Predznaci Sudnjeg dana:PROPADANJE U ZEMLJU, PRETVARANJE LJUDSKIH LIKOVA U ŽIVOTINJSKE LIKOVE I PADANJE KAMENJA SA NEBESA

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je najavio da će ovaj ummet pasti u razna iskušenja i belaje zbog grijeha koje će činiti, pa je od toga i propadanje, poniranje u zemlju, pretvaranje u životinjske likove i padanje kamenja s nebesa.

Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Pretkraj ovog ummeta će biti: propadanje u zemlju, pretvaranje u životinjske likove i padanje kamenja sa nebesa.
Pa zar ćemo biti upropašteni a među nama će biti dobrih ljudi? – upita Aiša, radijallahu anha,.. Da, kada preovlada griješenje i lopovluk – odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem." (Et-Tirmizi 6/418,sahih)

Iz hadisa se razumije da će nastupiti opća propast kada se počnu činiti grijesi, pa čak i ako među ljudima bude dobrih.

Ibnu Mes'ud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Pred Sudnji dan, nastupiće propadanje u zemlju, pretvaranje u životinjske likove i padanje kamenja sa nebesa." (Ibnu Madždže 2/1349, sahih)

UVeć se obistinilo propadanje u zemlju na nekoliko mjesta, nešto u ranije vrijeme, a nešto i sada a sve je to kao opomena pred tešku kaznu i to je jedan od načina zastrašivanja ljudi, ne bi li se okanili griješenja.

Također se napominje da će ova kazna zadesiti one koji budu slušali muziku i pjevačice i pili alkohol. Imran ibnu Husejn, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "U ovome ummetu će biti: propadanje u zemlju, pretvaranje u životinjske likove i padanje kamenja sa nebesa. – A kada će to biti? – upita jedan čovjek. Kada se pojave pjevačice, muzika i bude se pio alkohol – odgovori on, sallallahu alejhi ve sellem." (Et-Tirmizi 6/458,sahih)

Neki učenjaci smatraju da će pretvaranje u životinjske oblike biti samo u prenesenom značenju, tj. da će se ljudi početi ponašati kao majmuni i svinje, ne znajući šta je halal a šta haram, niti šta je dobro a šta loše. Međutim, ispravnije mišljenje je da će se to stvarno dogoditi kao što se dogodilo ranijim narodima. Pogledaj 65-i ajet sure Bekare i pomenute hadise u osmom predznaku Sudnjeg dana. Neka nas Allah, dželle šanuhu, zaštiti od tih iskušenja.