Zabranjeno je sjediti na kaburu

ZABRANJENO JE SJEDITI NA KABURU

■ Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.w.s., rekao:
“Bolje vam je da sjednete na žeravicu, da vam pogori odjeću i da vas oprži nego da sjednete na kabur.” ( Muslim )

■ Džabir, r.a., kazuje: “Allahov Poslanik, a.s., zabranio je ukrašavanje kabura, sjedenje i zidanje na kaburima.” ( Muslim )

Priredio: Tafa Berisa