Sa malo truda do velikog dobra

Trinaest različitih stvari koje, ako ih budete praktikovali, Vam obećavaju divnu nagradu, stvari koje su jednostavne i lahke, ali Vam mogu biti sebeb da dobijete veliki hajr, te da dobijete ono što ni jedno oko vidjelo nije, ni jedno uho čulo, niti i jedan um zamisliti mogao…

1. Ko Allaha zamoli za Džennet tri puta (Allahumme inni eseluke el-Džennete), Džennet će reći: „O Allahu! Uvedi ga u Džennet!“ A ko zatraži zaštitu (od Allaha) od Vatre tri puta (Allahumme nedždžini minel en-Nar), Vatra će reći: „O Allahu! Izbavi ga iz Vatre!“( Hadis bilježi imam Tirmizi i hadis je vjerodostojan)

2. Abdullah bin Mas’ud, Allah bio sa njim zadovoljan, rekao je: ‘Ko prouči sure Mulk (67. sura Kur’ana) svake noći, Allah će ga, zbog toga, zaštititi patnje u kaburu. U vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, mi smo je običavali nazivat el-mani’a (ona koja štiti). Ona je sura u Allahovoj Knjizi, ko je uči svaku noć – učinio je dosta i dobro.“ ( Hadis bilježi imam Nesai i hadis je vjerodostojan)

3. “Ko god iskreno Allaha zamoli za šehadet (Allahumme inni eseluke ešehadete) Allah će učiniti da dostigne stepen šehida, čak da umre i na svojoj postelji.” (Hadis bilježi imam Buhari)

4. Od Muaza b. Enesa el-Džuhenija, r.a., prenosi se da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Ko prouči Kul-huvallahu ehad deset puta, Allah će mu u Džennetu sagraditi dvorac.

5. Od Ebu Umame, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: ”Ko ostavi raspravu, makar bio u pravu, ja mu garantiram dvorac na perivoju Dženneta. Ko ostavi laž, čak i kada se šali, ja mu garantiram dvorac u središtu Dženneta. A ko popravi svoje ponašanje, ja mu garantiram dvorac u najvišem dijelu Dženneta

6. Od Abdullaha b. Omera prenosi se da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Ko uđe na pijacu pa kaže: “La ilahe illallahu vahdehu la šerikeleh, lehul-mulku, ve lehul-hamdu, juhji ve jumitu ve huve hajjun la jemutu, bi jedihil-hajru, ve hu ve ala kulli šej-in kadir” (Nema istinskog božanstva mimo Jedinog Allaha, koji nema sudruga, Njemu pripada sva vlast i hvala, On oživljuje i usmrćuje, i On je Živi Koji ne umire, u Njegovoj Ruci je svako dobro, i On je kadar da učini sve), Allah će mu upisati hiljadu hiljada dobrih djela i obrisati mu isto toliko grijeha, i podići ga za isto toliko stepeni, i sagraditi mu kuću u Džennetu.” (Tirmizi, br. 3429, Ahmed, 1/47)

7. “Zaista je Allah učino zabranjenim Vatri onoga koji kaže: ”La ilahe illallah” (Nema božanstva mimo Allaha) – želeći sa tim (iskreno) Allahovo lice.” (Hadis bilježi imam Muslim)

8. Ko kaže: “Slavljen je Allah, Uzvišeni, Hvaljen sa Njegovom hvalom (Subhanallahil Azim ve bi hamdihi) zasaditi će mu se, zbog toga, palma u džennetu.” (Hadis bilježi imam Tirmizi, hadis je vjerodostojan)

9. Onaj koga zadesi tuga, briga, bolest i tegoba i potom kaže: “Allahu rabbi, la šerike lehu“ (Allah je moj Gospodar, On nema sudruga) – biće od njega uklonjeno.“ (Hadis bilježi imam Taberani i hadis je vjerodostojan)

10. “Ko pojede nešto, a potom kaže: ‘Slavljen neka je Allah, Koji me je nahranio hranom i opskrbio me njome, bez ikakve snage i moći od mene (El-Hamdu lillahi elezi atameni haza ta`am ve rezekanihi mi gajri havlin mini ve kuvvetin) biće mu oprošteni njegovi prijašnji grijesi.

I ko obuče odjeću i kaže: ‘Slavljen neka je Allah Koji me je obukao sa ovom odjećom i opskrbio me njome bez ikakve snage i moći od mene (El-Hamdu lillahi elezi kesani haza ve rezekanihi mi gajri havlin mini ve kuvvetin) biće mu oprošteni njegovi prijašnji grijesi.” (Hadis bilježi imam Ahmed i hadis je vjerodostojan)

11. “Ko god kontroliše svoju ljutnju kada je u stanju da radi po njoj, Allah će ga pozvati da dođe ispred svih stvorenja kako bi ga pustio da izabere od hurija i da oženi od njih koje god želi.“ (Hadis bilježi imam Ebu davud i hadis je hasen)

12. Od Ummu Habibe, r.a., prenosi se da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Ko u noći i danu klanja dvanaest rekata (sunneta), bit će mu sagrađena kuća u Džennetu: četiri rekata prije podne-namaza i dva poslije, dva rekata poslije akšama, dva poslije jacije i dva prije sabaha.” (Muslim, br. 728, i sabirači Sunena)

13. Prenosi Aiša, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Ko popuni prazninu (u saffu), Allah mu sagradi kuću u Džennetu i podigne ga za jedan stepen.” (Vidjeti: Es-Sahiha, br. 1892.)

Izvor: n-um.com

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close