U Džennetu će ostati viška prostora

Kako autori dva poznata sahiha bilježe od Enesa, r.a., Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: “UDžehennem ćesve vrijeme biti bacam džehenemlije, a on će govoriti: ‘Ima li još? ’ Tada će Uzvišeni Allah na njega stati Svojom nogom tako da će se on zbiti, govoreći: ‘Dosta, dosta, tako Ti Tvoje moći i plemenitosti! ’ U Džennetu će biti još praznog prostora, tako da će Allah stvoriti nova stvorenja i nastaniti ih u nenastanjeni dio Dženneta. “U Muslimovoj verziji hadisa stoji: “Tako da će ostati slobodnog prostora u Džennetu onoliko koliko Allah htjedne. “

Što se tiče predaje koju bilježi Buharija od Ebu Hurejre, a u kojoj stoji da: “On za Džehennem stvara stvorenja koja baca u vatru, a Džehennem govori: ‘Ima li još?riječ je o nesmotrenosti nekih prenosilaca koji su zamijenili riječi. Značenje ovog hadisa ne može se prihvatiti, jer je u kontradikciji sa vjerodostojnim hadisima, odnosno Kur’anom. Uzvišeni Allah obavijestio je da će napuniti Džehennem Iblisom i njegovim sljedbenicima. On kažnjava samo one protiv kojih dokazi budu jasni, odnosno one koji budu u laž utjerivali Njegove poslanike. Uzvišeni kaže: “Kad god se koja gomila u nj baci, stražari u njemu će je upitali: ‘Zar nije niko dolazio da vas opominje?’ ‘Jest, dolazio nam je onaj koji nas je opominjao’ – odgovorit će- ‘a mi smo poricali i govorili: Allah nije objavio ništa, vi ste u velikoj zabludi!”