UČI OVO 100x na DAN, PRAŠTAJU TI SE GRIJESI, PA MAKAR IH IMAO KAO MORSKE PJENE!

Rekao je Poslanik sallallahu alejhi ve selem: “Ko kaže u toku jednog dana sto puta: ‘Subhanallahi ve bi hamdihi’ (Slavljen je Allah i Njemu pripada sva hvala), oprošteni su mu grijesi, pa makar ih bilo kao morske pjene.” (Muttefekun alejhi)

[ SUBHAN-ALLAHI WE BI HAMDIHI ] – Slavljen neka je Allah,njemu pripada sva Zahvala

Napomena: Allahov Poslanik,Salallahu alejhi we sellem je zikrio na prste desne ruke – Hadis biljezi:
EbuDavud,Munziri,Askalani,Imam Nevevi kao Hasen(dobar) a Šejh Albani ocjenio ga kao (Sahih)