Selman el-Auda: Allahov Poslanik, s.a.v.s., je volio lijepo

Buhari i Muslim prenose od Ebu Hurejre, ra.., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., spomenuo čovjeka koji je oholo hodio, vukući svoju odjeću i oholeći se, pa je Allah učinio da mu se zemlja otvori i proguta ga i on će kroz nju propadati do Sudnjega dana.[1]

Ovaj veličanstveni hadis nam govori o suštini skromnosti i podstiče čovjeka da shvati svoju vrijednost i mjesto u svijetu koje mu pripada. Također, hadis potvrđuje i jednu veličanstvenu istinu a to je da je svaki oblik oholosti i gordosti zabranjen. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je poslan kao rob i poslanik i došao je iskorijeniti sve forme lažnih uzdizanja i veličanja, ali i lažnih titula i svojstava koje ljudi pripisuju sami sebi, obmanuti imetkom, popularnošću, vlašću, položajem. Poslanik je došao odbaciti sve forme koje čovjeka izvode iz njegove ljudske prirode. Svaki čovjek, neminovno zna i jasno mu je da je život na ovome svijetu započeo kao slabašno biće. Uzvišeni Allah kaže: Nek čovjek pogleda od čega je stvoren! Stvoren je od tekućine koja se izbaci, koja između kičme i grudi izlazi. (et-Tarik, 5-7) Ovakav početak ne čini čovjeka dostojnim i kandidatom da se uzdiže i hvališe sobom, jer je veličina samo Allahovo pravo. Također, kraj kojem čovjek ide, isto tako ga ne čini dostojnim da se hvališe i oholi, jer ga čeka smrt i nestanak. U tim trenucima, kada melek smrti uzima duše vladarima, kraljevima i velikanima, oni postaju sićušni i mali, žele da su život proveli drugačije nego što su.

Koliko god čovjek uživao u Allahovim blagodatima, uživao u životu, nafaki, opskrbi i svemu onome što mu je Allah dao, ne smije ga savladati nemar. Ne smije dozvoliti da ga ove stvari odvrate od suštine radi koje je stvoren i kojoj će se vratiti.

Ovo potvrđuje jednu veliku činjenicu, a to je da su oholost, gordost, veličanje sebe i uzdizanje veliki grijesi i da će njihov počinilac biti kažnjen na dunjaluku prije nego i nastupi Ahiret. Zbog toga je Poslanik, s.a.v.s., i kazao:U Džennet neće ući niko ko u svome srcu bude imao koliko atom oholosti. Neki čovjek je, čuvši to, rekao: Allahov Poslaniče, svako voli obući lijepu odjeću i obuću. Poslanik, s.a.v.s., mu odgovori: Doista je Allah lijep i voli ljepotu, a oholost je odbacivanje istine i potcjenjivanje ljudi.[2]

Odbacivanje istine je njeno neprihvatanje i zanemarivanje, a to može biti zbog toga što je govori neko drugi, od koga ti je teško prihvatiti istinu. Kao da niko drugi, osim tebe, ne može govoriti i predočiti istinu i pravo. Poslanik, s.a.v.s., je ovdje definirao oholost kao odbacivanje i negiranje istine, uz potcjenjivanje onoga ko je promovira i donosi.

Potcjenjivanje ljudi, znači uskraćivanje njihovih prava. Može se primijetiti da postoje ljudi koji su iskušani time što pomno prate greške i nedostatke drugih ljudi. Suštinu slasti osjećaju u tome da na sijelima i skupovima govore o osobinama drugih ljudi, o njihovom izgledu, ličnosti, moralnim osobinama ili stavovima. Kod svakog od ljudi pronalaze nedostatke, pa je jedan za njih škrtica, drugi je previsok, drugi prenizak, onaj je debeo, onaj mršav i sl.

Slično pojavu imamo sa moralne strane, pa vidimo neke ljude kako govore za nekoga da nije alim. Ako pak priznaju da je alim i da je učen, onda kažu kako nije iskren. Kao da insan zna koliko iskrenosti ima u njegovom srcu! Također, za nekoga ko je pobožnjak kažu da nije bitna količina i brojnost ibadeta, već da je bitna iskrenost u namjeri i djelo. A šta zna on koliko iskrenosti ima u srcu nekog od ljudi!

