“Zimski period je radost vjerniku” rekao je Muhammed a.s.

Imam Ahmed je zabilježio u svome Musnedu od E bu Se' ida el-H udrija, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Zimski period je radost vjerniku."700 Bilježi ga i Bejheki i drugi, ali sa dodatkom: "Zato što tada noć bude duža pa on u njoj klanja, a dan bude kraći pa ga posti."701 Zimski period je opisan ovako zato što vjernik u tome periodu uživa u poljima ibadeta, a srce uživa u vrtovima djela koja su mu tada olakšana. Kao što životinje uživaju u pašnjacima u proljetnom periodu, pa se udebljaju, tako i vjera muslimana ojača zimi onim što Allah olakša od ibadeta. Vjernik lakše podnosi post zimi, jer nema tegobe posta, težine osjećaja gladi ili žeđi jer je dan tada kratak i hladan. U Musnedu i Tirmizijevom Su nenu od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, je zabilježeno da je rekao: "Post u zimskom periodu je lahak plijen."7oz Zato je Ebu Hurejre, radijallahu anhu, govorio: "Želite li da vas uputim na lahku zaradu i plijen?" "Svakako." – rekli su mu prisutni. On reče: "To vam je post u zimskom periodu." lahka zarada (doslovno: plijen} znači da je taj plijen dobijen bez posebne borbe, umora i napora. što se tiče noćnog namaza u zimskom periodu: "lahkoća njegovog obavljanja u ovom periodu proizlazi iz dužine noći. U zimskim noćima vjernička duša uzme svoj udio u snu, a zatim klanja učeći svoj kompletan vird Kur'ana. Sve navedeno od ibadeta izvrši nakon što jedno vrijeme otspava. Na ovaj način u toj dugoj noći je uspio da spoji između sna koji je neophodan, a uspio je i da prouči svoj vird iz Kur'ana. Tako spaja između interesa svoje vjere i odmora svoje duše. Jahja b. Mu'az je govorio: "Noć je duga, pa je nemoj kratiti svojim spavanjem, a islam je čist pa ga nemoj prljati svojim grijesima." Ljetna noć je drugačija. Zbog vrućine i kratkoće obično se u potpunosti prespava. Zbog toga insan gotovo da se ne može naspavati ako je cijelu ne prespava. Zato obavljanje noćnog namaza i drugih ibadeta iziskuje veliki trud. A ponekad, zbog kratkoće noći, ne uspije se proučiti vird iz Kur'ana. Noćni namaz u zimskom periodu bude težak iz dva razloga: Prvi: Tegoba ustajanja iz postelje u jako hladnoj noći. Drugo: Temeljito uzimanje abdesta na velikom hladnoćama, iako se temeljito uzimanje abdesta po velikim hladnoćama ubraja u najbolja djela. Muslim u svome Sahihu bilježi od E bu Hurejrea, radijallahu an hu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Želite li da vas obavijestim o onome čime Allah briše grijehe i uzdiže stepene?" "Svakako ln – odgovoriše. "To vam je temeljito uzimanje abdesta u teškim situacijama, mnoštvo koraka prema mesdžidu, čekanje ( narednog) namaza nakon obavljenog namaza, to vam je borba, to vam je borba."703 Mu'az b. Džebel, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao da je vidio Allaha u snu, Koji mu je rekao: "O Muhammede, znaš li oko čega diskutuju meleki? Diskutuju oko djela kojima se iskupljuju grijesi i djela kojima se podižu stepeni (keffarata deredžata). Djela kojima se iskupljuju grijesi su temeljito uzimanje abdesta u teškim okolnostima, pješačenje do džamija radi obavljanja zajedničkog (u jednom predanju džume) namaza, i iščekivanje (narednog) namaza nakon (već obavljenog) namaza. Ko to bude radio živjet će u dobru i umrijet će u dobru, i bit će bez grijeha kao na dan kada ga je majka rodila. Djela kojima se podižu stepeni su: hranjenje gladnog, širenje selama, namaz koji se obavlja noću dok drugi spavaju."704 U vjerodostojom