VEHABIZAM I VEHABIJE

VEHABIZAM I VEHABIJE

Zahvala pripada Uzvišenom Allahu s.w.t. i neka je salavat i selam na Muhameda s.a.w.s. njegovu časnu porodicu i ashabe. 
Draga braćo! Ja ću se danas osvrnuti na jedan pojam koji očito nije jasan ogromnoj većini džematlija. Istina o tom pojmu je zavijena u toliko laži, podvala i politikanstva da je neophodno uz Allahovu pomoć reći istinu i objasniti je. Taj pojam je "vehabizam" ,odnosno "vehabije". Protiv muslimana i islama se vodi specijalan rat. Cilj tog rata je lagati i potvarati muslimane i njihovu vjeru, da bi se tako iskrivila slika o njima. Zbog ovoga se muslimani koji se drže svoje vjere nazivaju raznim pogrdnim imenima kao što su "fundamentalisti", "eksremisti", a sada i "vehabije". Kada se ovakav jedan naziv prikači daiji koji ljude poziva vjeri, on automacki biva obilježen, i umjesto da radi na Allahovom putu i širenju islama, mora se braniti od ovakvih laži i optužbi. Cilj je da se osobe kojima je upućen taj naziv prikažu u ružnom svijetlu, kao ljude koje trba napadati, onemogućavati i slično. U većini slučajeva ovi nazivi se upućuju onima koji se najčvršće, najpravilnije i najdosljednije drže islamske prakse i to javno potvrđuju. Dakle onima koji nose brade, koji najredovnije dolaze u džamiju na namaz, koji drže do sunneta Poslanika a.s., dižu ruke u namazu (po najvjerodostojnijim predajama koje su došle od Poslanika Muhameda a.s.) koji glasno izgovaraju "AMIN" i slično. Takođe, taj naziv se upućuje i teolozima, profesorima islamskih nauka sa najvišim titulama i doktoratima, koji su završili najelitnije islamske univerzitete u arapskom svijetu a posebno u Saudijskoj Arabiji. Prvo da vidimo dali ima smisla nazivati tako ljude i da vidimo koji su njihovi "prestupi" i njihove "greške" i to u svijetlu šerijata, u svijetlu Kur'ana i suneta. Pa da onda donesemo islamski stav o njima.


1. NOŠENJE BRADE
U najvjerodostojnijim knjigama hadisa, drugom vjerskom izvoru bez kojeg nema islama, Buharijevom i Muslimovom sahihu se kaže: Rekao je Allahov Poslanik salallahu alejhi ve sellem "Razlikujte se od nevjernika, puštajte brade i nemojte ih brijati, a skraćujte brkove.'' Islamski su pravnici na temelju inperativne naredbe o puštanju brade složni da je to obaveza (vadžib) i da je brijanje haram. Prema tome braćo, oni koji puštaju brade, slušajući Poslanika salallahu alejhi ve sellem. zovu se muslimani a ne vehabije. Puštanje brade je Allahu ugodno djelo. Oni nisu novotari u vjeri, nego slušaju naredbu Poslanika salallahu alejhi ve sellem., a on je jedini koji je od Allaha dž.š. postavljen zakonodavcem.


2. DOLAŽENJE U DŽAMIJE I PRAKTIKOVANJE DŽEMATA.
Mnogi govore "šta će vehabije non stop u džamijama'' šta "mladi" ljudi traže tu i slično? Kaže se u vjerodostojnoj predaji od Omera: rekao je Poslanik salallahu alejhi ve sellem: "Klanjati (farz) namaz u džematu je 27 puta vrednije od klanjanja nasamo." (Buharija i Muslim). Došao je Poslaniku salallahu alejhi ve sellem. čovjek koji je bio slijep pa je rekao: "Božiji Poslaniče, nemam nikog ko će me voditi u džamiju, dozvoli mi da ne dolazim u džemat. "Poslanik a.s. mu je dozvolio, nakon čega ga upita: "Čuješ li ti ezan koji poziva na namaz?" "Čujem" "Odazovi mu se onda!" 
Nije dakle ni tom slijepcu rekao "nemoj dolaziti u džamiju." Uzvišeni Allah na mnogo mjesta u Kur'anu naređuje jedinstvo muslimana i džemat. U 43 ajetu sure El Bekare kaže Allah dž.š:
"Molitvu obavljajte i zekat dajite, i zajedno sa onima koji molitvu obavljaju i vi obavljajte!!! 
Pa zašto je onda nekom čudno i sumnjivo da čovjek provodi vrijeme u džamiji? Da li je on zbog toga vehabija?