Zašto sebe ne bismo navikli da stvari i ljude posmatramo pozitivno, makar u njima bilo veoma malo pozitivnog i da ih pohvalimo. Na taj način ćemo slijediti uputu Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i nećemo zapasti u grijeh oholosti i gordosti. Veoma često postupamo tako kao da želimo monopolizirati istinu i prisvojiti je samo za sebe i svoje stavove, smatrajući da niko više ne govori niti promovira istinu izuzev nas. Istinu nastojimo prilagoditi i uskladiti, na način koji razumijemo ili ne razumijemo, našem mišljenju i našem stavu.

Drugi aspekt o kojem ovaj hadis govori jeste: Allah je lijep i voli ljepotu. Ovo ukazuje da hadis ne kritikuje čovjekovu brigu i pažnju o izgledu, već nasuprot. Islam je došao da pokaže pažnju prema tome, jer ljepoti pripada visoko mjesto u islamu. Islam je podučio svoje sljedbenike i teorijski i praktično da vode računa o izgledu i ljepoti. Mnogo je šerijatskih tekstova, dokaza, uputa i naredbi koji ističu važnost ljepote kod čovjeka; ljepote u izgledu, odjeći, kosi i bradi, u riječima i u djelima.

Ljepota nije samo vanjska, iako islam pridaje pažnju i vanjštini, pa Poslanik, s.a.v.s., kaže: Allah voli vidjeti tragove Svojih blagodati na Svome robu.[3]

Ako ti Allah podari nafake onda oblači lijepu odjeću, jer to nije ponižavanje drugih. Islam nije protivnik ovoga, već podržava ovo i traži od svojih sljedbenika.

Islam traži i zahtjeva od svojih sljedbenika, naređujući im i tretirajući to ibadetom Allahu da čiste svoja tijela i kupaju se u različitim prilikama. Poslanik, s.a.v.s., kaže o kupanju petkom: Kupanje petkom je obaveza svakog punoljetnog, zatim čišćenje zuba misvakom i namirisati se mirisom koji posjedujemo.[4] Petak je dan okupljanja ljudi, pa je Poslanik, s.a.v.s., naredio da toga dana očiste i operu svoja tijela i namirišu se.

Isto se odnosi i na oblačenje lijepe odjeće. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je petkom i prilikom prijema delegacija oblačio posebnu odjeću i to preporučio svojim sljedbenicima.[5]

Mnogi muslimani danas ne vide nužnost brige o ljepoti odjeće i kose. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je vodio brigu o kosi i mazao je uljem.[6] Poslanik, s.a.v.s., je vodio računa i o svojoj bradi kako bi bila sređena najljepše što je to moguće. Islamska ulema je složna da treba odstraniti sve ono što odudara i odskače od brade, pa tako čovjekov izgled biva narušen. Ovako su postupali neki od ashaba poput Ebu Hurejre, Ibn Omera, zatim tabi’in, kao što je Seid b. El-Musejjib, imami poput Ahmeda, Šafije, Malika, Ebu Hanife i drugih.

Dakle, voditi računa o svojoj čistoći je ono što islam od nas traži. Govoreći o prirodnim svojstvima, Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao:Ljudska priroda je petero: sunnećenje, brijanje stidnih mjesta, rezanje nokata, brijanje ispod pazuha i skraćivanje brkova.[7] Sve u hadisu navedeno je potrebno i nužno. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je dozvolio ženama da idu na namaz u džamiji i zabranio njihovim starateljima i muževima da im to uskraćuju.[8] Ali, u isto vrijeme zabranio je ženi da prilikom odlaska u mesdžid upotrebljava mirise, jer je njen odlazak zbog općeg dobra i potrebe, a ne da bi raspalila strasti ili izazvala smutnju ili, pak, privukla poglede muškaraca. Ali, Poslanik, s.a.v.s., se nije zadržao samo na zabrani mirisanja, već je naredio da njena odjeća bude čista i lijepa. Dakle, ako nije namirisana, odjeća treba biti čista i lijepa. Poslanik, s.a.v.s., je zabranio odjeću hvalisavosti i isticanja: Ko obuče na dunjaluku odjeću oholosti i isticanja, Allah će mu na Sudnjem danu obući odjeću poniženja, a onda će je potpaliti vatrom.[9]