hadisu je zabilježeno da je Ibn Omer, radijallahu anhu, pričao: "Usnio sam kako me uzeše dva meleka i odvedoše do Džehennema, vidio sam ljude koje sam. poznavao okovane lancima. Tada me drugi melek uze i reče mi: 'Ne plaši sem nisi od njegovih stanovnika !' Ovaj san sam ispričao Hafsi, radijallahu anhu, koja ga je ispri­ čala Posla niku, sala Ila hu ale j hi ve sellem, a on je na to rekao: 'Abdullah je divan čovjek, samo kada bi još i noćni na . maz obavljao.111 Ibn Omer, radijallahu anhu, je nakon toga noću samo malo spavao (noćni namaz bi obavljao).705 Hasan el-Basri je govorio: "Najbolji ibadet je obavljanje namaza sredinom noći t" Još je rekao: "Ja nisam vidio ibadet teži od toga. To je ono čime se rob najviše priibližava Allahu." Među dobrim i pokornim ljudima je bilo onih kojima je bilo prijatno i kada je vrućina i kada je hlad ns. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je dovio za Aliju, radijala hu anhu;da od njega odstrani hladnoću i vrućinu. Nakon čega je on zimi oblačio ljetnu, a ljeti zimsku odjeću i ne bi osjećao niti hladnoću niti vrućinu."706 …. što se tiče onih koji hladnoću osjećaju, a to je slučaj sa većinom ljudi, njima je propisano da je se čuvaju odjevnim predmetima, ali i na druge načine. Allah, dželle šanuhu, je ljudima napomenuo Svoju blagodat i to da im je od stočne vune, dlake i kostrijeti dao mogućnost da se ugriju i od zime zaštite. l stoku On za vas stvara; njome se od hladnoće štitite, a i drugih koristi imate i njome se najviše i hranite. (En-Nahl, S) Rekao je i: A od vune njihove, i dlake njihove, i kostrijeti njihove, prostirku i korisne stvari, sve dok se ne istroše. (En-Nahl, 80) Allah, dželle šanuhu, opisao je Džennet opisima ljeta, a ne opisima zime. Rekao je: Bit će među lotosovim drvećem bez bod/ji, i među bananama plodovima nanizanim i u hladovini prostranoj, pored vode tekuće i usred voća svakovrsnog. (Vaki'a, 28-32) … naslonjeni na divanima, oni u njemu ni mraz ni žegu neće osjetiti. (lnsan, 13) Al lah je obavijestio da neće osjetiti žestinu hladnoće niti vrućine. Katade je rekao: "Allah je znao da ih prevelika vrućina i hladnoća uznemirava, pa ih je od obje neugodnosti sačuvao." Jedna od vrijednosti zimskog periodajeste i to da on, sam po sebi, podsjeća na džehennemsku hladnoću – zemherir, i uslovljava traženje zaštite od nje. U vjerodostojnom had isu je zabilježeno da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Džehennemska vatra se požali svome Gospodaru: 'Gospodaru, moji dijelovi gutaju jedni druge!' pa joj On dade dva oduška: jedan zimi, a drugi ljeti. Zimski odušak je studen, a ljetni je vrući vjetar."707 Allah je rekao: U njemu svježine neće osjetiti, ni pića okusiti, osim vrele vode i kapljevine, kazne prikladne. (En-Neba, 24-26) Eto toliko! Pa neka okušaju vodu ključa/u i kapljevinu smrdljivu. (Sad, 57) Ibn Abbas, radijallahu an hu, je rekao: "Gassak je džehenemska studen koja uništava jačinom svoje hladnoće. " Mudžahid kaže: "To je ono što ne mogu ni da proba ju od jačine njegove hladnoće." O ti kojima se čitaju opisi Džehennema ! Ti koji osjećaš odušak i jadikovanje njegovo svake godine, a opet, iako znaš, uporno radiš ono što te neminovno uvodi u njega. Saznat ćeš kada se on dovede od strane sedamdeset hiljada vodiča, saznat ćeš ko će se kajati ! Možeš li podnijeti oganj i hladnoću? Reci, kakva je u tebi dobrota zbog koje se nadaš !? A Allah najbolje zna ! 

www.novihorizonti.ba

Komentari

komentara

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close