Upozorenje na izmišljene hadise o Allahu: ‘Srce je Božija kuća’

Bio sam skrivena riznica pa sam poželio biti spoznat. Stoga sam stvorio ljude kako bih bio spoznat.Ova predaja nema nikakvog utemeljenja. Neutemeljenom je smatraju Ibn Hadžer el-Askelani, imam Sujuti, zatim veliki hanefijski učenjak Mula Ali el-Kari u svome djelu el-Esrar el-merfu’a fi el-ahbar el-mevdu’a, koji navodi da je šejhu-l-islam Ibn Tejmije, rekao: “Ovo nisu Poslanikove riječi i ovo nema niti ispravnog niti neispravnog seneda”, dodajući: “S tim njegovim mišljenjem slažu se i ez-Zerkeši i Ibn Hadžer el-Askelani. Također, ovaj hadis među izmišljene ubraja i imam Sujuti u svom djelu Zejlu el-mevdu’at, na 203. strani.Srce je Božija kuća.Imam Mula Ali el-Kari također spominje i ovaj hadis, na 258. strani svoga djela, navodeći da je es-Sehavi kazao: “Ovaj hadis nema osnove.” Ibn Tejmije ga smatra izmišljenim.Ne mogu Me obuhvatiti ni zemlja ni nebesa, ali može srce vjernika.Ovaj hadis je spomenut u el-Ihjau a Hafiz el-Iraki navodi da nema osnova. Šejhu-l-islam Ibn Tejmije navodi da hadis nema seneda i da je jedan od israilijata.

IslamBosna.ba

Pročitajte još: Islam se temelji na pet stvari

Znaci islama su: „Vjerovati da nema drugog Boga osim Allaha, da je Muhammed alejhisselam Njegov poslanik, obavljati namaz, davati zekat i izbjegavati sve oblike idolopoklonstva (širka)“ (1-8)

Korijen hadisa

Hadise ovakvog značaja prenose mnogi popisivači hadisa, a u gornjem obliku zabilježio ga je Bejheki od Behz b. Hakima.

Biografija prenosioca

Behz b. Hakim je sin Muavije b. Hejda, a puno mu je ime Ebu Abdulmelik El-Kušejri. Hadise je prenosio od oca, Hišama b. Urveta i dr. A od njega su prenosili Sulejman Temimi, Džerir b. Hazim i dr. Behz b. Hakim se smatra pouzdanim i tačnim prenosiocem hadisa. Tako ga je okarakterisao Jahja b. Me in, a njegova je ocjena po ovom pitanju mjerodavna. Takvog mišljenja je i imam Tirmizi, autor Sunena. („Tehzibu t-tehzib“ 1:498).

Povod nastanka hadisa

Djed Behz b. Hakima Mu avija b. Hejda kaže da je došao Poslaniku i rekao mu „O Božiji Poslaniče! Došao sam da te pitam šta nam donosiš od tvoga Gospodara?“, a Poslanik mu odgovori: „Islam“. „A kakvi su njegovi znakovi?“ – ponovo je upitao. Poslanik mu je citirao gore navedeni hadis.

Komentar hadisa

Ovaj hadis obuhvata glavne temelje dini-islama. Ne može se ni zamisliti islam bez navedenih odredbi koje je svaki njegov pripadnik dužan prihvatiti i njegovati. Sličan ovome je i hadis koji prenosi Abdullah b. Omer, a koji glasi: „Islam se temelji na pet stvari“, a potom navodi pet poznatih islamskih šartova. Istu poruku sadrži hadis u kojem Poslanik daje uputstva Mu az b. Džebelu prije polaska u Jemen. Tom prilikom mu je rekao: „Ti ideš u zemlju gdje žive ljudi dviju obavljenih vjera (jevreji i hrišćani). Prvo što ćeš uraditi pozovi ih da vjeruju u jednog Stvoritelja. Ako to prihvate, poduči ih obavljanju namaza, pa ako i to prihvate obavjesti ih da im je Allah odredio davanje zekata, koji će uzimati od njihovih bogataša i davati njihovim siromasima“ (Sunen Nesai 5:2)Nije teško zaključiti na osnovu prednjih predaja da je glavna stvar u vjeri prihvatanje i priznavanje Allaha Uzvišenog kao neospornog Stvoritelja, poslije čega slijede praktična primjena glavnih vjerskih principa.

Izvor: ”POVODI NASTANKA NEKIH HADISA” Autor: Mirsad Mahmutović… Za Akos.ba priredila: Neira Pašović

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close