Put sreće…

Prvi korak na putu reforme samog sebe jeste osjećaj sreće i zadovoljstva onim što nam je Allah darovao. Do tog stepena ne može se stići bez rada. Potrebno je ići utvrđenim koracima. Uzmimo pouku o našim koracima iz sljedećih mudrosti:

 

  • Ko lijepo gleda, taj lijepo razmišlja; ko lijepo razmišlja, taj osjeća ukus svog života. Ako želite osjetiti ukus iz svog života i biti sretni, lijepo gledajte i lijepo razmišljajte. Naviknite se da gledate pozitivno na život.Umjesto da se davite u moru zabrinutosti za budućnost, razmislite na trenutak o blagodatima koje posjedujete i duboko razmislite koje su to blagodati. Neke stvari će se same od sebe vremenom riješiti a da Vi nećete ni biti svjesni toga.
  •  
Naučite ispravno gledati na čovjeka, život i događaje! Usavršite u sebi takvu tačku gledišta da, kada vidite čašu napunjenu do pola vodom, vidite prvo njen puni dio i ovo učinite filozofijom svog života. Kada vidite čovjeka, pomislite da je on vjernik, da ima dobro srce, vrline i lijepe osobine. A ako na prvi pogled vidite njegove mahane i sramote, to znači da tačka Vašeg gledišta nije ispravna!
 
Nije moguće da uvijek postignete ono što volite i želite! Zbog toga radite na tome da volite ono što ste stekli; tada možete postići sreću.
 
Ne odustajte i ne podliježite pesimizmu naspram životnih poteškoća i gorčina. Nijedna bol nije vječna! Nastojte da uzmete pouke iz tih poteškoća i na taj način očeličite svoj duhovni život, te radite na shvaćanju Allahovih zakona; sve što se dešava – dešava se zbog nekog razloga Ne zaboravite: čovjeka ne odgajaju radosti, već žalosti!
 
Kada izgubite sve stvari koje se mogu procijeniti novcem i bogatstvom, na kraju ostaje Vaša prava ličnost – ono što ste Vi u stvarnosti. Ova istina neka Vašu ličnost dodatno okiti vrijednostima.
 
Ne štedite osmijehe prema ljudima! Puno se smiješite, jer zekat lica je osmijeh! Pored toga, cijena mu je nula, a protuvrijednost mu se ne može odrediti.
 
Bol, razočarenje i teškoće prihvatite kao dio svoga života i nikako se ne žalite! Jer nas ovakva stanja podučavaju vrijednostima životnih blagodati.
 
Kao i svaka karakterna individua, znajte da ste Vi sami odgovorni za svoju sreću ili nesreću! Na taj način shvatite da se lijek Vaših muka nalazi u Vama samima i ne pokušavajte kriviti one oko Vas! Radeći ovako, ako na zdrav način izvršite provjeru svoje duhovne strane, osjetit ćete snagu svoje duše, svojih sposobnosti i mogućnosti i tražit ćete puteve kojim ih možete usavršiti.