SAVJET U VEZI FACEBOOKA

SAVJET U VEZI FACEBOOKA

"Želim uputiti savjet mladićima koji koriste facebook i njima sličnima…. Neka vaša briga bude pomaganje Allahove vjere. Pomaganje Allaha i Njegovog Poslanika…i ovo će vam koristiti na sudnjem danu bez sumnje kada sretnete Allaha, pa će te naći na vagi vaših dobrih djela statuse, riječi i djela(koje ste pisali) koje upučuju na Allaha, pozivaju na dobro i odvračaju od zla. OVO JE VAŽNO I OVO JE FUNKCIJA."

(Šejh Muhammed Husejn Jakub, hafizahullah)