klanjajte u tmini noći za tminu u kaburu

Druga osobina bez koje je nezamisliv život vjernika, jeste istinska pobožnost i iskreni ibadet i robovanje samo Allahu. Hvaleći u Kur'anu Svoje iskrene robove, Allah, dž.š., je objavio: ”Bokovi njihovi se postelja lišavaju i oni se Gospodaru svome iz straha i želje klanjaju, a dio onog što im Mi dajemo udjeljuju.” (Es-Sedžda, 16.)
A najiskreniji Allahov rob bio je Muhammed, s.a.v.s. Opisujući ibadet Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Aiša, r.a., rekla je: ”Klanjao je 11 rekata nafile, a na sedždi je ostajao toliko da bi neko od vas mogao proučiti 50 ajeta prije nego bi podigao glavu sa sedžde, zatim je klanjao dva rekata prije sabah-namaza, a onda bi legao u postelju dok ne bi došao neko da ga zovne na sabah.” (Buharija)
Savjetujući svoje ashabe, govorio je: ”Preporučujem vam noćni namaz, jer je to praksa prijašnjih dobrih i pobožnih ljudi; noćni namaz vas približava Allahu i Allah vam njime briše grijehe.” (Hakim)
Prenosi se da je Džafer Huldi rekao: ”U snu sam vidio Hasana Basrija i upitao ga: ‘Šta je Gospodar svjetova uradio s tobom', pa je odgovorio: ‘Nestali su svi znakovi i svi tragovi, nestalo je znanje koje smo učili. Mastilo se osušilo, redovi su izblijedjeli, nismo se okoristili ničim boljim od dva rekata namaza u zoru.”’ Ebu Zerr, r.a., je govorio: ”Klanjajte u tmini noći za tminu u kaburu, postite u vrućem danu za nesnosnu vrućinu na Sudnjem danu.” Pobožnost i ibadet, posebno u noćnom namazu, je zdravlje za tijelo, snaga za dušu, zaštita za srce i prilika za grješnike da se očiste od grijeha. A ko to od nas nije griješnik i ko nema potrebe da se očisti od grijeha?!

Nisu isti oni koji znaju i oni koji ne znaju

Treća osobina istinskih vjerinika je učenje i traganje za znanjem. Ogromna je razlika između onih koji znaju i onih koji ne znaju, na šta aludira ajet: ”Da li je onaj koji u noćnim časovima u molitvi vrijeme provodi, padajući licem na tle i stojeći, strahujući od onoga svijeta i nadajući se milosti Gospodara svoga….? Reci: “Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Samo oni koji pameti imaju pouku primaju.” (Ez-Zumer, 9.)
Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ”Za onoga koji traga za znanjem istigfar čine sva stvorenja, pa čak i ribe u vodi.” (Bejheki)
U drugoj predaji dolazi: ”Neće niko izaći iz svoje kuće s ciljem da traži znanje, a da mu meleki neće podastrijeti svoja krila zadovoljni s onim što čini, sve dok se ne vrati kući.” (Bejheki)
Safvan ibn Assal el-Muradi prenosi da je došao kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i zatekao ga u mesdžidu naslonjenog na ogrtač, pa mu je rekao: ”Allahov Poslaniče, ja sam došao da tražim znanje.” On je odgovorio: ”Dobro došao, tragaoče za znanjem! Zaista onoga ko traga za znanjem natkriljuju meleci svojim krilima i smjenjuju se tako sve dok ne dosegnu prvo nebo, zadovoljni s onim što ovaj čini.” (Ibn Madže)

