Ujić: Kroz BiH prošlo 52.000 migranata

U prethodne dvije godine kroz BiH je prošlo više od 52.000 migranata, među kojima je evidentirano preko 20 osoba koje su proglašena prijetnjom po nacionalnu bezbjednost i vraćene u matične zemlje, što je doprinijelo bezbjednosti BiH, regiona i EU, izjavio je direktor Službe za poslove sa strancima BiH Slobodan Ujić.

U Sarajevu je danas održan sastanak predstavnika resornih ministarstava u Savjetu ministara sa visokom delegacijom Njemačke koju je predvodio parlamentarni državni sekretar Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova Njemačke Stephan Mayer.

Ujić je naglasio da je BiH učinila mnogo na planu evidencije i uzimanja biometrijskih podataka migranata, dodavši da Služba za poslove sa strancima BiH i Granična policija nisu dobili dodatna sredstva za rad, saopšteno je iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.

Mayer je rekao da je cilj Njemačke da se uspostavi kontrola i upravljanje migrantskom situacijom, te pokušaju regulisati i redukovati ilegalne migracije.

Osim pomoći Evropske komisije, istakao je Mayer, Vlada Njemačke spremna je ponuditi još intenzivniju bilateralnu saradnju i podršku, posebno Graničnoj policiji BiH, u smislu obezbjeđivanja granica.

Prema njegovim riječima, vodeći princip Vlade Njemačke je da se prema migrantima humano ophodi, bez obzira na njihov status.

Na sastanku je pozdravljena odluka Vlade Federacije BiH kojom se obezbjeđuju dodatne dvije lokacije za alternativni smještaj migranata u kasarnama u Blažuju i Ljubače kod Tuzle.

Predstavnici Njemačke zatražili su podatke o potrebama za njihovo opremanje, kako bi se njemačka vladina agencija /THV/ što prije izjasnila o načinu na koji može doprinijeti stvaranju humanih uslova za smještaj migranata.

Izvor: Anadolija

34