Sedam prutova – poučna priča

Imao otac sedam sinova, sedam svađalica. Svađajući se zanemariše sav kućni posao i sve im pođe naopako.
 
Bilo je sebičnih i rđavih susjeda koji su se radovali njihovom svađanju i njihov nazadak skretali su na svoju korist. Lako je grabiti ondje gdje nema ko da čuva, kad se čuvari među sobom svađaju.
 
Videvši da će biti zlo i naopako, otac se strašno zabrinuo. Jednog dana skupi sinove oko sebe, pa im pokaza sedam prutova povezanih u jedan snop i reče:
 
– Koji od vas ovaj snop prelomi, onome ću dati deset dukata.
 
Sedam sinova pokuša da prelomi snop: probali su ovako i onako, te naposletku svaki reče da ne može.
 
A otac će im onda:
– Čudim se da ne možete, a prutove je sasvim lako prelomiti.
 
On odreši uzicu kojom je bio snop vezan, štapići se razmakoše i on jedan po jedan prelomi bez po muke.
 
Sinovi su se nasmijali:
– E, to je lako! Tako bi moglo i nejako djete!
 
Otac završi:
– Evo vam, sinovi moji, slike i prilike vaše. Ne budete li snop, tada ste kao ovih sedam prutova koje, kao što ste sami rekli, može slomiti i nejako djete.