Razlozi zbog čega ljudi gube kredibilitet Allahovih namjesnika na zemlji / Sura El-Bekara

Vrijednost sure:

Prenosi se od Ebu Umame El-Bahilija, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Učite Kur’an, jer će on, uistinu, doći na Sudnjem danu kao šefadžija za one koji su ga učili. Učite dvije svjetiljke: El-Beqara i suru Ali Imran, jer će doći na Sudnjem danu poput dva oblaka koja prave hlad, ili poput dva jata ptica raširenih krila, i zauzimat će se za njihovog učača. Učite suru El-Beqara. Njeno učenje i rad po njoj je bereket, njeno ostavljanje je tuga, a sihirbazi je ne podnose.” (Bilježi ga Muslim)

Opaska: Dolazak sure El-Beqara i Ali Imran je zapravo dolazak dobrih djela učenja ove dvije sure.

Imena sure:

  • El-Beqara – krava, zbog kazivanja o jevrejima kojima je naređeno zaklati kravu
  • Ez-Zehra’ – svjetiljka, jer osvjetljava put upute na dunjaluku i ahiretu
  • Es-Senam – najuzvišeniji deo nečega, nazvana je ovim imenom jer pojašnjava detaljno šerijatske propise pa je najuzvišeniji deo Kur’ana
  • El-Fustat – šator, obično se koristi za šator vojskovođe, nazvana je tako jer u sebi sadrži je centar naredbi i uputa, poput šatora vojskovođe

Intencije sure:

Glavna intencija sure: Menhedž Allahovog hilafeta na zemlji između onih koji su ga pronevjerili i onih koji su ga ispunili

Teme spomenute u suri:

Sura ima 7 tema u sebi:

1. Uvod o svojstvima islamskog ummeta koji će preuzeti hilafet na zemlji slijedeći ono čime je Allah zadovoljan
2. Pojašnjenje vanjskog neprijatelja, otvorenih nevjernika, i unutrašnjeg neprijatelja, skrivenih nevjernika tj. licemjera.
3. Poziv robovima da se odazovu razlogu zbog kojeg su stvoreni – ibadet Uzvišenom Allahu. To je Allahov hilafet na zemlji, što je dodatno potvrđeno kazivanjem o Ademu
4. Razlozi zbog čega ljudi gube kredibilitet Allahovih namjesnika na zemlji i to preko kazivanja o jevrejima, koji nisu ispunili ono što im je Allah slao od naredbi, već su se podrugivali i zanemarivali, te upozorenje vjernicima u suri koja nosi najviše naredbi u Kur’anu da ne budu poput njih ako žele da ostanu Allahovi namjesnici na zemlji.
5. Primjer pravog prijedvodnika, onoga koji je ispunio Allahove naredbe i klonio se zabrana na najpotpuniji način, Ibrahima alejhis selam.
6. Propisi koji će osposobiti ummet da budu predvodnici ostalih ljudi, odgojiti ih duhovno i fizički i očistiti ih od primesa paganskih običaja i običaja suprotnih islamu. Upravo zato, primjećujemo da Allah spominje na preko 40 mjesta bogobojaznost u ovoj suri u raznim jezičkim oblicima.
7. Zaključak sure koji potvrđuje prethodno spomenuto u poslednja tri ajeta sure, uz podudarnost početka i kraja sure (odlika Kur’anskih sura jeste povezanost početka i kraja). Početak sure govori o svojstvima bogobojaznih, ukazujući da je prvo, najbitnije svojstvo – vjerovanje u ono što je nedokučivo (El-Gajb). Razlog tome jeste što vjerovanje u gajb izgarađuje svijest o Allahovom nadzoru, o nagradi na ahiretu, o postojanju apsolutne pravde na drugom svijetu. Sve ovo odgaja čovjeka kako da se najispravnije ophodi prema dunjaluku i kako da bude halifa. Na kraju sure primjećujemo isti motiv. Uzvišeni opisuje šta sve obuhvata islamsko vjerovanje, ponovo uz spomen gajba.

Povezanost imena sure sa intencijom i temama:

Najveća opasnost za vjernika da izgubi namjesništvo na zemlji jeste olahko ophođenje prema Allahovim propisima i podsmijavanje sa istim. Upravo zato, naziv sure se potpuno uklapa u tematiku. Nemojte, o muslimani, biti poput onih kojima je naređeno klanje krave, pa, umjesto da to odmah izvrše, počeli su omalovažavati njihovog poslanika i dodatno cjepidlačiti pitanjima, što je dovelo do toga da im se srca stvrdnu i da su gora od kamena.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Preuzeto iz djela el-Muhtesar
El-Muhtesar fit tefsir je komentar Kur’ana kojeg je objavio Centar za tefsir i Kur’anske studije (مركز التفسير للدراسات القرآنية) u Saudijskoj Arabiji.
Ideja je bila da se vjernicima približi komentar Kur’ana koji neće biti naporan i težak za shvatanje i koji je lak za korišćenje jer ide uz stranice mushafa, za razliku od prijašnjih tefsira gdje je potrebno dobro poznavanje šerijatskih nauka i arapskog jezika za čitanje tefsira.
Tekst tefsira je napisao šejh Muhammed ibn Muhammed El-Muhtar Eš-Šenkiti

 

n-um.com

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close