Pretjerivanje u odjeći, koja skreće pažnju i odudara od obične, uzrokuje da ljudi s pažnjom posmatraju njegov izgled i odjeću koja odudara od uobičajene i ovakva odjeća je zabranjena, iako nekada odjeća isticanja može biti lošijeg kvaliteta i jeftinija od uobičajene odjeće koja se oblači, jer se ljudi onda okreću i pitaju se šta je ta osoba obukla. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Skromnost i jednostavnost u odijevanju je dio imana.[10]Ovaj hadis ukazuje na nepretjerivanje i skromnost u oblačenju. Ali to ne znači da odjeća ne bi trebala biti čista. Uzvišeni Allah je ovu vjeru objavio svim ljudima, a među ljudima je onih koji vole i cijene ljepotu u svom izgledu i formi i u tome nema zapreke. Kao što smo naveli, Poslanik, s.a.v.s., je kazao: Allah je lijep i voli ljepotu. To je ono što je Uzvišeni Allah dozvolio. Ukoliko muška odjeća nije svilena, ne povlači se, nije odjeća oholosti i isticanja, nije ukradena i nije od haram imetka, onda je to dozvoljeno. Uzvišeni Allah je Svojim robovima otvorio brojna vrata dobra,  i možda oblačenje lijepe halal odjeće bude razlog zbog čega će dobiti nagradu.

S druge strane ima ljudi koji po svojoj prirodi djeluju skromnije i ne vole oblačiti i isticati se u odjeći, jelu i piću. Za njih je Poslanik, s.a.v..s, izrekao prethodni hadis: Skromnost i jednostavnost u odijevanju je dio imana. Ova njihova skromnost je dio vjerovanja, spoznaje onoga što je u Allahovim riznicama i žudnje za Allahom i Ahiretom.

Briga o vanjskom izgledu jednog muslimana je veoma bitna. Na taj način čovjek, kao jedinka, može čuvati društvo u kojem živi, jer oblači odjeću koju oblače i oni, a koja nije u suprotnosti sa islamom i sa principima koje je ustanovio Uzvišeni Allah. Tako se čovjek integriše i uključuje u društvo u kojem živi te je u prilici na njih ostaviti snažniji dojam i imati više uspjeha u pozivanju u Allahovu vjeru. Takvo društvo nema osjećaj da je taj pojedinac došao s neke druge planete, među njima nema barijere niti izolovanosti. Ukoliko ih želi pozivati u Allahovu vjeru i ukoliko želi da taj poziv ostavi traga na njima, onda se treba ovako ponašati.

Islam je dozvolio da svako oblači odjeću koju oblače ljudi njegovog podneblja. Zato vidimo da muslimani u različitim krajevima svijeta oblače različitu odjeću. Vjernik je dužan oblačiti odjeću koju oblače ljudi koji ga okružuju i s kojima se susreće sve dok ta odjeća nije u suprotnosti sa šerijatom. Poslanik, s.a.v.s., je u Mekki oblačio odjeću stanovnika Mekke, a isto je činio i u Medini. Nekada bi nosio turban, a nekada ne. Jednog dana je izašao među ashabe, a sa glave mu je kapala voda, što ukazuje da na glavi nije imao ništa. Oblačio je razne vrste odjeće, pa čak i onu odjeću koju su muslimani zapljenjivali od svojih neprijatelja u borbama.

Islam ne uvjetuje nošenje posebne vrste odjeće, već uvjetuje osobine i karakteristike te odjeće. Šta će, onda, musliman oblačiti? Musliman će oblačiti svu onu odjeću koja je dozvoljena, a vrata dozvoljenog u islamu su široka u sferi svakodnevnog života i običaja. Ovo je, bez sumnje, jedna od Allahovih blagodati koju je podario muslimanima tako da se čovjek može ponašati shodno uvjetima, okolnostima i dešavanjima u kojima živi.

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Autor: Selman el-Auda

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close