Zašto je petak izabran za muslimane

Kao što je poznato petak je najodabraniji dan u sedmici za muslimane. S ajetom iz sure El-Džumu'a “O vjernici, kad se u petak na namaz pozove, požurite ka spominjaju Allaha, i kupoprodaju ostavite, to vam je bolje, neka znate!”, propisani su trenuci u ovom danu koje nijedan musliman ne smije izostaviti


Prema hadisu kojeg bilježi Buharija postoji razlog zašto je muslimanima propisano da im petak bude odabran dan. “Sačuvao je Allah, dž.š., petak od naroda koji su bili prije nas. Jevreji su odabrali subotu, kršćani nedjelju, te je Allah, dž.š., doveo nas i ukazao nam da poštujemo petak. Pa je učinio da redoslijed bude: petak, subota i nedjelja. Na isti način kako subota i nedjelja prate petak, i oni će na Sudnjem danu dolaziti iza nas. Mi smo posljednji na ovom svijetu, a prvi na Sudnjem danu, i nama će presuditi prije svih ostalih.“

Izvor: preporod.com