Poziv na post u petak (3.10. 2014.)

Poštovana braćo i cijenjene sestre, podsjećamo vas da je u petak, deveti dan mjeseca zul-hidžeta, tj. dan Arefata, i da onaj ko isposti taj dan ima ogromnu nagradu, inšallah. O odlikama tog dana donosimo isječak iz teksta dr. Safeta Kuduzovića: Ebu Katade prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Post na dan Arefata iskupljuje od

grijeha prošlu i narednu godinu, a post dana Ašure iskupljuje od grijeha prošlu godinu." (Muslim) Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na Oprosnom hadždžu obavijestio ashabe o Allahovom oprostu, upitali su: "Allahov Poslaniče, da li oprost vrijedi isključivo za nas?" "Za vas i za sve one koji doðu nakon vas do Sudnjeg dana", reče Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. (Ibn Mubarek, Sem'ani u ''Edebul-imla'', str. 97, i Ibn Abdil-Berr u ''Et-Temhidu'', 1/128-129, sa dobrim lancem prenosilaca. Vidjeti: ''Sahihut-tergib'', 2/33.)

Abdullah b. Amr prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Najbolja dova je dova na dan Arefata." (Tirmizi i Ahmed, sa dobrim lancem prenosilaca.) Ibn Abdill-Berr kaže: "Citirani hadis ukazuje na odliku dove na Arefatu, što neminovno ukazuje na odliku Arefata nad drugim danima." (Vidjeti: ''Et-Temhid'', 6/21.) Aiša, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Nikada veći broj ljudi ne bude osloboðen vatre džehennemske kao na dan Arefata. Uzvišeni Allah se ponosi hadžijama pred Svojim melekima, govoreći: 'Šta žele ovi ljudi.'" (Muslim)

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Allah se ponosi onima koji borave na Arefatu pred stanovnicima nebesa, i kaže im: 'Pogledajte ove Moje robove, došli su raščupani i uprašeni iz raznih predjela, vas uzimam za svjedoke da sam im oprostio grijehe, iako bili obilni kao kapljice kiše.'" (Ibn Hibban, sa dobrim lancem prenosilaca.) Post na dan Arefata ima posebnu odliku (osim hadžija, oni ne poste taj dan).

U jednom hadisu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Na dan Arefata Uzvišeni Allah se spusti na dunjalučko nebo i ponosi se Svojim robovima pred melekima i kaže: 'Pogledajte Moje robove, došli su izloženi suncu, uprašeni, raščupani, iz raznih predjela. Vas uzimam za svjedoke da sam im oprostio…'" (Ibn Mende, Begavi u ‘’Šerhus-sunne’’, 7/159/1931 i Ebu Jala, 2/299/2086, sa slabim lancem prenosilaca. Vidjeti: ‘’Es-Silsiletud-daife’’, 2/125.)

Ibn Omer prenosi poduži hadis u kome stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "…a na dan Arefata Uzvišeni Allah se spusti na dunjalučko nebo." (Ibn Hibban, sa dobrim lancem prenosilaca. Vidjeti: ‘’Sahihut-tergib’’, 2/34-36/1155.) Prenosi se od Ummu Seleme da se Allah spušta na dunjalučko nebo na dan Arefata. (Darekutni u ‘’Kitabun-nuzul’’, str. 48/95-96, Lalekai u ‘’Šerhul-usul’’, 2/499/768, sa slabim lancem prenosilaca.)
________________________________________

Kako postiti kada se dan Arefata zadesi u petak?

Pitanje: Kako postiti kada se dan Arefata zadesi u petak?

Odgovor: Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je da se petak izdvaja i obilježava postom. Jednom prilikom Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, otišao je jednoj od svojih supruga i zatekao je kako posti, pa ju je upitao: “Da li si jučer postila?” Ona je odgovorila: “Nisam.” “A da li si mislila sutra postiti?”, ponovo je upitao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a ona odgovori: “Nisam.” Tada joj je Poslanik naredio da prekine post. (Buhari, br. 1986, i Ahmed, br. 6732) Također, od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neka niko od vas ne izdvaja post petkom, osim ako će postiti dan prije ili dan poslije.” (Buhari, br. 1985, i Muslim, br. 1144)

Navest ćemo neke od razloga zabrane posta petkom:

(1) Uzvišeni Allah učinio je ovaj dan praznikom za muslimane.

(2) Nakon što je Allah učinio petak najboljim danom, izrečena je zabrana izdvajanja ovog dana posebnim ibadetom, kako se ne bi pomislilo da je ibadet bolji ili vredniji u ovom danu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Nemojte izdvajati dan petka postom, niti njegove noći noćnim namazom.” U komentaru ovog hadisa imam Nevevi, rhm., rekao je: “U ovom hadisu izrečena je jasna zabrana o izdvajanju noći ili dana petka ibadetom.” (Šerhu Muslim, 20/8)

Dan Arefata dozvoljeno je postiti ako se zadesi u petak i nije potrebno postiti dan prije, jer se ovim postom u osnovi ne namjerava izdvajanje petka kao posebnog i odabranog dana. Islamski su učenjaci dozvolili da se petak posti zasebno u sljedećim situacijama: ako se osoba zavjetovala da će postiti, ako se u petak zadesi dan Arefata ili dan Ašure, ili ako se osoba posti Davudov post, pa se zadesi da treba postiti u petak. A Allah najbolje zna!

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close