3. DIZANJE RUKU U NAMAZU
Dalje, zovu ljude vehabijama što dižu ruke u namazu kada pođu na ruk'u, kada se vrate sa ruku'a i kada se ustane sa tešehuda na treći rekat. Dvadeset dva ashaba Božijeg Poslanika alejhiselam prenose da je on to činio. Da li je on bio vehabija…? Neuzubillah! 
Buharija, Muslim i drugi bilježe hadis gdje se kaže: "Kada bi Allahov Poslanik a.s. stupao u namaz, podigao bi svoje ruke naspram ramena i zatim donio početni tekbir (rekao "Allah u ekber"), a kada bi pošao na ruk'u na isti način bi podigao ruke. Kada bi se vraćao sa ruku'a takođe bi podigao ruke naspram ramena i rekao "semiallahu lim en hamideh"-"rabena ve lekel hamd". I zatim se kaže, na takav način je Poslanik salallahu alejhi ve sellem. klanjao dok nije preselio na ahiret.


4. GLASNO IZGOVARANJE "AMIN"
Zovu ih vehabijama i zato što nakon što imam u namazu prouči fatihu izgovaraju glasno "amin". Prenosi Ata: "Klanjao sam u džamiji sa 200 ashaba. Kada bi imam izgovorio "ve ledaaaliin" po džamiji bi se razlegalo "aaamiiin!" 
Aiša, Poslanikova žena i majka vjernika, koja sigurno zna govor i praksu Muhameda s.a.w.s. kaže: "Rekao je Allahov Poslanik a.s.: "Na ničemu vam židovi ne zavide kao na selamu i na izgovaranju "amin" nakon učenja imama. 
Pa zar da ostavimo praksu onoga koga je Milostivi poslao s istinom? Oni koji postupaju po sunetu Allahovog Poslanika se nazivaju muslimani, a ne nikako vehabije. I blago onima koji slušaju Poslanika a.s. i pokoravaju mu se. A teško onima koji ih napadaju, ezijete ih, iznose laži na njih, omalovažavaju i njih i sunet Poslanika alejhiselam Teško onome ko se bori protiv Poslanika alejhiselam., teško njima na Sudnjem Danu! Nema toga autoriteta, političkog ili vjerskog, koga treba slušati kada njihove odredbe idu direktno protiv odredbi Poslanika alejhiselam. i koje su u sukobu sa vjerodostojnom predajom od Poslanika salallahu alejhi ve sellem. 
Ko su oni a ko je Allahov Poslanik salallahu alejhi ve sellem.? Pa najveći učenjaci, velikani poput Ebu Hanife, Šafije i drugih su govorili: Ako je moj stav oprečan, kontradiktoran vjerodostojnoj predaji od Poslanika salallahu alejhi ve sellem. onda moje mišljenje odbacite, a držite se suneta Muhameda salallahu alejhi ve sellem.


KO SU ONI KOJI PLASIRAJU TE NAZIVE I ZAŠTO TO RADE?
Da odgovorimo sada braćo na pitanje: ko su oni koji serviraju te nazive "vehabije" i "vehabizam" i njima "časte" ljude, pokušavajući tako da im naude. Ja odgovorno tvrdim: oni koji plasiraju te nazive su neprijatelji islama ili njihove sluge! Zvati najvjernije praktičare islama vehabijama i nemuslimanima je obična glupost. Glupost, koja se pokušava poturiti muslimanima na ovim prostorima, ali treba znati da je to najobičniji surogat neprijatelja islama. Nažalost, vidimo da mnogi prihvataju ono što im se servira. Ide se čak dotle da ovakve nazive uvrštavaju u literaturu. Poseban primjer je novo izdani atlas u kome je pobrojana vjerska pripadnost svih naroda na zemaljskoj kugli. Na toj karti vjera, Bosna je označena kao pravoslavna tj. kršćanska. Po toj karti muslimani cijelog svijeta su podijeljeni na sunije, šije i pazite treći naziv "vehabije". Vjerovali ili ne zemlja u kojoj se pojavio islam, pojavio Poslanik a.s., gdje se ide na hadž, gdje su Kaba, Meka i Medina, ova zemlja je označena kao zemlja nekakvih vehabija a ne muslimana. To je isto kada bi Vatikan označili drugom a ne kršćanskom vjerom.To je nevjerovatno i nedopustivo.To otvara vrata nekome da jednog dana kaže: "pogledaj u Saudiji nema muslimana, tu su neke vehabitije. Pa ne moramo tamo ići na hadž, šta fali da ga obavimo kod nas na ajvatovici i slično''. Tako se iskrivljava vjera-od naziva do neislamske prakse i kufra tj. nevjerstva.


Zato moramo čuvati sunnet Allahovog Poslanika salallahu alejhi ve sellem koji je svijetlo vodilja i nedozvoliti nikome ma ko bio ili ma kakav položaj zauzimao da nam bude preči od Poslanika salallahu alejhi ve sellem. I molimo Allaha džellešanuhu da nam pokaže istinu i da nam omogući njeno slijeđenje. 
AMIN!

Dr. Muharem Štulanović, dekan Islamskog pedaškog fakulteta u Bihaću

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close