POŠTUJ ŽENE SVIJETA!

Tokom menstruacije javlja se sljedeće:

1. Usporavanje plusa
2. Snižavanje temperature tijela
3. Snižavanje krvnog pritiska
4. Zadržavanje soli u tijelu što dovodi do nabubravanja nekih žlijezda (štitna), dovodi do otežanog disanja i tromosti u probavnom sistemu
5. Otežano disanje
6. Tupost osjetila i ljenost organa
7. Glavobolja i slabljenje živaca

Zbog toga je šerijat, tokom menstrualnog ciklusa, oslobodio ženu od obavljanja tri od pet stubova islama, a to su stubovi za čije obavljanje je potreban napor; namaz, post i hadž. Jer samo činjenja ruku'a vodi ka smanjenju krvnog pritiska što može dovesti njen život u opasnost.

Pa ako ju je vjera oslobodila 75% dužnosti tokom tog perioda, šta si ti učinio za nju?!

Neki muškarci skloni su tome da se naljute ako se žena požali na bol ili joj se promijeni psihičko stanje, a on uopće ne zna da je menstrualni ciklus zapravo krvarenje koje može prouzrokovati smrt. Žena je tokom cijelog ciklusa izložena općem opadanju pritiska, što dovodi njen život u opasnost prilikom umora ili šoka.

Sve su to patnje žena tokom njihovog života, a da ne govorimo o bolu, umoru i lošem raspoloženju. Šta onda tek reći o trudnoći i porođaju??? Dijete doji i crpi kalcij iz majčinih kostiju i zubi da bi odraslo, stavilo nogu na nogu i reklo: ”Žena ima pola pameti!” Zar se nisi upitao kako se tvoja pamet upotpunila?!

Priredila: Merjem H. Kapo, Sarajevo

Akos.bA