Poučna priča: “Grješnik sam a Allah mi ne uskraćuje ništa”

Neki čovjek je kazao Hasanu El Basriju: "Zaista sam ja grješnik i nepokoran sam Allahu, i pored toga, Allah mi ne uskraćuje ništa."
– Hasan ga upita: "Klanjaš li noćni namaz?"
– Reče: "Ne."
– Hasan reče: "Zar ti je malo to što ti je Allah uskratio noćni namaz?"
■ Klanjaj noćni namaz, pa makar 2 rekata kad se vratiš kući sa jacije namaza

Priredio: Esmn Mehić