Ebu Umame prenosi: ”Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuti su pobožnjak i učenjak, pa je rekao: ‘Prednost učenjaka nad pobožnjakom je kao moja prednost u odnosu na najsalbijeg među vama.’ Zatim je rekao: ‘Zaista Allah i meleci i stanovnici nebesa i Zemlje, pa čak I mrav u svom mravinjaku i riba u moru, blagosiljaju onoga ko ljude podučava dobru.”’ (Tirmizi)
Kada bi Ebu Hanife najviše osjetio slast u učenju govorio je: ”Gdje su vladari od ove slasti i užitka? Da znaju za ovaj naš užitak, ratovali bi protiv nas da nam to uzmu.” Upitan je Abdullah ibn Mubarek: ”S kime se družiš?” Odgovorio je: ”Sa ashabima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, čitajući knjige i predaje o njima.” Sokrat je govorio: ”Ko ne bude strpljiv u traganju za znanjem i poteškoćama na tom putu, morat će čitav život saburati na poniženju neznanja.” Hvala Allahu Koji je podučavanje znanju učinio dobrim djelom, a traganje za njim ibadetom, ulaganje truda na tom putu, približavanjem Allahu. Hvala Allahu Koji je učinio znanje svjetiljkom za izgradnju i napredak naroda i civilizacija i jasnim znakom napretka i progresa, Koji je znanje učinio najboljim prijateljem u samoći, sredstvom za postizanje berićeta i otklanjanje nedaća. Znanje je u islamu vjera i onaj ko nema znanja, on ni vjere nema.

Posebno je važno učiti i razmišljati o Kur'anu i na temelju Kur'ana odgajati sebe i odgajati mlade generacije. Jer, uloga Kur'ana u životu muslimana je ”da bude opomena živima”, da razmišljamo o njegovim porukama i značenjima i da ih, zatim, sprovedemo u našim životima, a ne da se Kur'an radi berićeta drži na posebnim mjestima, u zlatnim kutijama i pozlaćenim peškirima, niti da se samo uči mrtvima. Kur'an je donio svjetlo u ljudski život, on je ashabima donio ponos, veličinu i pobjedu u svakom pogledu. Zbog učenja, proučavanja i slijeđenja Kur'ana, Allah ih je učinio vođama čovječanstva.
Stoga, dragi brate i poštovana sestro, izađi u narednim vedrim ramazanskim noćima i posmatraj zvjezdano nebo kako je sazdano i ukrašeno, razmišljaj o stvaranju kosmosa, razmišljaj o stvaranju čovjeka kao mikro-kosmosa, razmišljaj o povijesti i njenim zakonitostima, o smrti i veličini tog trenutka, o kabru i njegovoj tmini, o Sudnjem danu i njegovim strahotama.
Ne propusti ni jednu noć ramazana klanjati noćni namaz, spasi se džehennemske vatre mnoštvom sedždi u ovom mubarek mjesecu. To je kapital čiju vrijednost ljudi ne mogu dosegnuti dok se ne sretnu sa Allahom na Sudnjem danu.
Mnogo se druži sa Kur'anom, uči ga i razmišljaj o njegovim značenjima i porukama.
Ne dozvolimo, dragi brate i poštovana sestro, da nas obmane duga nada, ona je naš neprijatelj. Kada bismo sa sigurnošću znali da nam je ovo posljednji ramazan, bez sumnje bi se trudili da svaki trenutak iskoristimo u ibadetu. Kada bismo znali da su nam ovo posljednje sedžde koje ćemo učiniti, posljednje druženje sa Kur’anom, zasigurno se ne bismo nemarno odnosili prema Kur'anu i prema ibadetu.

Gospodaru naš, molimo Te da nas učvrstiš na putu islama i da povećaš našu bratsku ljubav i ujediniš muslimanski saff! Gospodaru naš, molimo te da nas učiniš od sretnika koji će lahko položiti ispit kada se nađemo pred Tobom na Sudnjem danu! Uputi nas i našu djecu, njihov i naš trud nemoj ostaviti nenagrađenim! Dragi Allahu, podsjeti nas kada zaboravimo, poduči nas onome što ne znamo i uputi nas na ono što je za nas dobro na oba svijeta! Gospodaru naš, mi ne možemo trpiti vatru, pa nas spasi od nje! Naše duše žude za Džennetom, pa nas Svojom milošću uvedi u Džennet! Dragi Allahu, omogući nam da ovaj mubarek ramazan provedemo u ibadetu i podari nam sva dobra i berićet koji ramazan u sebi nosi!
Učini da ga zajedno sa našim porodicama i ostalim muslimanima ispostimo u zdravlju i rahatluku i da Bajram dočekamo čisti od grijeha kao na dan kada smo rođeni! Amin!

Saff.ba

 

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close