Vasvija Dedić Bačevac: Srami se, ljudski rode, majke bez sinova, žene bez muževa, kćeri bez očeva…

Sve ostaje zapisano – i tvoja bol, Srebrenico, i vaši krici i vapaji Hatidža, Mejro, Asima, Emina, i tvoji jecaja Bezimena

rebrenica

kolone majki ispiraju veš u rijeci suza

dan i noć stopljeni u jedno, vuku se bezvoljno

po neravnoj kaldrmi

Hatidža, Mejra, Asima, Emina

plaču, jecaju i traže mrtvu djecu svoju, muževe i braću.

Slomljena srca nečujno trepere pod opalim lišćem

sjenke lelujaju sokacima

sunce vrišti u plamenovima i prži zemlju.

Pod majčinskim prstima

komadi odjeće, izblijedjela slika i polomljena igračka

zemlja tvrda, a nebo visoko

a opet niče trava i sve pokriva

umire u vatri i budi se s kišom

a njih nigdje nema.

Pa i pramen kose da nađem

na srce bi previla…

Ali nigdje ništa, samo tvrda zemlja ko osušena rana

od suza, krvi, pljuvačke i mokraće

a sunce nikad niže.

Neka dželate smrvi, zdrobi i satre vlastita mora

sve ostaje zapisano

čak i kada pero ne zadrhti na papiru

sve ostaje zapisano

i tvoja bol, Srebrenico,

i vaši krici i vapaji Hatidža, Mejro, Asima, Emina

i tvoji jecaja Bezimena.

Uz vas smo i kada nismo tu

uz vas smo kada vas razdiru bol i tama i grize nepravda

uz vas smo kada sanjate svoje najmilije

i kada vam se čini i pričinjava da je sve to jedna ružna mora.

I taj rat što bi i prođe

i ostavi pustoš i grobove.

Čovjek je gori i od Vuka

srami se, ljudski rode

da gledaš i vidiš, a nećeš da priznaš

majke bez sinova, žene bez muževa, kćeri bez očeva

popljuvana, popišana i okrvavljena tjelesa.

Stidi se, svijete

nad puknutim srcima

nad rasutim kostima Srebrenice

i dana kada je ubijeno

nekoliko hiljada duša.

Čovjek je gori i od Vuka

kad ćuti i žmiri i glavu okreće

Ase leži Nepoznati i Nepoznata

a ne leži im se

još bi se na suncu grijali i mjesečinom pokrivali

Ase leži grad

a ne leži mu se.

Sve ostaje

zapisano pa i kad pisar oslijepi

a pero presuši.

Vasvija Dedić Bačevac rođena je u Banjoj Luci 16. juna 1962. godine. Pjesma koju ste upravo pročitali nagrađena je na međunarodnom književnom konkursu – osvojila je treće mjesto na 9. KNS Međunarodnim književnim susretima 2020, Udruženje za kulturu: Nova svjetlost.

208