STANOVNICI DŽEHENNEMA BIT ĆE OGROMNOG IZGLEDA…

Nevjernici će gorjeti u vatri u njoj ce biti ogromnog izgleda čije karakteristike zna samo Onaj Ko je kadar da ih takve stvori . Mnogi dokazi potvrđuju i ovo, a mi ćemo, inšaAllah spomenuti neke. Muslim u Sahihu bilježi da je Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, prenio kako je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, kazao: “Razdaljina između ramena nevjernika u vatri će biti koliko tri dana jahanja brzog jahača. ” 111 Isti ashab pripovijeda: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao je: ‘Kutnjak ili očnjak nevjernika bit će kao brdo Uhud, a debljina njegove kože kao razdaljina tri (dana hoda). ‘ ” 112 Zejd ibn Erkam, radijallahu anhu, kazao je: “Čovjek će zaista biti ogroman u Džehennemu tako da će njegov očnjak biti kao brdo Uhud. “113 Bilježi ga Ahmed, a hadis je merfu 114, osim što Zejd, radijallahu anhu, nije rekao da ga je čuo od Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme. Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, kaziva: “Resulullah, sallal lahu alejhi ve selleme, rekao je: ‘Debljina nevjernikove kože bit će četrdeset dvije podlaktice, njegov kutnjak kao Uhud, a mjesto njegovog boravka u Džehennemu kao razdaljina između Meke i Medine. “115 Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, također kaziva: “Allahov je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: ‘Kutnjak nevjernika na Sudnjem danu bit će kao Uhud, debljina njegove kože sedamdeset lakata, njegov lakat će biti veličine El-Bejdaa 116, njegovo stegno veličine Verikana 117 , a njegovo mjesto u Džehennemu kao razdaljina između mene i Rebeze 118 “‘ 119Hadis su zabilježili imam Ahmed i Hakim. Dakle, tijelo će nevjernika biti ogromno kako bi iskusio i osjetio veću patnju. Komentirajući predhodne hadise koje je zabilježio Muslim, imam Nevevi kaže: “Nevjernici će biti ogromnog izgleda kako bi iskusili veliku patnju. U ovo moramo vjerovati jer to je rekao iskreni Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, Allah je, dželle šanuhu, kadar to učiniti .” 120 A lbn-Kesir, komentirajući hadise koje je naveo u djelu El-Bidaje, također kaže: “Njihova tijela će biti ogromna da bi iskusili nesnosnu patnju i da budu na velikoj muci, jer Onaj Koji žestoko kažnjava rekao je: … da osjete pravu patnju. (En-Nisa 56).”

111 Muslimov Sahih, 412 1 90, Dio “Džennet”, poglavlje “U Džehennem će ući oholi ljudi”.

112 Ibid 4/2 1 89. Še j h Al bani u djelu Silsiletul-ehadisis-sahiha, 411 32, ovaj je hadis pripisao Muslimu, Tirmiziju, Hakimu, lbn-Hibbanu i Ahmedu.

113 Silsiletul-ehadisis-sahiha, 4/1 31. Za ovaj hadis šejh Albani kaže: “Sened ovoga hadisa je sahih koji odgovara kriterijima Muslima.”

114 Merfu je hadis koga ashab pripisuje Poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme. (op. pr.)

115 Miškatul-mesabih, 3/1 03, a recenzent djela kaže: “Zabilježio ga je Tirmizi i ocijenio ga hasen-sahihom, a ja kažem da je njegov sen ed ispravan .”

116 Ime brda ili poznati grad u Maroku.

117 Brdo u Saudijskoj Arabiji. (op.pr.)

118 Rebeza je mjesto udaljeno od Medine oko 170 km, iz njega potiče poznati ashab, Ebu-Zerr Gaffari. (op. pr.)

119 Silsiletul-ehadisis-sahiha, 3194. Šejh Albani je rekao da su Hakim i Zehebi ovaj hadis ocijeni li sahihom u čemu ih je, i pored slabosti jednog od ravija, Ibn-Ishaka, on podržao. Međutim, on je naveo mnogo drugih predanja koja ga pojačavaju.

120 En-Nihaje. 211 39.

Autor: dr. Omer Sulejman El-Eškar ; Iz Knjige: Džennet i Džehennem

Obrada: Putem Islama

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close