Značenje imena: Hana, Amila, Amra, Ilvana, Ilhana

Hana je žensko ime a nastalo od njemačkog imena Hanne, a izvorno je hebrejskog porijekla Hanna što znači milost. Takođe postoji tumačenje da je ovo ime tursko perzijskog porijekla sa značenjem: carica, vladarka. Drugi oblik ovog imena je Hena, Hanadi, Hanuša, Hanna i Hankija.

 
 
Amila je žensko ime arapskog porijekla. Značenje imena je: radnica, činovnica. Muški oblik imena je Amil.
 
Amra je žensko ime arapskog porjekla. Značenje imena je: život, dugovječna.
 
Ilvana je ženski ime za koje se smatra da je moderna verzija ili imena Silvana latinskog porijekla, značenje imena dolazi od latinskog Silvanus, Silvanus je bio staroitalski bog šuma, stada i planinskih izvora, izvorno iz silva u značenju šuma, gora ili od imena Ivana preko grčke i latinske verzije, a originalno je u hebrejskom jeziku Johanan (Jehohanan), sastavljeno od Jahveh (Bog) i hanan (milostiv), dakle Bog je milostiv. Muški oblik ovog imena je Ilvan.
 
Ilhana je žensko ime arapskog porijekla. Značenje imena je: melodija, kompozicija, nadahnuće. Muški oblik ovog imena je Ilhan. Drugi oblik ovog imena je Ilhama.